Erbitux

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
30-01-2020
Активна съставка:
цетуксимаб
Предлага се от:
Merck Europe B.V. 
АТС код:
L01XC06
INN (Международно Name):
cetuximab
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Head and Neck Neoplasms; Colorectal Neoplasms
Терапевтични показания:
Erbitux е показан за лечение на пациенти с рецептора на епидермален фактор на растежа (РЭФР)-израз, състезания див тип метастатический рак:в комбинация с иринотеканом основа на химиотерапия;в първа линия в комбинация с FOLFOX;като монотерапии при пациенти, които не Оксалиплатин и иринотекан-терапия и кой нетерпим до иринотекану. За повече информация, вижте раздел 5. Erbitux е показан за лечение на пациенти с плоскоклеточным рак на главата и шията в комбинация с лъчева терапия при локално-често срещаните заболявания;в комбинация с химиотерапия на базата на платина за рецидивиращи и/или метастатичен болест.
Каталог на резюме:
Revision: 28
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000558
Дата Оторизация:
2004-06-29
EMEA код:
EMEA/H/C/000558

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
испански 30-01-2020
Листовка Листовка
чешки 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 30-01-2020
Листовка Листовка
датски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
датски 30-01-2020
Листовка Листовка
немски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
немски 30-01-2020
Листовка Листовка
естонски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 30-01-2020
Листовка Листовка
гръцки 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 30-01-2020
Листовка Листовка
английски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
английски 30-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 27-01-2014
Листовка Листовка
френски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
френски 30-01-2020
Листовка Листовка
италиански 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 30-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 27-01-2014
Листовка Листовка
латвийски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 30-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 27-01-2014
Листовка Листовка
литовски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 30-01-2020
Листовка Листовка
унгарски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 30-01-2020
Листовка Листовка
малтийски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 30-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 27-01-2014
Листовка Листовка
нидерландски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 30-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 27-01-2014
Листовка Листовка
полски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
полски 30-01-2020
Листовка Листовка
португалски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 30-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 27-01-2014
Листовка Листовка
румънски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 30-01-2020
Листовка Листовка
словашки 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 30-01-2020
Листовка Листовка
словенски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 30-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 27-01-2014
Листовка Листовка
фински 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
фински 30-01-2020
Листовка Листовка
шведски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 30-01-2020
Листовка Листовка
норвежки 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 30-01-2020
Листовка Листовка
исландски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 30-01-2020
Листовка Листовка
хърватски 30-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 30-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 27-01-2014

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Erbitux 5 mg/ml инфузионен разтвор

Цетуксимаб

(Cetuximab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и

всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Erbitux и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Erbitux

Как да използвате Erbitux

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Erbitux

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Erbitux и за какво се използва

Какво представлява Erbitux

Erbitux съдържа цетуксимаб - моноклонално антитяло. Моноклоналните антитела са протеини,

които специфично разпознават и се свързват с други уникални протеини, наречени антигени.

Цетуксимаб се свързва с рецептора на епидермалния растежен фактор (РЕРФ), който е антиген

на повърхността на някои ракови клетки. РЕРФ активира протеини, наречени РАС. РАС

протеините играят важна роля в биохимичния път на РЕРФ– комплексна сигнална каскада,

която е включена развитието и прогресията на рака. В резултат на това свързване раковата

клетка не е в състояние да получава сигналите, необходими за растежа, развитието и

метастазирането й.

За какво се използва Erbitux

Erbitux се използва за лечение на два различни вида ракови заболявания:

метастатичен карцином на дебелото черво. При тези пациенти Erbitux се използва

самостоятелно или в комбинация с други противоракови лекарства.

определен тип рак на главата и шията (плоскоклетъчен рак). При тези пациенти Erbitux се

използва в комбинация с лъчева терапия или с други противоракови лекарства.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Erbitux

Не използвайте Erbitux

Не използвайте Erbitux, ако някога сте имали тежка реакция на свръхчувствителност (алергична

реакция) към цетуксимаб.

Преди започване на лечение за метастатичен карцином на дебелото черво Вашият лекар ще

провери дали раковите клетки във Вашия случай съдържат нормалната (див тип) или мутантна

форма на РАС. Не трябва да приемате Erbitux в комбинация с други противоракови лекарства,

съдържащи оксалиплатина, ако раковите клетки във Вашия случай съдържат мутантната форма

на РАС.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Erbitux, ако някаква част от следната информация

не Ви е ясна.

Erbitux може да причини нежелани реакции, свързани с инфузията. Тези реакции може да са

алергични по характер. Моля прочетете “Реакции, свързани с инфузията” в точка 4 за повече

информация, тъй като те може да имат сериозни последствия за Вас, включително

животозастрашаващи състояния. Тези нежелани реакции обикновено се проявяват по време на

инфузията, в рамките на един час след това или понякога и по-късно. За разпознаване ранните

признаци на тези реакции, състоянието Ви трябва редовно да се проследява по време на всяка

инфузия на Erbitux и поне 1 час след нея.

Вероятността да получите тежки алергични реакции е по-голяма, ако сте алергични към

червено месо, ухапване от кърлеж или имате положителни резултати за определени антитела

(от направен тест). Вашият лекар ще обсъди с Вас подходящите мерки.

Erbitux може да предизвика нежелани реакции, засягащи кожата. Вашият лекар ще обсъди с

Вас дали имате нужда от някакви профилактични мерки или ранно лечение. Моля също така

прочетете "Нежелани реакции, свързани с кожата" в точка 4 за повече подробности, тъй като е

възможно кожните реакции да имат сериозни последствия за Вас, включително

животозастрашаващи състояния.

Ако имате проблеми със сърцето, Вашият лекар ще обсъди с Вас дали можете да приемате

Erbitux, в комбинация с други противоракови лекарства, особено ако сте на възраст 65 години

или повече.

Erbitux може да предизвика нежелани ефекти, засягащи очите. Моля информирайте Вашия

лекар, ако имате остри или влошаващи се проблеми с очите като замъглено зрение, болка в

очите,зачервяване на очите и/или тежка сухота в очите, ако сте имали подобни проблеми в

миналото или ако използвате контактни лещи. Вашият лекар ще обсъди с Вас дали трябва да се

консултирате със специалист.

Ако получавате Erbitux в комбинация с противоракови лекарства, включително платина, е по-

вероятно броят на белите Ви кръвни клетки да намалеe. Затова Вашият лекар ще проследява

кръвните Ви показатели и общото Ви състояние за белези на инфекция (вж. също “Нежелани

реакции при комбиниране с други видове противораково лечение” в точка 4).

Ако получавате Erbitux в комбинация с други противоракови лекарства, включително

флуоропиримидини, може да е по-вероятно при Вас да се получат проблеми със сърцето,

които могат да бъдат животозастрашаващи. Вашият лекар ще обсъди с Вас дали Ви е

необходимо специално наблюдение (вижте също “Нежелани реакции при комбиниране с други

видове противораково лечение” в точка 4).

Деца и юноши

Няма съответно приложение на Erbitux при деца и юноши.

Други лекарства и Erbitux

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате

други лекарства, включително такива без рецепта.

Бременност

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или ако не прилагате надеждни противозачатъчни

средства (посъветвайте се с Вашия лекар, ако не сте сигурна). Вашият лекар ще обсъди с Вас

риска и ползата от употребата на Erbitux при тези ситуации.

Кърмене

Не трябва да кърмите, докато се лекувате с Erbitux и в продължение на два месеца след

последната доза.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, ако се появят свързани с

лечението симптоми, влияещи на способността Ви да се концентрирате и реагирате.

3.

Как да използвате Erbitux

Вашето лечение с Erbitux ще се ръководи от опитен лекар, онколог. По време на всяка инфузия

и поне 1 час след това състоянието Ви редовно ще бъде проследявано за откриване на ранни

признаци на възможни реакции, свързани с инфузията.

Подготовка за лечението

Преди първата доза ще получите противоалергично лекарство за намаляване риска от

алергична реакция. Вашият лекар ще реши дали такава подготовка е необходима при

следващите дози.

Дозировка и начин на приложение

Обикновено Erbitux се влива венозно (като капково вливане) веднъж седмично. Вашият лекар

ще изчисли правилната доза Erbitux за Вас, тъй като тя зависи от Вашата телесна повърхност.

Първата доза (400 mg/m² телесна повърхност) се влива в продължение на около 2 часа със

скорост на вливане не по-висока от 5 mg/min. Всяка следваща доза (250 mg/m² телесна

повърхност) се влива за около 1 час със скорост на вливане не по-висока от 10 mg/min.

Подробни инструкции за Вашия лекар или медицинска сестра за приготвянето на инфузиoнния

разтвор на Erbitux са включени в края на тази листовка (вижте “Инструкция за работа”).

Продължителност на лечението

Обикновено Erbitux се влива веднъж седмично. Продължителността на лечението може да се

променя в зависимост от заболяването и е индивидуална при отделните пациенти, затова

Вашият лекар ще обсъди с Вас колко дълго ще получавате Erbitux.

Комбиниране с друго противораково лечение

Ако приемате Erbitux в комбинация с други противоракови лекарства, те трябва да се прилагат

поне 1 час след края на инфузията на Erbitux.

Ако приемате Erbitux в комбинация с лъчева терапия, лечението с Erbitux обикновено се

започва 1 седмица преди лъчевата терапия.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Основните нежелани реакции на Erbitux са реакции, свързани с инфузията, и реакции, засягащи

кожата:

Реакции, свързани с инфузията

Реакции, свързани с инфузията, се наблюдават при повече от 10 на 100 пациенти; при повече от

1 на 100 пациенти тези нежелани реакции може да са тежки. Такива реакции могат да

са алергични по характер. Те обикновено се проявяват по време на инфузията, в рамките на

един час след това или понякога и по-късно.

Леки или умерени нежелани реакции, свързани с инфузията, включват:

висока температура

втрисане

замаяност

затруднено дишане

Ако се проявят подобни признаци, моля уведомете Вашия лекар възможно най-скоро.

Вашият лекар може да намали скоростта на инфузията на Erbitux, за да се овладеят тези

симптоми.

Тежки нежелани реакции, свързани с инфузията, включват:

тежки затруднения в дишането, които се развиват бързо

уртикария

припадък

болка в гърдите (симптом за нежелани реакции, засягащи сърцето)

Ако се развият подобни признаци, незабавно се обърнете към лекар. Тези нежелани

лекарствени реакции може да имат сериозни последствия, включително в редки

случаи животозастрашаващи състояния, и да изискват незабавна намеса. В такъв случай

лечението с Erbitux трябва да се преустанови.

Нежелани реакции, свързани с кожата

При над 80 на 100 от пациентите е вероятно да се получат нежелани лекарствени реакции,

засягащи кожата. При 15 на 100 от пациентите тези кожни реакции може да са тежки. Повечето

от тези нежелани лекарствени реакции се развиват през първите три седмици от лечението.

Обикновено те изчезват с времето след края на лечението с Erbitux.

Основните нежелани реакции, свързани с кожата, включват:

подобни на акне кожни промени

сърбеж

суха кожа

лющене на кожата

прекомерно окосмяване

нарушения на ноктите като например възпаление на нокътното легло.

В много редки случаи (могат да засегнат до 1 на 10 000 човека) пациентите могат да получат

мехури или белене на кожата, които могат да са знак за тежка кожна реакция, наречена

синдром на Stevens-Johnson. Ако забележите тези симптоми, моля обърнете се към Вашия

лекар незабавно, понеже тези признаци могат да имат сериозни последствия, включително

животозастрашаващи състояния.

Ако забележите други значителни кожни промени, моля уведомете Вашия лекар

възможно най-бързо, тьй като е възможно да се наложи промяна в дозата на Erbitux или на

интервалите между инфузиите. Вашият лекар ще реши дали лечението трябва да бъде спряно в

случай, че кожните реакции отново се появят след неколкократно намаляване на дозата.

Ако забележите, че състоянието на засегнатите участъци от кожата се влоши, незабавно

се обърнете към лекар и особено, ако допълнително се появят общи признаци на инфекция

като висока температура и умора. Тези признаци може да означават развитие на кожна

инфекция, която може да има сериозни последствия, включително животозастрашаващи

състояния.

Нежелани реакции, свързани с белите дробове

В нечести случаи (могат да засегнат до 1 на 100 човека) пациентите могат да получат

възпаление на белите дробове (наречено интерстициална белодробна болест), което да има

сериозни последствия, включително животозастрашаващи състояния.

Ако забележите симптоми като поява или влошаване на затрудненото дишане, незабавно

се обърнете към лекар, особено ако имате и кашлица или висока температура. Вашият лекар

ще реши дали лечението трябва да се прекрати.

Други нежелани реакции

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 човека)

възпаление на лигавиците на червата, устата и носа (тежко в някои случаи), което може

да доведе до кървене от носа при някои пациенти

намаляване на нивата на магнезий в кръвта

увеличаване на нивата на определени чернодробни ензими в кръвта

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 човека)

главоболие

умора

възпаление и зачервяване на очите

диария

обезводняване, което може да се дължи на диария или на намален прием на течности

гадене

повръщане

загуба на апетит, водеща до намаляване на теглото

намаляване на нивата на калция в кръвта

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 човека)

кръвни съсиреци във вените на краката

кръвни съсиреци в белите дробове

възпаление на клепачите или предната част на окото

Нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена

оценка)

възпаление на мозъчната обвивка (асептичен менингит)

Нежелани реакции при комбиниране с други видове противораково лечение

Ако приемате Erbitux в комбинация с други противоракови лекарства, някои от възможните

нежелани реакции могат да са свързани също с комбинацията или с другите лекарства. Затова,

моля прочетете и листовките на другите лекарства.

Ако получавате Erbitux в комбинация с противоракови лекарства, включително платина, е по-

вероятно броят на белите Ви кръвни клетки да намалеe. Това може да доведе до инфекциозни

усложнения, включително животозастрашаващи състояния, особено ако имате кожни реакции,

възпаление на лигавицата на червата и устната кухина или диария. Затова, ако се появят

общи признаци на инфекция като висока температура и умора, моля незабавно се

обърнете към лекар.

Ако приемате Erbitux в комбинация с противораково лекарство, съдържащо

флуоропиримидини, е по-вероятно да получите следните нежелани реакции на това лекарство:

гръдна болка

инфаркт

сърдечна недостатъчност

зачервяване и оток на дланите или ходилата, които може да доведат до обелване на

кожата (синдром ръка-крак)

Ако приемате Erbitux в комбинация с лъчева терапия, някои от възможните нежелани

реакции могат да са свързани и с тази комбинация, като:

възпаление на лигавицата на червата и устната кухина

типични за лъчевата терапия кожни реакции

затруднено преглъщане

намален брой на белите кръвни клетки

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва

всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Erbitux

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2ºС - 8ºС).

Erbitux трябва да се използва непосредствено след отваряне на опаковката.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Erbitux

Активното вещество е цетуксимаб.

Всеки милилитър от инфузионния разтвор съдържа 5 mg цетуксимаб.

Всеки флакон от 20 ml съдържа 100 mg цетуксимаб.

Всеки флакон от 100 ml съдържа 500 mg цетуксимаб.

Другите съставки са натриев хлорид, глицин, полисорбат 80, монохидрат на лимонената

киселина, натриев хидроксид и вода за инжекции.

Как изглежда Erbitux и какво съдържа опаковката

Erbitux 5 mg/ml инфузионен разтвор се доставя във флакони по 20 ml или 100 ml.

Всяка опаковка съдържа един флакон.

Не всички видовe флакони могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Merck Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 102

1082 MA Amsterdam

Нидерландия

Производител

Merck Healthcare KGaA

Frankfurter Straße 250

64293 Darmstadt

Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката ММ/ГГГГ.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Инструкция за употреба

Erbitux може да се приложи чрез капков метод, посредством инфузионна помпа или

инжекционна помпа. Тъй като Erbitux е съвместим само със стерилен разтвор на натриев

хлорид 9 mg/ml (0,9%) за инжекции, той не трябва да се смесва с други интравенозно прилагани

лекарствени продукти. Трябва да се използва отделна инфузионна линия, която в края на

инфузията задължително се промива със стерилен инжекционен 9 mg/ml разтвор на натриев

хлорид (0,9%).

Erbitux 5 mg/ml е съвместим с:

полиетиленови (PЕ), етилвинилацетатни (ЕVА) или поливинилхлоридни (PVC) сакове,

полиетиленови (PE), полиуретанови (PUR), етилвинилацетатни (EVA), полиолефинови

термопластични (TP) или поливинилхлоридни (PVC) инфузионни комплекти,

полипропиленови (PP) спринцовки за инжекционна помпа.

Erbitux 5 mg/ml е химически и физически стабилен в течение на 48 часа при 25°С, ако разтворът

е приготвен, както е описано по-долу. Все пак, тъй като не съдържа никакъв антимикробиален

консервант или бактериостатичен агент, той е предназначен за непосредствена употреба.

Трябва стриктно да се следи за осигуряване на асептични условия на работа при приготвяне на

инфузията. Erbitux 5 mg/ml трябва да се приготви както следва:

За прилагане с инфузионна помпа или чрез капково вливане (разреден със стерилен

разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%)): Взема се сак със стерилен разтвор на натриев

хлорид 9 mg/ml (0,9%) с подходящ обем. Изчислява се необходимият обем Erbitux. От

сакa се изтегля съответното количество разтвор на натриев хлорид, използвайки

подходяща стерилна спринцовка със съответна игла. Взема се подходяща стерилна

спринцовка и се прикрепва съответна игла. Изтегля се необходимият обем Erbitux от

флакона. Erbitux се прехвърля в подготвения инфузионен сак. Тази процедура се повтаря,

докато се достигне изчисленият обем за инфузия. Инфузионната линия се свързва и се

промива с разредения Erbitux преди началото на инфузията. При вливането се използва

капков метод или инфузионна помпа. Първата доза (400 mg/m² телесна повърхност) се

влива в продължение на около 2 часа със скорост на вливане не по-висока от 5 mg/min.

Всяка следваща доза (250 mg/m² телесна повърхност) се влива за около 1 час със скорост

на вливане не по-висока от 10 mg/min.

За прилагане с инфузионна помпа или чрез капково вливане (неразреден): Изчислява се

необходимият обем Erbitux. Взема се подходяща стерилна спринцовка (минимум 50 ml) и

се прикрепва подходяща игла. Изтегля се необходимият обем Erbitux от флакона. Erbitux

се прехвърля в стерилен вакуумиран контейнер или сак. Тази процедура се повтаря,

докато се достигне изчисленият обем. Инфузионната линия се свързва и се промива с

Erbitux преди началото на инфузията. Първата доза (400 mg/m² телесна повърхност) се

влива в продължение на около 2 часа със скорост на вливане не по-висока от 5 mg/min.

Всяка следваща доза (250 mg/m² телесна повърхност) се влива за около 1 час със скорост

на вливане не по-висока от 10 mg/min.

За прилагане с инжекционна помпа: Изчислява се необходимият обем Erbitux. Към

подходяща стерилна спринцовка се прикрепва съответна игла. Изтегля се необходимият

обем Erbitux от флакона. Иглата се отстранява и спринцовката се поставя в

инжекционната помпа. Инфузионната линия се свързва към спринцовката и инфузията

започва след промиване на линията с Erbitux или със стерилен инжекционен разтвор на

натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%). Процедурата се повтаря, докато се приложи изчисленият

обем. Първата доза (400 mg/m² телесна повърхност) се влива в продължение на около

2 часа със скорост на вливане не по-висока от 5 mg/min. Всяка следваща доза (250 mg/m²

телесна повърхност) се влива за около 1 час със скорост на вливане не по-висока от

10 mg/min.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Erbitux 5 mg/ml инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml инфузионен разтвор съдържа 5 mg цетуксимаб (cetuximab).

Всеки флакон от 20 ml съдържа 100 mg цетуксимаб.

Всеки флакон от 100 ml съдържа 500 mg цетуксимаб.

Цетуксимаб e химерно моноклонално IgG

антитяло, получено в клетъчна линия на бозайник

(Sp2/0) чрез рекомбинантна ДНК технология.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инфузионен разтвор

Безцветен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Erbitux е показан за лечение на пациенти с метастатичен колоректален карцином, експресиращ

рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR), с див тип RAS ген

в комбинация с химиотерапия, базирана на иринотекан,

при терапия от първа линия в комбинация с FOLFOX,

като монотерапия при пациенти след неуспешно лечение, базирано на оксалиплатин и

иринотекан, и които имат непоносимост към иринотекан.

За подробности вижте точка 5.1.

Erbitux е показан за лечение на пациенти с плоскоклетъчен карцином на главата и шията

в комбинация с лъчева терапия за локално авансирало заболяване,

в комбинация с химиотерапия, базирана на платина, по повод на рецидивиращо и/или

метастатично заболяване.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Erbitux трябва да се прилага под наблюдението на лекар с нужната квалификация в прилагането

на антинеопластични лекарствени продукти. Изисква се пряко наблюдение по време на

инфузията и поне един час след приключването й. Необходимо е да се осигури апаратура за

възстановяване на жизнените функции.

Дозировка

Преди първата инфузия пациентът трябва да получи премедикация с антихистаминов препарат

и кортикостероид най-малко 1 час преди приложението на цетуксимаб. Тази премедикация се

препоръчва преди всяка следваща инфузия.

При всички показания Erbitux се прилага веднъж седмично. Първата доза е 400 mg цетуксимаб

на кв. м. телесна повърхност. Всички следващи седмични дози са по 250 mg цетуксимаб на кв.

м. всяка.

Колоректален карцином

При пациенти с метастатичен колоректален карцином цетуксимаб се използва в комбинация с

химиотерапия или като монотерапия (вж. точка 5.1). Изисква се доказване на див тип RAS

(KRAS и NRAS) статус преди започване на лечение с Erbitux. Мутационният статус трябва да

бъде определен в специализирана лаборатория чрез валидирани методи за откриване на KRAS

и NRAS (екзони 2, 3 и 4) мутации (вж. точка 4.4 и 5.1).

За дозата или препоръчваното адаптиране на дозите на едновременно прилаганите

химиотерапевтични средства, да се има предвид информацията за продукта на тези лекарствени

продукти. Те не трябва да се прилагат по-рано от 1 час след приключване на инфузията на

цетуксимаб.

Препоръчва се лечението с цетуксимаб да продължи докато не настъпи прогресия на основното

заболяване.

Плоскоклетъчен карцином на главата и шията

При пациенти с локално авансирал плоскоклетъчен карцином на главата и шията, цетуксимаб

се използва в комбинация с лъчева терапия. Препоръчва се терапията с цетуксимаб да започне

една седмица преди лъчевата терапия и да продължи до нейния край.

При пациенти с рецидив и/или метастази на плоскоклетъчен карцином на главата и шията

цетуксимаб се използва в комбинация с химиотерапия, базирана на платина, последвана от

прилагане на цетуксимаб като поддържаща терапия до прогресия на заболяването (вж.

точка 5.1). Химиотерапията не трябва да се прилага по-рано от 1 час след приключване на

инфузията на цетуксимаб.

Специални популации

Досега са изследвани само пациенти с адекватна бъбречна и чернодробна функция (вж.

точка 4.4).

Цетуксимаб не е проучван при пациенти с предшестващи хематологични нарушения. (вж.

точка 4.4).

Не се налага адаптиране на дозата при хора в старческа възраст, но опитът е ограничен при

пациенти на 75-годишна възраст и повече.

Педиатрична популация

Няма съответно приложение на цетуксимаб в педиатричната популация за разрешените

показания.

Начин на приложение

Erbitux 5 mg/ml се прилага интравенозно с инфузионна помпа, по капков метод или с

инжекционна помпа (за начина на употреба вж. точка 6.6).

Началната доза трябва да се приложи бавно, като скоростта на инфузия не трябва да надвишава

5 mg/min (вж. точка 4.4). Препоръчаният период за инфузия е 120 минути. За следващите

седмични дози, препоръчителният инфузионен период е 60 минути. Скоростта на инфузията не

трябва да превишава 10 mg/min.

4.3

Противопоказания

Erbitux е противопоказен при пациенти с известни тежки (3 или 4 степен) реакции на

свръхчувствителност към цетуксимаб.

Комбинацията на Erbitux със съдържаща оксалиплатин химиотерапия е противопоказана при

пациенти с метастатичен колоректален карцином (mCRC) с мутантен RAS или при такива, за

които mCRC RAS статусът не е известен (вж. също точка 4.4).

Преди започване на комбинирано лечение, трябва да се вземат предвид противопоказанията за

едновременно прилаганите химиотерапевтични средства или лъчевата терапия.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Реакции, свързани с инфузията, включително анафилактични реакции

Често могат да се развият тежки реакции, свързани с инфузията, включително анафилактични

реакции, в някои случаи с летален изход. Появата на тежка реакция, свързана с инфузията,

изисква незабавно и трайно преустановяване на терапията с цетуксимаб и може да наложи

спешно лечение. Някои от тези реакции може да са анафилактични или анафилактоидни по

характер или да представляват синдром на освобождаване на цитокини (СОЦ). Симптомите

могат да се проявят по време на първата инфузия или до няколко часа по-късно или при

следващи инфузии. Препоръчително е да се предупреждават пациентите за възможността от

такава късна проява и да се инструктират да се свържат с лекаря си, ако се появят симптоми

или признаци на реакции, свързани с инфузията. Симптомите може да включват бронхиален

спазъм, уртикария, повишаване или спадане на кръвното налягане, загуба на съзнание или шок.

В редки случаи са наблюдавани ангина пекторис, инфаркт на миокарда или сърдечен арест.

Анафилактичните реакции могат да се проявят още в рамките на няколко минути след първата

инфузия, например при налични IgE антитела, които реагират кръстосано с цетуксимаб. Тези

реакции често се свързват с бронхоспазъм и уртикария. Възможно е те да се проявят въпреки

използването на премедикация.

Рискът от анафилактични реакции е много по-голям при пациенти с анамнеза за алергия към

червено месо или ухапване от кърлеж, или с положителни резултати от тестовете за IgE

антитела срещу цетуксимаб (α-1-3-галактоза). При тези пациенти цетуксимаб трябва да се

прилага само след внимателна оценка на съотношението полза/риск, включително

алтернативни лечения, и само под постоянното наблюдение на добре обучен персонал с готово

за използване реанимационно оборудване.

Първата доза трябва да се приложи бавно и скоростта не трябва да надвишава 5 mg/min при

непрекъснато наблюдение на всички жизнени показатели за период от най-малко два часа. Ако

по време на първата инфузия се появи свързана с инфузията реакция в рамките на първите

15 минути, инфузията трябва да бъде прекратена. Преди да се направи следващата инфузия,

трябва да се направи внимателна оценка на съотношението полза/риск, включително да се

прецени дали е възможно пациентът да има налични IgE антитела.

Ако се развие свързана с инфузията реакция на по-късен етап от инфузията, или при

последваща инфузия, по-нататъшното поведение ще зависи от нейната тежест:

a) Степен 1:

продължете с бавна инфузия под непрекъснато наблюдение

б) Степен 2:

продължете с бавна инфузия и незабавно приложете симптоматично

лечение

в) Степени 3 и 4:

незабавно прекратете инфузията и пристъпете към провеждане на

интензивно лечение на симптомите, като по-нататъшната употреба на

цетуксимаб трябва да се счита за противопоказана.

Синдромът на освобождаване на цитокини (СОЦ) обикновено се развива в рамките на един час

след инфузията и по-рядко е свързан с бронхоспазъм и уртикария. СОЦ обикновено е най-

тежък при първата инфузия.

Леките или умерени реакции, свързани с инфузията, са много чести и се изразяват в симптоми

като висока температура, втрисане, замаяност или диспнея, които се развиват предимно

непосредствено след първата инфузия на цетуксимаб. Ако при пациента се наблюдава лека или

умерена реакция, свързана с инфузията, инфузионната скорост може да бъде намалена.

Препоръчва се поддържането на тази по-ниска инфузионна скорост при всички последващи

инфузии.

Необходимо е стриктно проследяване на пациентите особено по време на първото приложение.

Специално внимание трябва да се обръща на пациенти с влошено общо състояние и

предшестващо сърдечно-белодробно заболяване.

Респираторни нарушения

Съобщени са случаи на интерстициална белодробна болест (ИББ), включително случаи с

летален изход, като повечето болни са от японската популация.

Смущаващи или допринасящи фактори, като съпътстваща химиотерапия, за която е известно,

че е свързана с ИББ, и предшестващо белодробно заболяване, са били чести при случаите с

летален изход. Такива пациенти трябва да се проследяват внимателно. В случай на симптоми

(като диспнея, кашлица, висока температура) или рентгенографски находки, предполагащи

ИББ, трябва да се направи незабавно диагностично изследване.

Ако е диагностицирана интерстициална белодробна болест, цетуксимаб трябва да

бъде преустановен и пациентът да се лекува подходящо.

Кожни реакции

Основните нежелани лекарствени реакции към цетуксимаб са кожните реакции, като те могат

да станат тежки, особено в комбинация с химиотерапия. Рискът за вторични инфекции

(основно бактериални) е повишен и има съобщения за стафилококов синдром на изгорената

кожа, некротизиращ фасциит и сепсис, в някои случаи с летален изход (вж. точка 4.8).

Кожните реакции са много чести и е може да се наложи прекъсване или прекратяване на

лечението. Съгласно клинично практическите ръководства, трябва да се обмисли

профилактично приложение на перорални тетрациклини (6-8 седмици) и локално приложение

на 1% хидрокортизон крем с овлажнител. За лечението на кожни реакции са използвани

локални кортикостероиди или перорални тетрациклини със среден до много силен ефект.

Ако пациентът развие непоносимост или тежка кожна реакция (≥ 3 степен; Общи

терминологични критерии за нежелани събития, CTCAE), терапията с цетуксимаб трябва да се

прекрати. Лечението може да се поднови само ако реакцията премине във 2 степен.

Ако тежката кожна реакция се е появила за първи път, лечението може да се възобнови без

промяна в дозата.

При втора и трета поява на тежки кожни реакции, лечението с цетуксимаб трябва отново да се

преустанови. То може да се възобнови само при по-ниска доза (200 mg/m² след втората поява и

150 mg/m² след третата поява), ако реакцията е преминала във 2 степен.

Ако тежките кожни реакции се проявят за четвърти път или не преминат във 2 степен по време

на прекъсване на лечението, се налага окончателно прекратяване на лечението с цетуксимаб.

Нарушения на електролитния баланс

Често се наблюдава прогресивно намаляване на серумните нива на магнезия и то може да

доведе до тежка хипомагнезиемия. Хипомагнезиемията е обратима при прекъсване на

лечението с цетуксимаб. Освен това може да се развие хипокалиемия като следствие от диария.

Също така може да се развие хипокалциемия; честотата на тежката хипокалциемия може да е

повишена, особено при комбинация с химиотерапия, базирана на платина.

Препоръчва се определяне на серумните нива на електролитите преди и периодично по време

на лечението с цетуксимаб. Препоръчва се подходящо заместване на електролитите.

Неутропения и свързани с нея инфекциозни усложнения

При пациентите, които получават цетуксимаб в комбинация с химиотерапия, базирана на

платина, съществува повишен риск за развитие на тежка неутропения, която може да доведе до

последващи инфекциозни усложнения като фебрилна неутропения, пневмония или сепсис.

Препоръчва се внимателно проследване на такива пациенти и особено на онези, които имат

кожни лезии, мукозит или диария, които биха могли да улеснят появата на инфекции (вж.

точка 4.8).

Сърдечно-съдови нарушения

При лечение на недребноклетъчен белодробен карцином, плоскоклетъчен карцином на главата

и шията и колоректален карцином е наблюдавана повишена честота на тежките и понякога с

летален изход сърдечно-съдови инциденти и свързаните с лечението случаи на смърт. При

някои клинични проучвания е наблюдавана връзка с възраст ≥ 65 години или общото състояние.

При предписване на цетуксимаб трябва да се отчита сърдечно-съдовият статус и общото

състояние на пациентите и едновременното приложение на кардиотоксични вещества като

флуоропиримидини.

Нарушения на очите

Пациенти с признаци и симптоми на кератит, като остро или влошаващо се: възпаление на

очите, лакримация, светочувствителност, замъглено зрение, болка в очите и/или зачервяване на

очите трябва да бъдат насочени незабавно към специалист офталмолог.

Ако се потвърди диагноза „улцерозен кератит”, лечението с цетуксимаб трябва да се прекъсне

или преустанови. Ако е диагностициран кератит, трябва внимателно да се преценят ползите и

рисковете от продължаване на лечението.

Цетуксимаб трябва да се използва внимателно при пациенти с анамнеза за кератит, улцерозен

кератит или тежка сухота на очите. Употребата на контактни лещи също представлява рисков

фактор за кератит и улцерация.

Пациенти с колоректален карцином с тумори с мутация на RAS

Цетуксимаб не трябва да се използва за лечение на пациенти с колоректален карцином с тумори

с мутации на RAS или с неизвестен RAS статус. Резултатите от клиничните проучвания

показват, че балансът полза/риск е отрицателен при тумори с мутации на RAS. Особено при

пациентите, при които цетуксимаб е прибавен към FOLFOX4, са наблюдавани отрицателни

ефекти по отношение на преживяемостта без прогресия (ПБП) и общата преживяемост (ОП)

(вж. точка 5.1).

Подобни наблюдения са съобщени и при приложение на цетуксимаб като допълнение към

XELOX в комбинация с бевацизумаб (CAIRO2). При това проучване, обаче, също не са

демонстрирани положителни ефекти по отношение на ПБП и ОП при пациенти с див тип KRAS

тумори.

Специални популации

Досега са изследвани само пациенти с адекватна бъбречна и чернодробна функция (серумен

креатинин ≤ 1,5 пъти, трансаминази ≤ 5 пъти и билирубин ≤ 1,5 пъти над горната граница на

нормата).

Цетуксимаб не е изпитван при пациенти, при които е налице един или повече от следните

лабораторни параметри:

хемоглобин < 9 g/dl

брой левкоцити < 3 000/mm³

абсолютен брой на неутрофили < 1 500/mm³

брой тромбоцити < 100 000/mm³

Съществува ограничен опит при използване на цетуксимаб в комбинация с лъчева терапия при

колоректален карцином.

Педиатрична популация

Ефикасността на цетуксимаб при педиатрични пациенти на възраст под 18 години не е

установена. Според доклада от фаза I клинично проучване, не са установени нови сигнали по

отношение на безопасността при педиатрични пациенти.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

В комбинация с химиотерапия, базирана на платина, честотата на тежката левкопения или

тежката неутропения може да е повишена и това може да доведе до повече инфекциозни

усложнения като фебрилна неутропения, пневмония и сепсис, в сравнение с химиотерапия,

базирана единствено на платина (вж. точка 4.4).

В комбинация с флуоропиримидини честотата на сърдечна исхемия, включително инфаркт на

миокарда и застойна сърдечна недостатъчност, както и честотата на синдрома ръка-крак

(палмарно-плантарна еритродизестезия) са повишени в сравнение със самостоятелното

прилагане на флуоропиримидини.

В комбинация с капецитабин и оксалиплатин (XELOX) честотата на тежката диария може да се

увеличи.

Официално проучване на взаимодействието е показало, че фармакокинетичните

характеристики на цетуксимаб остават непроменени след съпътстващо приложение на

единична доза иринотекан (350 mg/m² телесна повърхност). Също така, фармакокинетиката на

иринотекан не се променя, когато се прилага едновременно с цетуксимаб.

Други официални проучвания за взаимодействия с цетуксимаб при хора не са извършвани.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

EGFR e свързан с феталното развитие. Ограничените наблюдения върху животни са

показателни за трансплацентарно преминаване на цетуксимаб, като е установено, че и други

антитела преминават плацентната бариера. Данните от проучвания върху животни не

доказват тератогенност. Наблюдавана е, обаче, повишена честота на абортите в зависимост от

дозата (вж. точка 5.3). Няма достатъчно данни при бременни или кърмачки.

Категорично се препоръчва Erbitux да се прилага по време на бременност или при жени, които

не използват адекватни контрацептивни мерки само ако потенциалната полза за майката

оправдава потенциалния риск за фетуса.

Кърмене

Препоръчва се жените да не кърмят по време на лечение с Erbitux, както и в течение на

2 месеца след последната доза, тъй като не е известно дали цетуксимаб преминава в кърмата.

Фертилитет

Няма данни за ефекта на цетуксимаб върху фертилитета при хора. Не са установени ефекти

върху мъжкия и женския фертилитет в рамките на официални проучвания при животни (вж.

точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Препоръчва се, ако пациентите наблюдават свързани с лечението симптоми, влияещи на

способността им да се концентрират и реагират, да не шофират или да не работят с машини

докато този ефект отзвучи.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Основните нежелани лекарствени реакции на цетуксимаб са кожни реакции, които се проявяват

при над 80% от пациентите, хипомагнезиемия, която се проявява при над 10% от пациентите, и

реакции, свързани с инфузията, които се проявяват с леки до умерени симптоми при над 10% от

пациентите и с тежки симптоми при над 1% от пациентите.

Следните определения се отнасят за термините за честота, използвани по-долу:

Много чести (≥ 1/10)

Чести (≥ 1/100 до < 1/10)

Нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100)

Редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000)

Много редки (< 1/10 000)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Звездичката (*) означава, че за съответната нежелана реакция е дадена допълнителна

информация след таблицата.

Нарушения на метаболизма и храненето

Много чести:

Хипомагнезиемия (вж. точка 4.4).

Чести:

Дехидратация, по-специално като резултат от диария или мукозит;

хипокалциемия (вж. точка 4.4); анорексия, която може да доведе до

загуба на тегло.

Нарушения на нервната система

Чести:

Главоболие.

С неизвестна честота:

Асептичен менингит.

Нарушения на очите

Чести:

Конюнктивит.

Нечести:

Блефарит; кератит.

Съдови нарушения

Нечести:

Дълбока венозна тромбоза.

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Нечести:

Белодробна емболия; интерстициална белодробна болест, която

може да е с летален изход (вж. точка 4.4).

Стомашно-чревни нарушения

Чести:

Диария; гадене; повръщане.

Хепатобилиарни нарушения

Много чести:

Увеличение на нивата на чернодробните ензими (ASAT, ALAT, АP).

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много чести:

Кожни реакции*.

Много редки:

Синдром на Stevens-Johnson/токсична епидермална некролиза.

С неизвестна честота:

Суперинфекция на кожни лезии*.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Много чести:

Леки или умерени реакции, свързани с инфузията (вж. точка 4.4);

мукозит – тежък в някои случаи. Мукозитът може да доведе до

епистаксис.

Чести:

Тежки реакции, свързани с инфузията в някои случаи с летален

изход (вж. точка 4.4); умора.

Допълнителна информация

Като цяло не са наблюдавани клинично значими разлики между двата пола.

Кожни реакции

Кожни реакции може да се развият при над 80% от пациентите, изразени основно като обрив,

подобен на акне, и/или по-рядко като пруритус, суха кожа, белене на кожата, хипертрихозис,

или нокътни нарушения (напр. паронихия). Около 15% от кожните реакции са тежки, вкл.

единични случаи на кожна некроза. Голяма част от кожните реакции се развиват през първите

три седмици от лечението. Те обикновено отминават без последствия с течение на времето след

спиране на лечението, ако се спазва препоръчителното адаптиране на дозовия режим (вж.

точка 4.4).

Кожни лезии, причинени от цетуксимаб, може да предразположат пациентите към

суперинфекции (напр. със S. aureus), което може да доведе до последващи усложнения, напр.

целулит, еризипел или, с възможен летален изход, стафилококов cиндром на изгорената кожа,

некротизиращ фасциит или сепсис.

Комбинирано лечение

Когато цетуксимаб се прилага в комбинация с химиотерапевтични средства, направете справка

и със съответната информация за продукта на всеки от тях.

В комбинация с химиотерапия, базирана на платина, честотата на тежката левкопения или

тежката неутропения може да е повишена и това може да доведе до повече инфекциозни

усложнения като фебрилна неутропения, пневмония и сепсис, в сравнение с химиотерапия,

базирана на платина, самостоятелно (вж. точка 4.4).

В комбинация с флуоропиримидини честотата на сърдечна исхемия, включително инфаркт на

миокарда и застойна сърдечна недостатъчност, както и честотата на синдрома ръка-крак

(палмарно-плантарна еритродизестезия) са повишени в сравнение със самостоятелното

прилагане на флуоропиримидини.

В комбинация с локална лъчева терапия в областта на главата и шията са наблюдавани

допълнителни нежелани реакции, типични за лъчевата терапия (като мукозит, радиационен

дерматит, дисфагия или левкопения, основно проявена като лимфоцитопения). При

рандомизирано контролирано клинично проучване при 424 пациенти, съобщената честота на

тежък остър радиационен дерматит и мукозит, както и късните, свързани с лъчевата терапия

събития, е малко по-висока при пациенти, получаващи лъчева терапия в комбинация с

цетуксимаб, отколкото при тези, получаващи само лъчева терапия.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Досега има ограничен опит от прилагане на еднократни дози, по-големи от 400 mg/m² телесна

повърхност, или прилагане на дози, по-големи от 250 mg/m² телесна повърхност на седмица.

При клинични проучвания с дози до 700 mg/m², прилагани веднъж на всеки 2 седмици,

профилът на безопасност е бил същият като описания в точка 4.8.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антинеопластични агенти, моноклонални антитела, ATC код:

L01XC06

Механизъм на действие

Цетуксимаб е химерно моноклонално IgG

антитяло, насочено специфично срещу рецептора на

епидермалния растежен фактор (EGFR).

Сигналните пътища на EGFR са свързани с контрола на клетъчното оцеляване, протичането на

клетъчния цикъл, ангиогенезата, клетъчната миграция и клетъчната инвазия/метастаза.

Цетуксимаб се свързва с EGFR с афинитет, който е от 5 до 10 пъти по-голям от този на

ендогенните лиганди. Цетуксимаб блокира свързването на ендогенни EGFR лиганди, като по

този начин инхибира функцията на рецептора. Впоследствие цетуксимаб индуцира поглъщане

Прочетете целия документ

EMA/775584/2013

EMEA/H/C/000558

Резюме на EPAR за обществено ползване

Erbitux

cetuximab

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Erbitux. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Erbitux.

Какво представлява Erbitux?

Erbitux представлява инфузионен разтвор (вливане във вена), съдържащ активното вещество

цетуксимаб (cetuximab).

За какво се използва Erbitux?

Erbitux се използва за лечение на метастатичен карцином на колона или ректума (дебелото

черво). „Метастатичен“ означава, че ракът се е разпространил в други части на тялото. Erbitux се

използва при пациенти, чиито туморни клетки имат протеин на повърхността си, наречен

рецептор на епидермалния растежен фактор (EGFR), и съдържат див тип (немутирали) варианти

на семейство гени, наречени RAS. Erbitux се прилага по следните начини:

в комбинация с противоракови терапии, базирани на иринотекан;

в комбинация с терапия по схемата FOLFOX, базирана на оксалиплатин, при пациенти, които

не са били лекувани преди това;

самостоятелно след неуспех на предходно лечение, базирано на оксалиплатин и иринотекан,

и когато пациентът има непоносимост към иринотекан.

Erbitux се използва също за лечение на плоскоклетъчен карцином на главата и шията. Тези

видове рак засягат клетките на лигавицата на устата, гърлото или органи като ларинкса („гласова

кутия“). При локално авансирали карциноми (когато туморът е нараснал, но не се е

разпространил) Erbitux се прилага в комбинация с лъчева терапия. При рецидивиращ (когато

карциномът се появява отново след предходно лечение) или метастатичен карцином Erbitux се

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

добавя към комбинация от противоракови лекарства на основата на платина (включително

лекарства като цисплатин или карбоплатин).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как се използва Erbitux?

Erbitux трябва да се прилага единствено под наблюденеито на лекар с опит в прилагането на

противоракови лекарства и в среда, където са налични средства за оказване на спешна помощ

Преди прилагане на Erbitux пациентът трябва да получи антихистамин и кортикостероид за

предотвратяване на алергични реакции. Необходимо е също така пациентите внимателно да се

наблюдават за симптоми на алергична реакция в продължение на поне един час след края на

инфузията.

Erbitux се прилага веднъж седмично. Първата инфузия се прилага в доза от 400 mg на квадратен

метър телесна повърхност (изчислява се посредством височината и теглото на пациента) и

продължава два часа. Следващите инфузии са по 250 mg/m2 и се прилагат в продължение на

един час. Когато се използва самостоятелно или в комбинация с други противоракови лекарства,

лечението с Erbitux продължава, докато пациентът показва клиничен отговор. Когато се използва

в комбинация с лъчетерапия, лечението с Erbitux започва една седмица преди началото на

лъчетерапията и продължава до нейния край.

Как действа Erbitux?

Активното вещество в Erbitux, цетуксимаб, представлява моноклонално антитяло.

Моноклоналното антитяло е антитяло (вид протеин), разработено с цел да разпознава и да се

свързва със специфична структура (наречена антиген) в организма. Цетуксимаб е създаден да се

свързва с EGFR, които могат да бъдат открити по повърхността на някои туморни клетки. EGFR

участва в активирането на гени, наречени RAS, които участват в растежа на клетките; като се

прикрепва към EGFR цетуксимаб пречи на този процес в туморните клетки и спира растежа им.

Между 79 и 89% от колоректалните карциноми и повече от 90% от сквамозноклетъчните

карциноми на главата и шията имат EGFR протеини по повърхността на техните клетки.

Как е проучен Erbitux?

За метастатичен карцином на дебелото черво или ректума Erbitux е проучен в шест основни

проучвания:

две проучвания включват 1535 пациенти, които не са лекувани с химиотерапия преди

това, като разглеждат ефектите от добавянето на Erbitux към комбинирана терапия,

съдържаща иринотекан или оксалипталин (FOLFOX); трето проучване разглежда и

ефектите от добавяне на Erbitux към две комбинирани терапии, сдържащи оксалипталин

(една от които е подобна на FOLFOX) при 1630 пациенти.

три проучвания обхващат 2199 пациенти, чието заболяване се е влошило по време на

предишно лечение, включващо иринотекан, оксалиплатин или и двата препарата, или

пациенти, които не могат да приемат тези лекарства.

За карцином на главата и шията Erbitux е изследван в две основни проучвания:

първото проучване обхваща 424 пациенти с локално авансирал карцином и разглежда

ефектите от добавянето на Erbitux към лъчетерапия;

Erbitux

Страница 2/4

второто проучване обхваща 442 пациенти с рецидивиращ или метастатичен карцином и

разглежда ефектите от добавянето на Erbitux към комбинация от противоракови лекарства

на основата на платина.

Във всички проучвания са разгледани времето до влошаване на заболяването и преживяемостта

на пациентите. Повечето от проучванията разглеждат отделно резултатите при пациенти, чиито

тумори имат див тип KRAS (една от разновидностите на RAS гените ), и пациенти, чиито тумори

имат мутирал KRAS. В едно от проучванията поотделно са разгледани резултатите при пациенти,

чиито тумори съдържат диви форми на RAS гени и пациенти с мутирали форми на който и да е

RAS ген. Когато RAS гените (напр. КRAS) мутират те могат да стимулират туморните клетки да

растат без да имат нужда от активиране от EGFR, в който случай не се очаква Erbitux да бъде

ефективен.

Какви ползи от Erbitux са установени в проучванията?

В проучванията при рак на дебелото черво или ректума като цяло Erbitux увеличава

преживяемостта на пациентите без влошаване на заболяването или въобще продължителността

на живота им:

при пациенти, които не са подлагани на предходна химиотерапия, пациентите с дива форма

на KRAS в туморите си преживяват по-дълго без влошаване на заболяването, когато

получават Erbitux в допълнение към химиотерапия, включително иринотекан (9,9 месеца в

сравнение с 8,4 месеца средно). при пациенти, получаващи Erbitux в комбинация с

химиотерапия, съдържаща оксалипталин (FOLFOX) пациентите с дива форма на KRAS

преживяват по-дълго без влошаване на заболяването в сравнение с пациенти, лекувани само

с FOLFOX4 (12,0 месеца в сравнение с 5,8 месеца средно). Въпреки това в третото проучване

пациентите с дива форма на KRAS преживяват само 16,3 месеца когато Erbitux е добавен към

другото основано на оксалиплатин и подобно на FOLFOX лечение, сравнено с 18,2 месеца при

самостоятелно прилагане на основано на оксалиплатин лечение.

в първото проучване при пациенти с предходна химиотерапия не са разгледани RAS

мутациите, но в другите две проучвания пациентите с див тип KRAS в своите тумори

преживяват по-дълго без влошаване на заболяването, когато към лечението се добавя Erbitux.

Пациентите, които не се повлияват от лечение с оксалиплатин и иринотекан, преживяват

средно 3,6 месеца без влошаване на заболяването при прием на Erbitux в сравнение с 1,9

месеца за пациентите, получаващи само най-добри поддържащи грижи (лечение на

симптомите, но не и на самия карцином). Пациентите, които не се повлияват от лечение с

оксалиплатин, преживяват средно 4,0 месеца без влошаване на заболяването при прием на

Erbitux и иринотекан в сравнение с 2,6 месеца при самостоятелен прием на иринотекан.

При локално авансирал карцином на главата и шията пациентите преживяват по-дълго без

влошаване на заболяването, когато Erbitux се добавя към лъчетерапия (24,4 месеца в сравнение с

14,9 месеца средно) При рецидивиращ или метастатичен карцином на главата и шията

преживяемостта е по-голяма, когато Erbitux се добавя към комбинация от противоракови

лекарства на основата на платина (10,1 месеца в сравнение със 7,4 месеца средно).

Какви са рисковете, свързани с Erbitux?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Erbitux (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) са кожни реакции като обрив, хипомагнезиемия (ниски нива на магнезий в кръвта),

леки или умерени реакции, свързани с инфузията (например повишена температура, студени

тръпки, замаяност и затруднено дишане), мукозит (възпаление на лигавицата на устата) и

Erbitux

Страница 3/4

повишени нива на някои чернодробни ензими. Кожни реакции са наблюдавани при над 80% от

пациентите. За пълния списък на всички нежелани реакции, съобщени при Erbitux, вижте

листовката.

Erbitux не трябва да се прилага в комбинация с базирана на оксалиплатин химиотерапия при

метастатичен колоректален карцином при пациенти с мутирал RAS ген или при пациенти, при

които не е определен мутационният статус на RAS. За пълния списък на ограниченията вижте

листовката.

Erbitux може да бъде свързан с остри реакции по време на инфузията, затова при приема на

лекарствения продукт пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани.

Защо Erbitux е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Erbitux са по-големи от рисковете, и препоръча да му се издаде

разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Erbitux:

На 29 юни 2004 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Erbitux, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Erbitux може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.

За повече

информация относно лечението с Erbitux прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 12-2013 г.

Erbitux

Страница 4/4

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация