Cystinol Akut 238,7 - 297,5 mg coated tablets

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Schaper & Brummer GmbH & Co.KG
АТС код:
G04B
дозиране:
238,7 - 297,5 mg coated tablets
Каталог на резюме:
Cystinol akut, 238.7-297.5 mg coated tablets x 30
Номер на разрешението:
20110127
Дата Оторизация:
2015-06-19

Други продукти

search_alerts

share_this_information