Docefrez

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
14-06-2012
Активна съставка:
доцетаксел
Предлага се от:
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
АТС код:
L01CD02
INN (Международно Name):
docetaxel
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Stomach Neoplasms; Adenoma; Breast Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Prostatic Neoplasms
Терапевтични показания:
Гърдите cancerDocetaxel в комбинация с доксорубицином и циклофосфамидом е показан за адъювантного лечение на пациенти с операбельным узл-позитивен рак на гърдата . Docetaxel в комбинация с доксорубицином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза, по-рано не е получавала цитотоксической терапия условия за това. Docetaxel монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. Доцетаксела в комбинация с трастузумабом е предназначен за лечение на болни с метастазирал рак на млечната жлеза, тумор които за експрес HER2 и които преди това не са получавали химиотерапия по повод разпространена болест. Доцетаксела в комбинация с капецитабином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Преди
Каталог на резюме:
Revision: 1
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/001074
Дата Оторизация:
2010-05-10
EMEA код:
EMEA/H/C/001074

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
испански 14-06-2012
Листовка Листовка
чешки 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 14-06-2012
Листовка Листовка
датски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
датски 14-06-2012
Листовка Листовка
немски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
немски 14-06-2012
Листовка Листовка
естонски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 14-06-2012
Листовка Листовка
гръцки 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 14-06-2012
Листовка Листовка
английски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
английски 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 14-06-2012
Листовка Листовка
френски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
френски 14-06-2012
Листовка Листовка
италиански 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 14-06-2012
Листовка Листовка
латвийски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 14-06-2012
Листовка Листовка
литовски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 14-06-2012
Листовка Листовка
унгарски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 14-06-2012
Листовка Листовка
малтийски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 14-06-2012
Листовка Листовка
нидерландски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 14-06-2012
Листовка Листовка
полски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
полски 14-06-2012
Листовка Листовка
португалски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 14-06-2012
Листовка Листовка
румънски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 14-06-2012
Листовка Листовка
словашки 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 14-06-2012
Листовка Листовка
словенски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 14-06-2012
Листовка Листовка
фински 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
фински 14-06-2012
Листовка Листовка
шведски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 14-06-2012
Листовка Листовка
норвежки 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 14-06-2012
Листовка Листовка
исландски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 14-06-2012

Прочетете целия документ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Docefrez 20

mg

концентрат и разтворител за инфузионен разтвор

Docetaxel (Доцетаксел)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате

това

лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска

сестра.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите

други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар

или медицинска сестра.

В тази листовка:

Какво представлява Docefrez и за какво се използва

Преди да използвате Docefrez

Как да използвате Docefrez

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Docefrez

Допълнителна информация

1.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА

DOCEFREZ

И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Docefrez съдържа активното вещество доцетаксел. Доцетаксел, който се получава от

игличките на тисово дървото, принадлежи към група противоракови лекарства, наречени

таксани.

Docefrez се използва самостоятелно или в комбинация с други лекарства за лечение на

следните видове ракови заболявания:

- напреднал рак на гърдата, самостоятелно или заедно с доксорубицин, или трастузумаб,

или капецитабин

- в ранен стадий на рак на гърдата със или без засягане на лимфните възли, заедно с

доксорубицин и циклофосфамид

- недребноклетъчен белодробен рак (NSCLC), самостоятелно или заедно с цисплатина

- рак на простатата, заедно с преднизон или преднизолон

- метастазирал рак на стомаха, заедно с цисплатина и 5-флуороурацил

рак на главата и шията, заедно с цисплатина и 5-флуороурацил.

2.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

DOCEFREZ

Не използвайте

Docefrez:

ако сте алергични (свръхчувствителни) към доцетаксел или към някоя от останалите

съставки на Docefrez.

ако броя на белите Ви кръвни клетки е много нисък.

ако имате тежко чернодробно заболяване.

Обърнете специално внимание при употребата на

Docefrez

Информирайте Вашия лекар, ако имате:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

сърдечни проблеми

чернодробни проблеми

бъбречни проблеми

Преди всяка доза Docefrez ще Ви бъдат направени кръвни изследвания, за да се провери

дали имате достатъчен брой кръвни клетки и задоволителна чернодробна функция.

Ще Ви дадат указания един ден преди приема на Docefrez да вземете подготвително

лекарство, което представлява перорален кортикостероид, например дексаметазон, и да

продължите да го вземате още един или два дни след това, за да намалите до минимум

определени нежелани лекарствени реакции, които биха могли да настъпят след инфузията

на Docefrez, а именно алергични реакции и задържане на течности (подуване на ръцете,

краката или увеличаване на телесното тегло).

По време на лечението е възможно да Ви дадат лекарства за поддържане на броя на

кръвните Ви клетки.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или медицинската сестра, ако приемате или наскоро

сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

По-специално информирайте Вашия лекар, ако използвате лекарства, които съдържат

някое от следните активни вещества:

- ритонавир и други протеазни инхибитори, използвани за лечение на инфекция с

HIV/СПИН

- кетоконазол и итраконазол, използвани за лечение на гъбични инфекции

- циклоспорин, който се използва за потискане на имунната система (например след

трансплантация на орган)

- еритромицин, антибиотик, който се използва за лечение на бактериални инфекции

Бременност

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство

.

Docefrez

не

Не трябва да забременявате по време на лечение с това лекарство и трябва да използвате

ефикасен метод за контрацепция по време на лечението, защото Docefrez може да бъде

вреден за нероденото бебе. Ако по време на лечението настъпи бременност, трябва да

информирате незабавно Вашия лекар.

трябва да се прилага ако сте бременна, освен ако не е ясно посочено от Вашия

лекар.

Ако сте мъж, който се лекува с Docefrez, ще бъдете посъветван да не ставате баща на дете

по време на и до 6 месеца след лечение и да потърсите съвет за консервиране на сперма

преди лечението, тъй като доцетаксел уврежда мъжкия фертилитет.

Кърмене

Не трябва да кърмите, докато се лекувате с Docefrez.

Шофиране и работа с машини

Липсват проучвания за ефектите на Docefrez върху способността за шофиране и работа с

машини. Тъй като обаче той може да причини замайване, умора и припадъци, не трябва да

шофирате и да работите с машини, ако при Вас се получи някой от тези нежелани ефекти.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Важна информация относно някои от съставките на

Docefrez

Разтворителят съдържа малки количества етанол (алкохол), под 100 mg на доза.

3.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

DOCEFREZ

Вашият лекар ще изчисли необходимата за Вас доза според телесната Ви повърхност в

квадратни метри (зависи от ръста и от телесното тегло) и общото Ви състояние.

Docefrez ще Ви бъде приложен от медицински специалист в болницата. Прилага се

капково във вена (интравенозна инфузия) в продължение на около един час. Обикновено

инфузията на Docefrez ще Ви бъде прилагана веднъж на три седмици.

Вашият лекар може да промени дозата и/или честотата на приложение в зависимост от

резултатите от Вашите кръвни изследвания, общото Ви състояние и появата на

определени нежелани лекарствени реакции. Моля, информирайте Вашия лекар или

медицинската сестра, ако имате повишена температура, диария, разраняване в устата,

чувство на изтръпване или мравучкане.

Вашият лекар може да Ви предпише други лекарства преди или по време на лечението с

Docefrez:

- за да намали до минимум алергичните реакции и задръжката на течности (подготвително

лечение с перорален кортикостероид, например дексаметазон),

- за да стимулира костния Ви мозък да произвежда повече кръвни клетки (например

филграстим).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля,

попитайте Вашия лекар или медицинската сестра

.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Docefrez може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Нежеланите реакции се проявяват с определени честоти, които се дефинират по следния

начин:

много чести: засягат повече от 1 потребител на 10

чести: засягат от 1 до 10 потребители на 100

нечести: засягат от 1 до 10 потребители на 1000

редки: засягат от 1 до 10 потребители на 10 000

много редки: засягат по-малко от 1 потребител на 10 000

с неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка на

честотата.

Най-честите нежелани реакции при самостоятелно прилаган Docefrez са намаляване на

броя на червените кръвни клетки или на белите кръвни клетки, алопеция, гадене,

повръщане, разраняване в устата, диария и умора (всички те са много чести).

Трябва незабавно да информирате Вашия лекар или медицинската сестра, ако по време на

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

инфузията или малко след това забележите някой от следните симптоми на алергични

реакции (много чести).

- зачервяване на лицето, кожни реакции, сърбеж

- стягане в гръдния кош, затруднено дишане

- повишена температура или студени тръпки

- болки в гърба

- ниско кръвно налягане.

Други много чести нежелани реакции:

повишена температура*: информирайте незабавно Вашия лекар или медицинската

сестра

инфекции, включително пневмония и отравяне на кръвта

намален брой на червените кръвни клетки (анемия, със симптоми като бледност,

слабост)

намален брой на белите кръвни клетки (може да Ви направи по-податливи на

инфекции)

намален брой на тромбоцитите (повишен риск от неочаквани кръвоизливи)

алергични реакции (вижте по-горе)

главоболие*, безсъние*

чувство на изтръпване или мравучкане, нарушение на вкуса (поради увреждане на

нерв)

болка в ставите или мускулите

възпаление на очите или повишено сълзоотделяне

подуване, причинено от течности от лимфните възли, които се разпространяват в

необичайни места

подуване на ръцете, ходилата, краката

задух, кашлица*

хрема или течащ нос; възпаление на гърлото и носа*

кръвотечение от носа

разранявания в устата

гадене, повръщане, лошо храносмилане*, болки в корема*

диария, запек*

косопад

зачервяване и подуване на дланите на ръцете или на ходилата на краката, които

могат да предизвикат обелване на кожа (то може да се появи и по ръцете, лицето и

тялото)*

промяна на цвета на ноктите*, които могат да се отлепят

мускулни болки; болки в гърба или болки в костите*

промяна или липса на менструалния цикъл*

умора, болка, грипоподобни симптоми*

загуба на апетит (анорексия), повишаване или намаляване на телесното тегло*

Чести нежелани реакции:

гъбични инфекции в устата (кандидоза на устната кухина)

дехидратация

замайване, нарушение на слуха

ниско кръвно налягане (хипотония), сърдечна недостатъчност; неравномерен

сърдечен ритъм (аритмия)

суха уста, трудно или болезнено преглъщане, възпаление на хранопровода

(езофагит)

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

кръвоизливи

повишени стойности на чернодробните ензими (при кръвните изследвания)

Нечести нежелани реакции:

припадаци

на мястото на инжектиране: кожни реакции, възпаление на вена или подуване

възпаление на дебелото черво, на тънките черва; чревна перфорация

кръвни съсиреци.

Когато Docefrez се прилага в комбинация с други антитуморни лекарства, възможно е

увеличаване на честотата или на тежестта на някои от нежеланите лекарствени реакции.

Нежеланите реакции, които са означени с “*”, се съобщават за случаи, в които Docefrez е

бил приложен в комбинация.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или

медицинската сестра.

5.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ

DOCEFREZ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Docefrez след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

върху флакона след съкращението: „Годен до:”.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2ºC – 8ºC).

Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Концентрираният разтвор трябва да се използва веднага след приготвянето му.

Доказана е химическа и физическа стабилност в периода на използване на приготвения

концентриран разтвор за 8 часа при съхранение или при 2°C до 8°C, или под 25°C, а за

крайния (разредения) инфузионен разтвор – за 4 часа при стайна температура.

Инфузията трябва да се използва в срок до 4 часа, като се съхранява при температура под

25 ºC.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни

отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа

Docefrez

Активното вещество е доцетаксел.

Docefrez 20 mg прах и разтворител за концентрат за инфузионен разтвор. Всеки

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

флакон съдържа 20 mg доцетаксел (безводен). След разтваряне 1 ml концентрат

съдържа 24 mg доцетаксел.

Разтворителят съдържа 35,4% т./т. етанол и полисорбат 80.

Как изглежда

Docefrez

и какво съдържа опаковката

Docefrez 20

mg прах и разтворител за концентрат за инфузионен разтвор

:

Флакон с прах: Docefrez е бял лиофилизиран прах, който се доставя в безцветен стъклен

флакон със сива, несъдържаща латекс гумена запушалка и зелена алуминиева обкатка.

Флакон с разтворител: 1 ml бистър, безцветен разтвор, който се доставя в стъклен

флакон със сива, несъдържаща латекс гумена запушалка и синя алуминиева обкатка.

Всяка опаковка съдържа: 1 флакон с прах и 1 флакон с разтворител.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Холандия

тел.: +31 (0)23 568 5501

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Luxembourg/Luxemburg

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

България

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Magyarország

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Česká republika

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Malta

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Danmark

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederland

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Deutschland

SUN Pharmaceuticals Germany GMBH

Kandelstrasse 7

79199 Kirchzarten

Germany

tel. +49 (0) 7661 90 91 58-0

Norge

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Eesti

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Österreich

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Ελλάδα

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Polska

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

España

SUN Pharmaceuticals Spain S.L.

C/Bobinadora 1-5 Planta 1a Local 13

Mataro, 08302

Barcelona

Spain

tel. +34 93 798 02 85

Portugal

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

France

SUN Pharmaceuticals France

34, Rue Jean Mermoz

78600 Maisons Laffitte

France

tel. +33 6 48 27 05 59

România

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Ireland

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Slovenija

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Ísland

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Slovenská republika

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Italia

SUN Pharmaceuticals Italia S.R.L.

Via Luigi Rizzo, 8

I-20151 – Milano

Italy

tel. +39 02 33 49 07 93

Suomi/Finland

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Κύπρος

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Sverige

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Latvija

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

United Kingdom

SUN Pharmaceuticals UK Ltd.

1200 Century Way

Thorpe Business Park

Colton, Leeds LS15 8ZA

United Kingdom

tel. +44 113 251 59 27

Lietuva

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Дата на последно одобрение на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата:

://www.ema.europa.eu

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА

DOCEFREZ

20

MG

ПРАХ И

РАЗТВОРИТЕЛ ЗА

КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР

Важно е да прочетете цялото съдържание на този начин

на работа преди

приготвянето на

Docefrez

предварителен разтвор или

Docefrez

инфузионен разтвор.

1.

СЪСТАВ

Docefrez 20 mg прах представлява бял до почти бял лиофилизиран прах, съдържащ 20 mg

(плюс 22% излишък: 24,4 mg) доцетаксел (безводен). Разтворителят за Docefrez е 35,4%

т./т. разтвор на етанол (безводен) в полисорбат 80. След разтваряне 1 ml концентрат

съдържа 24 mg доцетаксел.

2.

ОПАКОВКА

Docefrez се предлага в еднодозови флакони.

Всяка опаковка Docefrez 20 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор съдържа един

еднодозов флакон доцетаксел (безводен) (20 mg със съответния излишък до 24,4 mg) под

формата на лиофилизиран прах и съответния еднодозов флакон с 1 ml разтворител,

съдържащ 35,4% (т./т.) етанол (безводен) в полисорбат 80.

Излишъкът гарантира, че след разреждане с цялия екстрахируем обем от придружаващия

флакон с разтворител за Docefrez, се поучава минималнен екстрахируем обем на

приготвения разтвор, равен на 0,84 ml, който съдържа 20 mg доцетаксел (безводен).

Docefrez флакони трябва да се съхраняват в хладилник. Да не се замразяват. Docefrez не

трябва да се използва след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

върху флакона.

2.1 Docefrez

20

mg

прах във флакони

Docefrez

20

mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Docefrez 20 mg флакон, съдържа бял до почти бял лиофилизиран прах в 5 ml

цилиндричен, безцветен стъклен флакон с 20 mm сива гумена запушалка и

тъмнозелена алуминиева обкатка с отчупващо се капаче.

Всеки флакон Docefrez 20 mg съдържа 20 mg доцетаксел (безводен) (плюс 22%

излишък: 24,4 mg доцетаксел).

2.2 Docefrez

20

mg разтворител във флакони

Разтворителят за Docefrez съдържа 35,4% т./т. етанол в полисорбат 80.

Разтворител за

Docefrez 20

mg прах за инфузионен разтвор

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Флаконът с разтворител за Docefrez 20 mg е 1 ml цилиндричен, безцветен флакон от

стъкло тип І с 20 mm сива запушалка от бромобутилова гума, запечатана с 20 mm

тъмносиня алуминиева обкатка с отчупващо се капаче.

Всеки флакон с разтворител за Docefrez 20 mg съдържа 1 ml 35,4% т./т. етанол в

полисорбат 80.

Излишъкът е за да се гарантира, че след разреждане с целия обем от придружаващия

флакон с разтворител, минималният екстрахируем обем на разтворения концентрат,

съдържащ съответно 20 mg или 80 mg доцетаксел, може да бъде изтеглен от флакона.

3.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Доцетаксел е антинеопластичнo средство и, както при други потенциално

цитотоксичнисъединения, е необходимо повишено внимание при приготвяне на разтвори

с доцетаксел. Необходимо е използване на подходяща асептична техника при всички

стъпки.

Ако доцетаксел прах, разтворен концентрат или инфузионен разтвор попадне в контакт с

кожата, незабавно промийте обилно със сапун и вода. Ако доцетаксел прах, разтворен

концентрат или инфузионен разтвор попадне в контакт с лигавици, незабавно

промийте обилно с вода.

И разтвореният концентрат и инфузионният разтворъ трябва да бъдат огледани визуално

преди употреба. Всеки съдържащ утайка разтвор трябва да бъде изхвърлен.

4.

ПОДГОТОВКА ЗА ИНТРАВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Не използвайте каквото и да било РVС оборудване или устройство. Docefrez е

несъвместим с РVС оборудване или устройства.

Docefrez прах и разтворител за концентрат за инфузионен разтвор е само за

еднократна употреба.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.1.1

Ако флаконите се съхраняват в хладилник, оставете необходимото количество

опаковки Docefrez за 5 минути при стайна температура (под 25°С).

4.1.2

С помощта на спринцовка и игла, асептично изтеглете цялото съдържание на

флакона с разтворител за Docefrez като наклоните флакона надолу.

4.1.3

Инжектирайте цялото количество от спринцовката в съответния флакон

Docefrez.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.1.4

Отстранете спринцовката и иглата и разклатете добре за пълно разтваряне на

праха..

4.1.5

Оставете флакона с възстановения разтвор 5 минути на стайна температура (под 25

ºC) и след това проверете дали е хомогенен и чист.

Възстановеният разтвор съдържа приблизително 24 mg/ml доцетаксел и трябва да се

използва незабавно след приготвянето. Химичната и физична стабилност на

предварително смесения разтвор, обаче, се запазват за 8 часа съхранение при

температури 2 °C и 8 °C или при стайна температура (под 25 °C).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.2

Приготвяне на инфузионния разтвор

4.2.1

За получаване на необходимата за пациента доза може да е необходим повече от

един флакон предварителен разтвор. В зависимост от необходимата за пациента

доза в mg, изтеглете по асептичен начин съответния обем от подходящ брой

флакони с предварителен разтвор като използвате градуирани спринцовки с игла.

Например при доза от 140 mg доцетаксел са необходими една опаковка 80 mg и три

опаковки от 20 mg. Предварителният разтвор съдържа ~ 24 mg/ml доцетаксел,

съответстващ на екстрахируеми обеми от приблизително 20 mg/0.84 ml и

80 mg/3.36 ml.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.2.2

Инжектирайте нужното количество предварителен разтвор в инфузионен сак или

банка съдържаща 250 ml 5% разтвор на глюкоза или 9 mg/ml (0,9%) разтвор на

натриев хлорид за инфузия. Ако е необходима доза по-голяма от 200 mg доцетаксел

използвайте по-голям обем инфузионен носител така, че да не се надвишава

концентрацията 0,74 mg/ml доцетаксел.

4.2.3

Смесете посредством разклащане на инфузионния сак или банка.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.2.4

Инфузионният разтвор Docefrez трябва да се използва в рамките на 4 часа и трябва

да се приложи асептично под формата на едночасова инфузия със стайна

температура (под 25°С) и при нормална осветеност.

4.2.5

Както при всички парентерални продукти, предварителният разтвор Docefrez трябва

да се провери визуално преди употреба, като разтвори съдържащи преципитат

трябва да се изхвърлят.

5.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Всички материали, използвани за разреждане и приложение трябва да бъдат изхвърлени в

съответствие със стандартните процедури.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Docefrez

(Доцефрез)

80

mg прах и разтворител за инфузионен разтвор

Docetaxel (Доцетаксел)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска

сестра .

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или

медицинска сестра.

В тази листовка:

Какво представлява Docefrez и за какво се използва

Преди да използвате Docefrez

Как да използвате Docefrez

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Docefrez

Допълнителна информация

1.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА

DOCEFREZ

И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Docefrez съдържа активното вещество доцетаксел. Доцетаксел, който се получава от игличките

на тисово дървото, принадлежи към група противоракови лекарства, наречени таксани.

Docefrez се използва самостоятелно или в комбинация с други лекарства за лечение на следните

видове ракови заболявания:

- напреднал рак на гърдата, самостоятелно или заедно с доксорубицин, или трастузумаб, или

капецитабин

- в ранен стадий на рак на гърдата със или без засягане на лимфните възли, заедно с

доксорубицин и циклофосфамид

- недребноклетъчен белодробен рак (NSCLC), самостоятелно или заедно с цисплатина

- рак на простатата, заедно с преднизон или преднизолон

- метастазирал рак на стомаха, заедно с цисплатина и 5-флуороурацил

- рак на главата и шията, заедно с цисплатина и 5-флуороурацил.

2.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

DOCEFREZ

Не използвайте

Docefrez:

ако сте алергични (свръхчувствителни) към доцетаксел или към някоя от останалите

съставки на Docefrez .

ако броя на белите Ви кръвни клетки е много нисък.

ако имате тежко чернодробно заболяване.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Обърнете специално внимание при употребата на

Docefrez

Информирайте Вашия лекар, ако страдате от имате:

сърдечни заболявания проблеми

чернодробни заболявания проблеми

бъбречни заболявания проблеми

Преди всяка доза Docefrez ще Ви бъдат направени кръвни изследвания, за да се провери дали

имате до cтатъчен брой кръвни клетки и Задоволителна чернодробна функция.

Ще Ви дадат указания един ден преди приема на Docefrez да вземете подготвително лекарство,

което представлява перорален кортикостероид, например дексаметазон, и да продължите да го

вземате още един или два дни след това, за да намалите до минимум определени нежелани

лекарствени реакции, които биха могли да настъпят след инфузията на Docefrez, а именно

алергични реакции и задържане на течности (подуване на ръцете, краката или увеличаване на

телесното тегло).

По време на лечението е възможно да Ви дадат лекарства за поддържане на броя на кръвните

Ви клетки.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или медицинската сестра, ако приемате или наскоро сте

приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

По-специално информирайте Вашия лекар, ако използвате лекарства, които съдържат някое от

следните активни вещества:

- ритонавир и други протеазни инхибитори, използвани за лечение на инфекция c HIV/СПИН

- кетоконазол и итраконазол, използвани за лечение на гъбични инфекции

- циклоспорин, който се използва за потискане на имуннатa система (напр. имеp след

трансплантация на орган)

- еритромицин, антибиотик, който се използва за лечение на бактериални инфекции

Бременност

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.

Docefrez нe трябва да се прилага ако сте бременна, освен ако не е ясно посочено от Вашия

лекар. Не трябва да забременявате по време на лечение с товa лекарство и трябва да

използвате ефикасен метод 3а контрацепция по време на лечението, защото Docefrez може да

бъде вреден за нероденото бебе. Ако по време на лечението настъпи бременност, трябва да

информирате незабавно Bашия лекар.

Ако сте мъж, който се лекува с Docefrez, ще бъдете посъветван да не ставате баща на дете по

време нa и до 6 месеца след лечение и да потърсите съвет за консервиране на сперма преди

лечението, тъй като доцетаксел уврежда мъжкия фертилитeт.

Кърмене

Не трябва да кърмите, докато се лекувате с Docefrez.

Шофиране и работа с машини

Няма причина да не можете да шофирате между курсовете с Docefrez, освен ако не се чувствате

замаяни или несигурни в себе си.

Шофиране и работа с машини

Липсват проучвания 3а ефектите на Docefrez върху способността за шофиране и работа с

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

машини. Тъй като обаче той може да причини замайване, умора и припадъци, не трябва да

шофирате и да работите с машини, ако при Вас се получинякой от тези нежелани ефекти.

Важна информация относно някои от съставките на

Docefrez

Разтворителят съдържа малки количества етанол (алкохол), под 100 mg на доза.

3.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

DOCEFREZ

Вашият лекар ще изчисли необходимата за Вас доза според телесната Ви повърхност в

квадратни метри (зависи от ръста и от телесното тегло) и общото Ви състояние.

Docefrez ще Ви бъде приложен от медицински специалист в болницата. Прилага се капково във

вена (интравенозна инфузия) в продължение на около един час. Обикновено инфузията на

Docefrez ще Ви бъде прилагана веднъж на три седмици.

Вашият лекар може да промени дозата и/или честотата на приложение в зависимост от

резултатите от Вашите кръвни изследвания, общото Ви състояние и появата на определени

нежелани лекарствени реакции. Моля, информирайте Вашия лекар или медицинската сестра,

ако имате повишена температура, диария, разраняване в устата, чувство на изтръпване или

мравучкане.

Вашият лекар може да Ви предпише други лекарства преди или по време на лечението с

Docefrez:

- за да намали до минимум алергичните реакции и задръжката на течности (подготвително

лечение с перорален кортикостероид, например дексаметазон),

- за да стимулира костния Ви мозък да произвежда повече кръвни клетки (напр имер

филграстим).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля,

попитайте Вашия лекар или медицинската сестра

.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ:

Както всички лекарства, Docefrez може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги

получава.

Нежеланите реакции се проявяват с определени честоти, които се дефинират по следния начин:

много чести: засягат повече от 1 потребител на 10

чести: засягат от 1 до 10 потребители на 100 - нечести: засягат от 1 до 10 потребители на

1000

редки: засягат от 1 до 10 потребители на 10 000

много редки: засягат по-малко от 1 потребител на 10 000 потребители

с неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата.

Най-честите нежелани реакции пpи самостоятелно прилаган Docefrez са намаляване на броя

на червените кръвни клетки или на белите кръвни клетки, алопеция, гадене, повръщане,

разраняване в устата, диария и умора (всички те са много чести).

Трябва незабавно да информирате Вашия лекар или медицинската сестра, ако по време на

инфузията или малко след това забележите някой от следните симптоми на алергични реакции

(много чести).

- зачервяване на лицето, кожни реакции, сърбеж

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

- стягане в гръдния кош, затруднено дишане

- повишена температура или студени тръпки

- болки в гърба

- ниско кръвно налягане.

Други много чести нежелани реакции:

повишена температура*: информирайте незабавно Вашия лекар или медицинската

сестра

инфекции, включително пневмония и отравяне на кръвта

намален брой на червените кръвни клетки (анемия, със симптоми като бледност,

слабост)

намален брой на белите кръвни клетки (може да Ви направи по- податливи към

инфекции)

намален брой на тромбоцитите (повишен риск от неочаквани кръвоизливи)

алергични реакции (вижте по-горе)

главоболие*, безсъние*

чувство на изтръпване или мравучкане, нарушение на вкуса (поради увреждане нa нерв)

болкa в ставите или мускулите

възпаление на очите или повишено сълзоотделяне

подуване, причинено от течности от лимфните възли, които се разпространяват в

необичайни места

подуване на ръцете, ходилата, краката

задух, кашлица*

хрема или течащ нос; възпаление на гърлото и носа*

кръвотечение от носа

разранявания в устатагадене, повръщане, лошо храносмилане*, болки в корема*

диария, запек*

косопад

зачервяване и подуване на дланите на ръцете или на ходилата на краката, които могат да

предизвикат обелване на кожа (то може да се появи и по ръцете, лицето и тялото)*

промяна на цвета на ноктите*, които могат да се отлепят

мускулни болки; болки в гърба или болки в костите*

промяна или липса на менструалния цикъл*

умора, болка, грипоподобни симптоми*

загуба на апетит (анорексия), повишаване или намаляване на телесното тегло*

Чести нежелани реакции:

гъбични инфекции в устата (кандидоза на устната кухина)

дехидратация

замайване, нарушение на слуха

ниско кръвно налягане (хипотония), сърдечна недостатъчност; неравномерна сърдечeн

ритъм(аритмия)

суха уста, трудно или болезнено преглъщане, възпаление на хранопровода (езофагит)

кръвоизливи

повишени стойности на чернодробните ензими (при кръвните изследвания)

Нечести нежелани реакции:

припадаци

на мястото на инжектиране: кожни реакции, възпаление на вена или подуване

възпаление на дебелото черво, на тънките черва; чревна перфорация

кръвни съсиреци.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Когато Docefrez се прилага в комбинация с други антитуморни лекарства, възможно е

увеличаване на честотата или на тежестта на някои от нежеланите лекарствени реакции.

Нежеланите реакции, които са означени с “*”, се съобщават за случаи, в които Docefrez е бил

приложен в комбинация.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани

в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или медицинската сестра.

5.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ

DOCEFREZ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Docefrez след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и върху

флакона след съкращението: „Годен до:”.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2ºC – 8ºC).

Да не се замразява

Съхранявайте флакона вкартоненатa опаковка, за да се предпази от светлина.

Концентрираният разтвор трябва да се използва веднага след приготвянето му.

Доказана е химическа xимическа и физическа та стабилност в периода на използване на

приготвения концентриран разтвор за 8 часа при съхранение или при 2°C до 8°C, или под 25°C,

а за крайния (разредения) и инфузионен разтвор – за 4 часа при стайна температура.

Инфузията трябва да се използва в срок до 4 часа, като се съхранява при температура под 25 ºC.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа

Docefrez

Активното вещество е доцетаксел.

Docefrez 80 mg прах и разтворител за концентрат за инфузионен разтвор. Всеки флакон

съдържа 80 mg доцетаксел (безводен). След разтваряне 1 ml от концентрата съдържа 24

mg доцетаксел. Разтворителят съдържа 35,4% т./ т. етанол и полисорбат 80.

Как изглежда

Docefrez

и

какво съдържа опаковката

Docefrez

80

mg прах и разтворител за концентрат за инфузионен разтвор

:

Флакон с прах: Docefrez е бял лиофилизиран прах, който се доставя в безцветен стъклен флакон

със сива несъдържаща латексгумена запушалка и червена алуминиева обкатка.

Флакон с разтворител: 4 ml бистър, безцветен разтвор, който се доставя в стъклен флакон със

сива, несъдържаща латекс гумена запушалка и синя алуминиева oбкатка.

Всяка опаковка съдържа 1 флакон с прах и 1 флакон с разтворител.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Холандия

тел.: +31 (0)23 568 5501

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Luxembourg/Luxemburg

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

България

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Magyarország

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Česká republika

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Malta

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Danmark

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Nederland

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Deutschland

SUN Pharmaceuticals Germany GMBH

Kandelstrasse 7

79199 Kirchzarten

Germany

tel. +49 (0) 7661 90 91 58-0

Norge

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Eesti

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Österreich

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Ελλάδα

Polska

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

España

SUN Pharmaceuticals Spain S.L.

C/Bobinadora 1-5 Planta 1a Local 13

Mataro, 08302

Barcelona

Spain

tel. +34 93 798 02 85

Portugal

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

France

SUN Pharmaceuticals France

34, Rue Jean Mermoz

78600 Maisons Laffitte

France

tel. +33 6 48 27 05 59

România

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Ireland

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Slovenija

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Ísland

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Slovenská republika

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Italia

SUN Pharmaceuticals Italia S.R.L.

Via Luigi Rizzo, 8

I-20151 – Milano

Italy

tel. +39 02 33 49 07 93

Suomi/Finland

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Κύπρος

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Sverige

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Latvija

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

United Kingdom

SUN Pharmaceuticals UK Ltd.

1200 Century Way

Thorpe Business Park

Colton, Leeds LS15 8ZA

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

tel. +31 (0)23 568 5501

United Kingdom

tel. +44 113 251 59 27

Lietuva

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

tel. +31 (0)23 568 5501

Дата на последно одобрение на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата:

http://www.ema.europa.eu

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА

DOCEFREZ

80

MG

ПРАХ

РАЗТВОРИТЕЛ 3А

КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИ

OHEH

РАЗТВОР

Важно е да прочетете цялото съдържание на този начин на работа преди приготвянето на

Docefrez

предварителен разтвор или Docefrez

инфузионен разтвор.

1.

СЪСТАВ

Docefrez 80 mg прах представлява бял до почти бял лиофилизиран прах, съдържащ 80 mg (плюс

18% излишък: 94,4 mg) доцетаксел (безводен). Разтворителят за Docefrez е 35,4%т./ т. разтвор на

етанол (безводен) в полисорбат 80. След разтваряне 1 ml концентрат съдържа 24 mg доцетаксел.

2.

ОПАКОВКА

Всяка опаковка Docefrez 80 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор съдържа един едно

дозов флакон с доцетаксел (безводен) (80 mg със съответния излишък до 94,4 mg) под формата

на лиофилизиран прах и съответния едно дозов флакон с 4,0 ml разтворител, съдържащ се от

35,4% (т./ т.) етанол (безводен) в полисорбат 80.

Излишъкът гарантира, че след разреждане с цялия екстрахируем обем, от придружаващия

флакон с разтворител за Docefrez, се поучава минималнeн екстрахируем обем, на

приготвения разтвор, равeн на 3,36 ml, който съдържа 80 mg доцетаксел (безводен).

Docefrez флакони трябва да се съхранява в хладилник. Да не се замразяват. Docefrez не трябва

да се използва след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и върху флакона.

2.1 Docefrez

80

mgпрах във флакони

Docefrez

80

mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Docefrez 80 mg флакон, съдържа бял до почти бяллиофилизиран прах в 15 ml

цилиндричен, безцветен стъклен флакон с 20 mm сива гумена запечатана с червена

отчупваща се алуминиева запечатваща капачка.

Всеки флакон Docefrez 80 mg съдържа 80 mg доцетаксел (безводен) (плюс 18% излишък :

94,4 mg доцетаксел).

2.2 Docefrez

80

mg разтворител във флакони

Разтворителят за Docefrez е 35,4% т./ т. етанол в полисорбат 80.

Разтворител за

Docefrez

80

mg прах за инфузионен разтвор

Флаконът с разтворител за Docefrez 80 mg е 5 ml цилиндричен,безцветен флакон от стъкло

тип І с 20 mm сива запушалка от бромoбутиловa гума, запечатана с 20 mm кафява

тъмносиня алуминиева обкатка с отчупващо се капаче .

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Всеки флакон с разтворител за Docefrez 80 mg съдържа 4 ml 35,4% т./ т. етанол в

полисорбат 80.

Излишъкът e за да ce гарантира, че след разреждане с цeлия обем от придружаващия флакон с

разтворител, минималният екстрахируем обем на разтворения концентрат, съдържащ съответно

20 mg или 80 mg доцетаксел, може да бъде изтеглен от флакона.

3.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Доцетаксел е антинеопластичнo средство и, както при други потенциално

цитотоксичнисъединения, е необходимо повишено внимание при приготвяне на разтвори с

доцетаксел. Необходимо е използване на подходяща асептична техника при всички стъпки.

Ако доцетаксел прах, разтворен концентрат или инфузионен разтвор попадне в контакт с

кожата, незабавно промийте обилно със сапун и вода. Ако доцетаксел прах, разтворен

концентрат или инфузионен разтвор попадне в контакт с лигавици, незабавно промийте

обилно с вода.

И разтвореният концентрат и инфузионният разтворъ трябва да бъдат огледани визуално преди

употреба. Всеки съдържащ утайка разтвор трябва да бъде изхвърлен.

4.

ПОДГОТОВКА ЗА ИНТРАВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Не използвайте каквото и да било РVС оборудване или устройство. Docefrez е

несъвместим с РVС оборудване или устройства.

Docefrez прах и разтворител за концентрат за инфузионен разтвор е само за еднократна

употреба.

4.1

Приготвяне на предварителния разтвор Docefrez

(10 mg доцетаксел/ml)

4.1.1

Ако флаконите се съхраняват в хладилник, оставете необходимото количество

опаковки Docefrez за 5 минути при стайна температура (под 25°С).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.1.2

С помощта на спринцовка и игла, асептично изтеглете цялото съдържание на флакона с

разтворител за Docefrez като наклоните флакона надолу.

4.1.3

Инжектирайте цялото количество от спринцовката в съответния флакон Docefrez.

4.1.4

Отстранете спринцовката и иглата и разклатете добре за пълно разтваряне на праха.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.1.5

Оставете флакона с възстановения разтвор 5 минути на стайна температура (под 25

ºC) и

след това проверете дали е хомогенен и чист.

Възстановеният разтвор съдържа приблизително 24 mg/ml доцетаксел и трябва да се

използва незабавно след приготвянето. Химичната и физична стабилност на

предварително смесения разтвор, обаче, се запазват за 8 часа съхранение при температури

2 °C и 8 °C или при стайна температура (под 25 °C).

4.2

Приготвяне на инфузионния разтвор

4.2.1

За получаване на необходимата за пациента доза може да е необходим повече от един

флакон предварителен разтвор. В зависимост от необходимата за пациента доза в mg,

изтеглете по асептичен начин съответния обем от подходящ брой флакони с

предварителен разтвор като използвате градуирани спринцовки с игла. Например при

доза от 140 mg доцетаксел са необходими една опаковка 80 mg и три опаковки от 20 mg.

Предварителният разтвор съдържа ~ 24 mg/ml доцетаксел, съответстващ на

екстрахируеми обеми от приблизително 20 mg/0.84 ml и 80 mg/3.36 ml.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.2.2

Инжектирайте нужното количество предварителен разтвор в инфузионен сак или банка

съдържаща 250 ml 5% разтвор на глюкоза или 9 mg/ml (0,9%) разтвор на натриев хлорид

за инфузия. Ако е необходима доза по-голяма от 200 mg доцетаксел използвайте по-голям

обем инфузионен носител така, че да не се надвишава концентрацията 0,74 mg/ml

доцетаксел.

4.2.3

Смесете посредством разклащане на инфузионния сак или банка.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.2.4

Инфузионният разтвор Docefrez трябва да се използва в рамките на 4 часа и трябва да се

приложи асептично под формата на едночасова инфузия със стайна температура (под

25°С) и при нормална осветеност.

4.2.5

Както при всички парентерални продукти, предварителният разтвор Docefrez трябва да се

провери визуално преди употреба, като разтвори съдържащи преципитат трябва да се

изхвърлят.

5.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Всички материали, използвани за разреждане и приложение трябва да бъдат изхвърлени в

съответствие със стандартните процедури.

Прочетете целия документ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Docefrez 20 mg прах и разтворител за концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки еднодозов флакон с прах съдържа 20 mg доцетаксел (docetaxel) (безводен).

След разтваряне 1 ml концентрат съдържа 24 mg доцетаксел.

Помощни вещества: разтворителят съдържа 35,4% (т./т.) етанол.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за концентрат за инфузионен разтвор

Бял лиофилизиран прах.

Разтворителят е вискозен, бистър и безцветен разтвор.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Docefrez в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид е показан за адювантно лечение на

пациентки с:

Рак на гърдата

операбилен рак на гърдата със засягане на лимфните възли.

операбилен рак на гърдата без засягане на лимфните възли

За пациентки с операбилен рак на гърдата без засягане на лимфните възли, адювантната

терапия трябва да бъде ограничена до пациентки, подходящи да получават химиотерапия,

съгласно установените международни критерии за първична терапия на ранен рак на гърдата

(вж. точка 5.1).

Docefrez в комбинация с доксорубицин е показан за лечение на пациентки с локално напреднал

или метастатичен рак на гърдата, които преди това не са получавали цитотоксично лечение по

този повод.

Docefrez като монотерапия е показан за лечение на пациентки с локално напреднал или

метастатичен рак на гърдата след неуспех на цитотоксична химиотерапия. Предходната

химиотерапия трябва да е включвала антрациклин или алкилиращ агент.

Docefrez в комбинация с трастуцумаб е показан за лечение на пациентки с метастатичен рак на

гърдата със свръхекспресия на НЕR2 и които преди това не са били лекувани с химиотерапия

за метастатично заболяване.

Docefrez в комбинация с капецитабин е показан за лечение на пациентки с локално напреднал

или метастатичен рак на гърдата след неуспех на цитотоксична химиотерапия. Предходната

терапия трябва да е включвала антрациклин.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Docefrez е показан за лечение на пациенти с локално напреднал или метастатичен

недребноклетъчен белодробен рак след неуспех на предходна химиотерапия.

Недребноклетъчен белодробен рак

Docefrez в комбинация с цисплатин е показан за лечение на пациенти с иноперабилен, локално

напреднал или метастатичен недребноклетъчен белодробен рак при пациенти, които не са

получавали химиотерапия по повод това заболяване.

Docefrez в комбинация с преднизон или преднизолон е показан за лечение на пациенти с

хормонорефрактерен метастатичен рак на простатата.

Рак на простатата

Docefrez в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил е показан за лечение на пациенти с

метастатичен стомашен аденокарцином, включително аденокарцином на гастроезофагеалната

връзка, които не са получавали преди това химиотерапия за метастатично заболяване.

Стомашен аденокарцином

Docefrez в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил е показан за индукционно лечение на

пациенти с локално напреднал сквамозен клетъчен карцином на главата и шията.

Рак на главата и шията

4.2

Дозировка и начин на приложение

Употребата на доцетаксел трябва да бъде ограничена до заведения специализирани в

прилагането на цитотоксична химиотерапия и трябва да се прилага само под контрол на лекар,

квалифициран в прилагането на противоракова химиотерапия (вж. точка 6.6).

За рак на гърдата, недребноклетъчен белодробен рак, рак на стомаха и рак на главата и шията,

може да се използва премедикация състояща се от перорален кортикостероид, като

дексаметазон 16 mg дневно (напр. 8 mg два пъти дневно) в продължение на 3 дни, като се

започне 1 ден преди прилагането на доцетаксел, освен ако няма противопоказания (вж. точка

4.4). За снижаване на риска от хематологична токсичност, може да се използва профилактично

гранулоцитен колонистимулиращ фактор (G-СSF).

Препоръчвана доза:

При рак на простатата, имайки предвид съпътстващото приложение на преднизон или

преднизолон, препоръчваната схема на премедикация е перорален дексаметазон 8 mg, 12 часа,

3 часа и 1 час преди инфузията на доцетаксел (вж. точка 4.4).

Доцетаксел се прилага като едночасова инфузия на всеки три седмици.

При адювантно лечение на операбилен рак на гърдата със засягане на лимфните възли и без

засягане на лимфните възли, препоръчваната доза на доцетаксел е 75 mg/m

приложен 1 час

след доксорубицин 50 mg/m

и циклофосфамид 500 mg/m

на всеки 3 седмици с

продължителност 6 цикъла (ТАС режим) (вж. също Корекции на дозата по време на лечение).

За лечение на пациентки с локално авансирал или метастатичен рак на гърдата,

препоръчваната доза на доцетаксел е 100 mg/m

като монотерапия. При лечение от първи ред,

доцетаксел 75 mg/m

се прилага в комбинация с доксорубицин (50 mg/m

Рак на гърдата

В комбинация с трастуцумаб, препоръчваната доза на доцетаксел е 100 mg/m

на всеки три

седмици, като трастуцумаб се прилага ежеседмично. В хода на основното изследване,

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

първоначалната инфузия на доцетаксел е започвана на следващия ден след първата доза

трастуцумаб. Следващите дози доцетаксел са прилагани незабавно след приключване на

инфузията с трастуцумаб, ако предходната доза трастуцумаб е толерирана добре. За дозата и

приложението на трастуцумаб, вижте Кратката характеристика на продукта трастуцумаб.

В комбинация с капецитабин, препоръчваната доза на доцетаксел е 75 mg/m

на всеки 3

седмици заедно с капецитабин в доза 1 250 mg/m

два пъти дневно (в рамките на 30 минути

след хранене) в продължение на 2 седмици, последвани от 1-седмичен период на почивка. За

изчисляване дозата на капецитабин съобразно с телесната повърхност, вж. Кратката

характеристика на продукта капецитабин.

При пациенти, които не са подлагани до момента на химиотерапия, препоръчваният дозов

режим е доцетаксел 75 mg/m

последван незабавно от цисплатин 75 mg/m

в продължение на

30-60 минути. За лечение след неуспех на предходна химиотерапия основаваща се на платина,

препоръчваната доза е 75 mg/m

като монотерапия.

Недребноклетъчен белодробен рак

Препоръчваната доза на доцетаксел е 75 mg/m

. Преднизон или преднизолон 5 mg перорално

два пъти дневно се прилага непрекъснато (вж. точка 5.1).

Рак на простатата

Препоръчваната доза доцетаксел е 75 mg/m

като 1-часова инфузия, последван от цисплатин 75

mg/m

като 1- до 3- часова инфузия (и двата само в ден 1), последвани от 5-флуороурацил 750

mg/m

дневно, приложен като 24-часова непрекъсната инфузия за 5 дни, която започва след

края на инфузията с цисплатин. Лечението се повтаря на всеки три седмици. Пациентите

трябва да получат премедикация с антиеметици и подходяща хидратация за приложението на

цисплатин. За снижаване на риска от хематологична токсичност, трябва да се използва

профилактично G-СSF (вж. също Корекции на дозата по време на лечение).

Стомашен аденокарцином

Пациентите трябва да получат премедикация с антиеметици и подходяща хидратация (преди и

след прилагането на цисплатин). За снижаване на риска от хематологична токсичност, трябва

да се използва профилактично G-СSF. Всички пациенти в рамото на доцетаксел в

проучванията ТАХ 323 и ТАХ 324, получават антибиотична профилактика.

Рак на глава и шия

Индукционна химиотерапия последвана от радиотерапия (ТАХ 323)

За индукционно лечение на иноперабилен локално напреднал сквамозен клетъчен

карцином на главата и шията (SССHN), препоръчваната доза доцетаксел е 75 mg/m

като

l-часова инфузия последван от цисплатин 75 mg/m

повече от 1 час, в ден първи,

последвани от 5-флуороурацил 750 mg/m

дневно като непрекъсната инфузия за пет дни.

Тази схема се прилага на всеки 3 седмици за 4 цикъла. След химиотерапия, пациентите

трябва да получат радиотерапия.

Индукционна химиотерапия последвана от химиорадиотерапия (ТАХ 324)

За индукционно лечение на пациенти с локално напреднал (практически невъзможно

хирургично отстраняване, малка вероятност за хирургично лечение и с цел запазване на

органа) сквамозен клетъчен карцином на главата и шията (SССHN), препоръчваната доза

доцетаксел е 75 mg/m

като 1-часова инфузия в ден 1 последвана от цисплатин 100 mg/m

като 30-минутна до 3-часова инфузия, последвани от 5-флуороурацил 1 000 mg/m

дневно

като продължителна инфузия за 4 дни. Тази схема се прилага на всеки 3 седмици за 3

цикъла. След химиотерапия, пациентите трябва да получат химиорадиотерапия.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

За адаптиране на дозата на цисплатин и 5-флуороурацил, вижте съответната Кратка

характеристика на продукта.

Корекции на дозата по време на лечение

Доцетаксел трябва да се прилага когато броят на неутрофилите е ≥ 1 500 клетки/шш

. При

пациенти развили фебрилна неутропения, брой на неутрофилите < 500 клетки/шш

продължение на повече от една седмица, тежки или кумулативни кожни реакции или тежка

периферна невропатия по време на терапия с доцетаксел, дозата на доцетаксел трябва да се

намали от 100 mg/m

на 75 mg/m

и/или от 75 на 60 mg/m

. Ако пациентът продължи да

проявява тези реакции при доза 60 mg/m

лечението с доцетаксел трябва да се преустанови.

Общи

Първична профилактика с G-CSF трябва да се обсъди при пациентки, получавали доцетаксел,

доксорубицин и циклофосфамид (ТАС) адювантна терапия за рак на гърдата. При пациентките,

развиваващи фебрилна неутропения и/или неутропенична инфекция, дозата им доцетаксел

трябва да се намали на 60 mg/m² във всички последващи цикли (вж. точки 4.4 и 4.8). При

пациентки, развили стоматит 3-та или 4-та степен, дозата трябва да се намали до 60 mg/m².

Адювантна терапия при рак на гърдата

При пациенти с първоначална доза 75 mg/m

доцетаксел в комбинация с цисплатин, на които

най-ниският брой на тромбоцитите по време на предишния курс на терапия е бил < 25 000

клетки/шш

, или при пациенти с фебрилна неутропения, или при пациенти със сериозна

нехематологична токсичност, дозата на доцетаксел в следващите цикли трябва да се намали на

65 mg/m

. За корекция на дозата на цисплатин, вижте съответната Кратка характеристика на

продукта.

В комбинация с цисплатин

За адаптиране на дозата на капецитабин, вижте Кратка характеристика на продукта

капецитабин.

В комбинация с капецитабин

При пациенти развиващи първи епизод на токсичност Степен 2, който персистира в

момента на следващия цикъл лечение с доцетаксел/капецитабин, отложете цикъла до

затихване на явленията до степен 0-1 и продължете със 100% от първоначалната доза.

При пациенти развиващи втори епизод на токсичност Степен 2, или първи епизод на

токсичност Степен 3, по което и да е време от терапевтичния цикъл, отложете лечението до

затихване на явленията до степен 0-1 и продължете лечението с доцетаксел 55 mg/m

При всички последващи епизоди на токсичност, или каквато и да е проява на токсичност от

Степен 4, прекратете лечението с доцетаксел.

За модификации на дозата на трастуцумаб, вижте Кратката характеристика на продукта

трастуцумаб.

Ако възникне епизод на фебрилна неутропения, продължителна неутропения или

неутропенична инфекция въпреки приложението на G-СSF, дозата на доцетаксел трябва да

бъде намалена от 75 на 60 mg/m

. Ако възникнат последващи епизоди на усложнена

неутропения, дозата на доцетаксел трябва да бъде намалена от 60 на 45 mg/m

. В случай на

тромбоцитопения Степен 4, дозата на доцетаксел трябва да бъде намалена от 75 на 60

mg/m

.Пациентите на трябва да бъдат подлагани на последващи цикли с доцетаксел, докато

неутрофилите се възстановят до ниво > 1 500 клетки/шш

, а тромбоцитите се възстановят до

ниво > 100 000 клетки/шш

. Преустановете лечението, ако тези токсични реакции персистират.

(вж. точка 4.4).

В комбинация с цисплатин и 5

-

флуороурацил

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Препоръчвано адаптиране на дозата при пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с

цисплатин и 5-флуороурацил (5-FU):

Токсичност

Корекция на дозата

Диария степен 3

Първи епизод: намалете дозата на 5-FU с 20%.

Втори епизод: след това намалете дозата на доцетаксел с 20%.

Диария степен 4

Първи епизод: намалете дозата на доцетаксел и 5-FU с 20%.

Втори епизод: преустановете лечението.

Стоматит/мукозит

степен 3

Първи епизод: намалете дозата на 5-FU с 20%.

Втори епизод: спрете само 5-FU във всички последващи цикли.

Трети епизод: намалете дозата на доцетаксел с 20%.

Стоматит/мукозит

степен 4

Първи епизод: спрете само 5-FU във всички последващи цикли.

Втори епизод: намалете дозата на доцетаксел с 20%.

За корекция на дозата на цисплатин и 5-флуороурацил, вижте съответната Кратка

характеристика на продуктите.

При основните SCCHN изследвания, пациенти, които са развили усложнена неутропения

(включително продължителна неутропения, фебрилна неутропения, или инфекция), е

препоръчана употребата на G-CSF за осигуряване на профилактично покритие (напр. 6-15 ден)

във всички последващи цикли.

Специални популации:

Въз основа на фармакокинетичните данни за доцетаксел в доза 100 mg/m

като самостоятелен

агент, при пациенти с едновременно повишение на трансаминазите (АLT и/или АSТ) над 1,5

пъти горната граница на нормата (ГГН) и алкална фосфатаза над 2,5 пъти ГГН,

препоръчителната доза на доцетаксел е 75 mg/m

(вж. точки 4.4 и 5.2). При пациентите със

серумен билирубин > ГГН и/или АLТ и АSТ > 3,5 пъти ГГН заедно с алкална фосфатаза > 6

пъти ГГН, не може да се препоръча редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага,

освен при стриктни показания.

Пациенти с чернодробни увреждания

В комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил за лечение на пациенти със стомашен

аденокарцином, основното клинично изследване е изключило пациенти с ALT и/или AST > 1,5

пъти ГГН, заедно с алкална фосфатаза > 2,5 пъти ГГН и билирубин > 1 пъти ГГН; при тези

пациенти не може да се препоръча редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага,

освен при стриктни показания. Няма налична информация за пациенти с чернодробно

увреждане лекувани с доцетаксел в комбинация при другите показания.

Педиатрична популация

Ефикасността и безопасността на Docefrez при назофарингеален карцином при деца на възраст

от 1 месец до възраст под 18 години не е установена.

При педиатричната популация употребата на Docefrez няма релевантно значение при

индикациите рак на гърдата, недребноклетъчен белодробен рак

,

рак на простатата, стомашен

карцином и рак на главата и шията, без да се включват тип II и III по-малко диференциран

назофарингеален карцином.

Въз основа на популационните фармакокинетични анализи, няма специални указания за

употреба при лица в старческа възраст.

Лица в старческа възраст

В комбинация с капецитабин, при пациенти на възраст 60 и повече години, се препоръчва

намаляване на началната доза на капецитабин на 75% (вж. Кратката характеристика на

продукта капецитабин).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества.

Доцетаксел не трябва да се прилага при пациенти с изходен брой на неутрофилите

< 1 500 клетки/mm

Доцетаксел не трябва да се прилага при пациенти с тежко чернодробно увреждане, поради

липса на данни (вж. точки 4.4 и 4.2).

Противопоказанията за други лекарства при комбиниране с доцетаксел също важат.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

При рак на гърдата и недребноклетъчен белодробен рак, премедикация, състояща се от

перорален кортикостероид като например дексаметазон 16 mg дневно (напр. 8 mg два пъти

дневно) в продължение на 3 дни с начало 1 ден преди прилагането на доцетаксел, освен ако не

е противопоказано, може да намали честотата и тежестта на задръжката на течности, както и

на тежестта на реакциите на свръхчувствителност. При рак на простатата, премедикацията е

перорален дексаметазон 8 mg, 12 часа, 3 часа и 1 час преди инфузията на доцетаксел (вж.

Точка 4.2).

Неутропенията е най-честата нежелана лекарствена реакция на доцетаксел. Най-ниските нива

на неутрофилите се явяват при медиана 7 дни, но този период може да е по-къс при пациенти с

агресивна предходна терапия. При всички пациенти получаващи доцетаксел трябва да се

извършва често проследяване на пълната кръвна картина. Пациентите могат да получат

следващ курс с доцетаксел когато неутрофилите се възстановят до ниво > 1 500 клетки/шш

(вж. точка 4.2).

Хематология

В случай на тежка неутропения (< 500 клетки/mm

в продължение на 7 или повече дни) в хода

на терапията с доцетаксел, се препоръчва намаляване на дозата при следващите курсове на

лечение или предприемане на подходящи симптоматични мерки (вж. точка 4.2).

При пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил (ТСF),

фебрилна неутропения и неутропенична инфекция са възниквали по-рядко, когато пациентите

са получавали профилактично G-CSF. Пациентите, лекувани с ТСF трябва да получават

профилактично G-СSF за снижаване на риска от усложнена неутропения (фебрилна

неутропения, продължителна неутропения или неутропенна инфекция). Пациентите, лекувани

с ТСF трябва да бъдат строго наблюдавани (вж. точки 4.2 и 4.8).

При пациентки, лекувани с доцетаксел в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид (ТАС),

фебрилната неутропения и/или неутропеничната инфекция се появяват по-рядко, когато

пациентките получават първична профилактика с G-CSF. Първична профилактика с G-CSF

трябва да се обмисли при пациентки, които получават адювантна терапия с ТАС за лечение на

рак на гърдата, за да се намали рискът от усложнена неутропения (фебрилна неутропения,

пролонгирана неутропения или неутропенична инфекция). Пациентки, получаващи ТАС,

трябва да бъдат мониторирани строго (вж. точки 4.2 и 4.8).

Пациентите трябва да бъдат под непосредствено наблюдение за реакции на

свръхчувствителност, особено по време на първата и втората инфузии. Реакциите на

Реакции на свръхчувствителност

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

свръхчувствителност могат да се проявят в рамките на няколко минути след започване на

инфузията с доцетаксел, поради което е необходимо наличието на оборудване за лечение на

хипотония и бронхоспазъм. Ако се появят реакции на свръхчувствителност, незначителните

симптоми като зачервяване или локални кожни реакции не налагат прекъсване на терапията.

Тежките реакции обаче, като тежка хипотония, бронхоспазъм или генерализиран

обрив/еритем, налагат незабавно прекратяване на терапията с доцетаксел и подходящо

лечение. Пациентите развили тежки реакции на свръхчувствителност не трябва да бъдат

подлагани на нов контакт с доцетаксел.

Наблюдавани са локализиран еритем по кожата на крайниците (дланите и ходилата) с оток

последвани от десквамация. Има съобщения за тежки симптоми като ерупции последвани от

десквамация, които водят до прекъсване или прекратяване на лечението с доцетаксел (вж.

точка

Кожни реакции

4.2).

Пациентите с тежка задръжка на течности като например плеврален излив, перикарден излив и

асцит трябва да бъдат строго наблюдавани.

Задръжка на течности

При пациенти лекувани с доцетаксел в доза 100 mg/m

като самостоятелен агент, които имат

серумни нива на трансаминазите (ALT и/или AST) над 1,5 пъти ГГН едновременно със

серумни нива на алкалната фосфатаза над 2,5 пъти ГГН, е налице по-висок риск от развитие на

тежки нежелани реакции като например смърт от интоксикация, включително сепсис и

гастроинтестинален кръвоизлив, който може да бъде фатален, фебрилна неутропения,

инфекции, тромбоцитопения, стоматит и астения. Ето защо, препоръчваната доза на

доцетаксел при пациентите с повишени стойности на функционалните чернодробни

изследвания (ФЧИ) е 75 mg/m

и ФЧИ трябва да се извършват преди началото на лечението и

преди всеки цикъл (вж. точка 4.2).

Пациенти с чернодробни увреждания

При пациентите с нива на серумен билирубин > ГГН и/или ALT и АSТ > 3,5 пъти ГГН,

едновременно с нива на серумна алкална фосфатаза > 6 пъти ГГН, не може да се препоръча

редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага, освен при стриктни показания. В

комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил за лечение на пациенти със стомашен

аденокарцином, основното клинично изследване е изключило пациенти с ALT и/или AST > 1,5

пъти ГГН и с алкална фосфатаза > 2,5 пъти ГГН и билирубин > 1 път ГГН; при тези пациенти

не може да се препоръча редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага, освен при

стриктни показания. Няма данни за пациенти с чернодробно увреждане лекувани с доцетаксел

в комбинация при другите показания.

Няма данни за пациенти с тежко увредена бъбречна функция, лекувани с доцетаксел.

Пациенти с бъбречни увреждания

Развитието на тежка периферна невротоксичност налага намаляване на дозата (вж. точка 4.2).

Нервна система

При пациенти получаващи доцетаксел в комбинация с трастуцумаб е наблюдавана сърдечна

недостатъчност, особено след химиотерапия включваща антрациклин (доксорубицин или

епирубицин). Тя може да бъде умерена до тежка и е свързана със смъртни случаи (вж. точка

4.8).

Кардиотоксичност

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Когато пациентите са кандидати за лечение с доцетаксел в комбинация с трастуцумаб, те

трябва да бъдат подложени на първоначална кардиологична оценка. След това, в хода на

лечението сърдечната функция трябва да се проследява (напр. на всеки 3 месеца) с оглед

откриването на пациенти, които биха могли да развият сърдечна дисфункция. За повече

подробности, вижте Кратката характеристика на продукта трастуцумаб.

По време на лечението трябва да се прилагат контрацептивни мерки при мъже и

при жени, а при мъжете и поне 6 месеца след спирането му (вж. точка 4.6).

ру ги

Допълнителни предпазни мерки при употреба при адювантно лечение на рак на гърдата

При пациентки развили усложнена неутропения (продължителна неутропения, фебрилна

неутропения или инфекция), трябва да се обмисли прилагането на G-CSF и намаляване на

дозата (вж. точка 4.2).

Усложнена неутропения

Симптоми като ранни коремни болки или чувствителност, фебрилитет, диария с или без

неутропения, могат да бъдат ранни прояви на тежка стомашно-чревна токсичност и трябва да

бъдат оценени и лекувани незабавно.

Стомашно

-

чревни реакции

Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за симптоми на застойна сърдечна недостатъчност

по време на лечението и в хода на периода на проследяване.

Застойна сърдечна недостатъчност

При пациенти лекувани с доцетаксел, доксорубицин и циклофосфамид (ТАС) рискът от късна

миелодисплазия или миелоидна левкемия изисква проследяване на хематологичните

показатели.

Левкемия

Съотношението полза/риск за ТАС при пациенти с 4+ лимфни възли не е напълно дефинирано

при междинния анализ (вж. точка 5.1).

Пациенти с 4+ лимфни възли

Има ограничени данни за пациенти на възраст > 70 години относно употребата на доцетаксел в

комбинация с доксорубицин и циклофосфамид.

Лица в старческа възраст

При проучване върху рак на простатата при 333 пациенти лекувани с доцетаксел на всеки 3

седмици 209 пациенти са били на възраст 65 или повече години и 68 пациенти са били на

възраст над 75 години. При пациентите лекувани с доцетаксел на всеки 3 седмици, честотата

на свързаните с лечението промени в ноктите е била ≥ 10% по-висока при пациентите на

възраст 65 и повече години, в сравнение с по-младите пациенти. Честотата на свързаните с

лечението фебрилитет, диария, анорексия и периферен едем е била ≥ 10% по-висока при

пациентите на възраст 75 и повече години в сравнение с тези под 65 години.

От 300 (221 пациенти във фаза III частта от проучването и 79 пациенти във фаза II частта)

пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил при

проучването за стомашен рак, 74 са били на възраст 65 или повече години и 4 пациенти са

били на възраст 75 или повече години. Честотата на сериозните нежелани събития е била

по-висока при пациентите в по-напреднала възраст в сравнение с по-младите пациенти.

Следните нежелани събития (всички степени): летаргия, стоматит, неутропенична инфекция са

възникнали с честота ≥ 10% по-висока при пациентите на възраст 65 или повече години в

сравнение с по-младите пациенти.

Лица в старческа възраст, лекувани с ТСF трябва да бъдат строго наблюдавани.

Етанол

Този лекарствен продукт съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 mg на

доза.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

In vitro

изследванията са показали, че метаболизмът на доцетаксел може да се промени при

едновременно прилагане на вещества, които индуцират, инхибират или се метаболизират от

(поради което могат конкурентно да инхибират ензимите) цитохром Р450-3А като например

циклоспорин, терфенадин, кетоконазол, еритромицин и тролеандомицин. Поради това, при

лечение на пациенти, получаващи едновременно тези лекарствени продукти трябва да се

проявява повишено внимание, тъй като е налице потенциал за значимо взаимодействие.

Доцетаксел се свързва във висока степен с протеините (> 95%). Въпреки че евентуалните

in

vivo

взаимодействия на доцетаксел с едновременно прилаган лекарствен продукт не са

официално изследвани,

in vitro

взаимодействията със свързаните във висока степен с

протеините средства като еритромицин, дифенхидрамин, пропранолол, пропафенон, фенитоин,

салицилати, сулфаметоксазол и натриев валпроат не повлияват свързването на доцетаксел с

протеините. Освен това, дексаметазон не повлиява свързването на доцетаксел с протеините.

Доцетаксел не повлиява свързването на дигитоксин.

Фармакокинетиката на доцетаксел, доксорубицин и циклофосфамид не се повлиява от

едновременното им приложение. Ограничени данни от единично неконтролирано проучване

допускат взаимодействие между доцетаксел и карбоплатин. При комбиниране с доцетаксел,

клирънсът на карбоплатина е бил с около 50% по-висок от стойностите съобщени преди това

при монотерапия с карбоплатин.

Фармакокинетиката на доцетаксел в присъствието на преднизон е изследвана при пациенти с

метастатичен рак на простатата. Доцетаксел се метаболизира от CYP3A4, а за преднизон е

известно, че индуцира CYP3A4. Не е наблюдаван статистически значим ефект на преднизон

върху фармакокинетиката на доцетаксел.

Доцетаксел трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти, едновременно приемащи

мощни инхибитори на CYP3A4 (например протеазни инхибитори като ритонавир, азолови

антимикотици като кетоконазол или итраконазол). Изпитване за лекарствени взаимодействия,

проведено при пациенти, приемащи кетоконазол и доцетаксел показва, че клирънсът на

доцетаксел се намалява наполовина от кетоконазола, вероятно защото метаболизмът на

доцетаксел включва СУР3А4 като главен (единствен) метаболитен път. Намален толеранс към

доцетаксел може да настъпи дори при по-ниски дози.

4.6

Бременност и кърмене

Няма информация относно употребата на доцетаксел при бременни жени. Доказано е, че

доцетаксел е ембриотоксичен и фетотоксичен при зайци и плъхове и понижава фертилитета

при плъхове. Както и други цитотоксични лекарствени продукти, така и доцетаксел може да

предизвика увреждане на фетуса при прилагане върху бременни жени. Поради това,

доцетаксел не трябва да се използва по време на бременност, освен ако не е ясно показан.

Жени в детеродна възраст/контрацепция:

Жените в детеродна възраст, получаващи доцетаксел, трябва да бъдат съветвани да избягват

забременяване, както и да уведомят лекуващия си лекар незабавно, ако това се случи.

По време на лечението трябва да се използва ефикасен метод на контрацепция.

В неклинични изследвания доцетаксел притежава генотоксични ефекти и може да увреди

мъжката фертилност (виж точка 5.3)

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Поради това, мъже лекувани с доцетаксел се съветват да не стават бащи по време на лечението

и до 6 месеца след него и да потърсят съвет за консервиране на сперма преди започване на

лечението.

Кърмене:

Доцетаксел е липофилно вещество, но е неизвестно дали се екскретира в кърмата.

Следователно, поради потенциална опасност от нежелани реакции при кърмачета, кърменето

трябва да се прекрати през цялото време на терапията с доцетаксел.

4.7

Ефекти върху способността за

шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Нежеланите реакции, приети за възможно или вероятно свързани с прилагането на доцетаксел,

са получени при:

1 312 и 121 пациенти, които са получавали съответно 100 mg/m

и 75 mg/m

доцетаксел

като монотерапия

258 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с доксорубицин

406 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с цисплатин

92 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с трастуцумаб

255 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с капецитабин

332 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с преднизон или

преднизолон (представени са клинично значимите свързани с лечението нежелани

лекарствени реакции).

1 276 пациенти (744 и 532 с TAX 316 и GEICAM 9 805 респективно), които са

получавали доцетаксел в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид (представени са

клинично значимите свързани с лечението нежелани лекарствени реакции).

300 пациенти със стомашен аденокарцином (221 пациенти във фаза III частта от

проучването и 79 пациенти във фаза II частта), които са получавали доцетаксел в

комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил (представени са клинично значимите

свързани с лечението нежелани лекарствени реакции).

174 и 251 пациенти с рак на главата и шията, които са получавали доцетаксел в

комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил (представени са клинично значимите

свързани с лечението нежелани лекарствени реакции).

Тези реакции са описани посредством Общите Критерии за Токсичност на NCI (степен 3 =

Ст3; степен 3-4 = Ст3/4; степен 4 = Ст4) и терминологията на COSTART и на MedDRA. По

честота са дефинирани като: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100,до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000,

до < 1/100); редки (≥ 1/10 000, до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000); с неизвестна честота (от

наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват

в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции на доцетаксел самостоятелно са:

неутропения (която е била обратима и некумулативна; денят медиана на най-ниска стойност е

бил 7

-ми

, а средната продължителност на тежка неутропения (< 500 клетки/мм

) е била 7 дни),

анемия, алопеция, гадене, повръщане, стоматит, диария и астения. Тежестта на нежеланите

реакции на доцетаксел може да бъде увеличена, когато доцетаксел се прилага в комбинация с

други химиотерапевтични агенти.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

При комбинацията с трастуцумаб са представени нежеланите лекарствени реакции (всички

степени) съобщени при ≥ 10%. Отчетена е повишена честота на сериозни НЛР (40% спрямо

31%) и НЛР степен 4 (34% спрямо 23%) при рамото на комбинация с трастуцумаб в сравнение

с монотерапията с ТAХOТЕRЕ.

При комбинацията с капецитабин, са представени са най-честите нежелани лекарствени

реакции свързани с лечението (≥ 5%), съобщени при изследване фаза III при пациентки с рак

на гърдата с неуспешно лечение с антрациклин (вж. Кратката характеристика на продукта

капецитабин).

Следните нежелани лекарствени реакции са често наблюдавани с доцетаксел:

Нарушения на имунната система

Реакциите на свръхчувствителност обичайно са наблюдавани няколко минути след началото на

инфузията на доцетаксел и са били леки до средно тежки. Най-често съобщаваните симптоми

са били зачервяване, обрив с или без сърбеж, стягане в гърдите, болки в гърба, задух и треска

или втрисане.

Тежките реакции се характеризират с хипотония и/или бронхоспазъм или генерализиран

обрив/еритема (виж точка 4.4).

Развитието на тежка периферна невротоксичност налага редукция на дозата (вж. точки 4.2 и

4.4). Леките до умерени невросензорни признаци се характеризират с парестезия, дизестезия

или болка включително парене. Невромоторните събития се характеризират главно със

слабост.

Нарушения на нервната система

Наблюдавани са обратими кожни реакции, които по принцип са приемани за леки до умерени.

Реакциите се характеризират с обрив, включително локални ерупции главно по стъпалата и

дланите (включително тежък синдром ръка-крак), а също и по целите ръце, лицето или

гръдния кош, и често свързани със сърбеж. Обикновено ерупциите възникват в рамките на 1

седмица след инфузията на доцетаксел. Не толкова често са съобщавани тежки симптоми като

ерупции последвани от десквамация, които в редки случаи са довели до прекъсване или

прекратяване на лечението с доцетаксел (вж. точки 4.2 и 4.4). Тежките увреждания на ноктите

се характеризират с хипо- или хиперпигментация и понякога болка и онихолиза.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Обикновено реакциите на мястото на инфузиране са леки и се състоят в хиперпигментация,

възпаление, зачервяване или сухота на кожата, флебит или екстравазация и оток на вената.

Задръжката на течности включва събития като периферни отоци и не толкова често плеврален

излив, перикарден излив, асцит и наддаване на тегло. Периферните отоци обикновено започват

по долните крайници и могат да се генерализират с наддаване на тегло 3 kg и повече.

Задръжката на течности е кумулативна по честота и тежест (вж. точка 4.4).

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Docefrez 100 mg/m

като монотерапия:

MedDRA-

база данни

на

системо

-

органни

класове

Много чести

нежелани реакции

Чести нежелани

реакции

Нечести

нежелани

реакции

Инфекции и

инфестации

Инфекции (степен ¾,

5,7%, включително

Инфекция свързана със

степен 4 неутропения

Прочетете целия документ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/121417/2011

EMEA/H/C/001074

Резюме на EPAR за обществено ползване

Docefrez

доцетаксел

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Docefrez. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна

употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на

разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба за Docefrez.

Какво представлява Docefrez?

Docefrez представлява прах и разтворител за приготвяне на инфузионен разтвор (венозно

вливане). Съдържа активното вещество доцетаксел.

Docefrez е „генерично лекарство”. Това означава, че Docefrez е подобен на „референтното

лекарство“ Taxotere, което вече е одобрено в Европейския съюз (ЕС). За повече подробности

относно генеричните лекарства, вижте документа от типа „въпроси и отговори“ тук

.

За какво се използва Docefrez?

Docefrez се прилага за лечение на следните видове рак:

рак на гърдата. Docefrez може да се използва като самостоятелно лечение, след като други

лечения са били неуспешни. Той може също така да се използва в комбинация с други

противоракови лекарства (доксорубицин, циклофосфамид, трастузумаб или капецитабин) при

пациенти, при които раковото заболяване все още не е лекувано, или сл

ед като други

лечения са били неуспешни, в зависимост от вида и стадия на лекувания рак на гърдата;

недребноклетъчен белодробен рак. Docefrez може да се използва като самостоятелно лечение

след като други лечения са били неуспешни. Той също така може да се прилага в комбинация

с цисплатин (друго проти

вораково лекарство) при пациенти, при които раковото заболяване

все още не е лекувано;

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

рак на простатата, когато ракът не се повлиява от хормонално лечение. Docefrez се прилага в

комбинация с преднизон или преднизолон (противовъзпалителни лекарства);

стомашен аденокарцином (вид рак на стомаха) при пациенти, при които раковото заболяване

все още не лекувано. Docefrez се прилага в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил (други

противоракови лекарства);

рак на главата и шията пр

и пациенти, при които ракът е напреднал (започнал е да

метастазира). Docefrez се прилага в комбинация с цисплатина и 5-флуороурацил.

За пълни подробности, вижте Кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как да използвате Docefrez?

Употребата на Docefrez трябва да бъде ограничена до звена, специализирани в прилагането на

химиотерапия (използващи лекарства за лечение на рака), под контрола на лекар, квалифициран

в прилагането на химиотерапия.

Docefrez се прилага като едночасова инфузия на всеки три седмици. Дозата, продължителността

на лечението и лекарства, с които се прилага, зависят от вида на лекуваното раково заболяване.

Doce

frez се използва само когато броят на неутрофилите (нивото на вид бели кръвни клетки в

кръвта) е в рамките на нормалните стойности (поне 1500 клетки/mm

). Освен това на пациента

трябва да се назначи дексаметазон (противовъзпалително лекарство), чието прилагане започва в

деня преди вливане на инфузията с Docefrez. За повече информация – вижте кратката

характеристика на продукта.

Как действа Docefrez?

Активното вещество в Docefrez, доцетаксел, принадлежи към група противоракови лекарства,

известни като таксани. Docefrez блокира способността на клетките да разрушават вътрешния

„скелет“, който им позволява да се делят и размножават. Присъствието на този скелет не

позволява на клетките да се делят и те в крайна сметка умират.

Доцетаксел въздейства също и на

неракови клетки като кръвните клетки, което може да доведе до нежелани реакции.

Как е проучен Docefrez?

Тъй като Docefrez е генерично лекарство, компанията предоставя данни за доцетаксел от

публикуваната литература. Не са необходими допълнителни проучвания с пациенти, тъй като за

Docefrez се прилага интравенозно и съдържа същите активни вещества като референтното

лекарство, Taxotere.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Docefrez?

Тъй като Docefrez е генерично лекарство, неговите ползи и рискове се приемат за същите като

тези на референтното лекарство.

Какви са основанията за одобряване на Docefrez?

СНМР заключава, че в съответствие с изискванията на ЕС, е доказано, че Docefrez е сравним с

Taxotere. Поради това СНМР е на мнение, че както при Taxotere, ползите са по-големи от

установените рискове. Комитетът препоръчва на Docefrez да бъде издадено разрешение за

употреба.

Docefrez

EMA/121417/2011

Страница 2/3

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Docefrez

EMA/121417/2011

Страница 3/3

Допълнителна информация за Docefrez:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в Европейския съюз, за Docefrez

на Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. на 15 Май 2010 г. Разрешението за употреба е

валидно за срок от пет години, след което подлежи на подновяване.

Пълният текст на EPAR относно Docefrez може да се намери тук

. За повече информация относно

лечението с Docefrez - прочетете листовката (също част от EPAR).

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста 02-2011.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация