Cystinol Akut 238,7 - 297,5 mg coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Schaper & Brummer GmbH & Co.KG

АТС код:

G04B

дозиране:

238,7 - 297,5 mg coated tablets

Каталог на резюме:

Cystinol akut, 238.7-297.5 mg coated tablets x 30

Дата Оторизация:

2015-06-19

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите