Cystagon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

меркаптаминов битартарат

Предлага се от:

Recordati Rare Diseases

АТС код:

A16AA04

INN (Международно Name):

mercaptamine bitartrate

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Цистинозата

Терапевтични показания:

Cystagon е показан за лечение на доказана нефропатна цистина. Цистеаминът намалява натрупването на цистеин в някои клетки (напр. левкоцити, мускулни и чернодробни клетки) на пациенти с нефропатична цистиноза и, когато лечението започне рано, забавя развитието на бъбречна недостатъчност.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1997-06-23

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CYSTAGON 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
CYSTAGON 150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
Cysteamine bitartrate (mercaptamine bitartrate/Цистеамин
битартрат(меркаптамин битартрат)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано на Вас. Не
го преотстъпвайте на други хора. То
може да им
навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите както
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява CYSTAGON и за какво се
използва
2.
Преди да използвате CYSTAGON
3.
Как да използвате CYSTAGON
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на CYSTAGON
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CYSTAGON И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Цистинозата е метаболитно заболяване,
наречено „нефропатична цистиноза”,
което се характеризира
с патологично натрупване на
аминокиселина цистин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CYSTAGON 50 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
цистеамин (
_cysteamine) _
(под формата на меркаптамин
битартрат).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Бели, матови твърди капсули, с надпис
CYSTA 50 върху тялото и RECORDATI RARE DISEASES
върху капачката.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
CYSTAGON е показан за лечение на доказана
нефропатична цистиноза. Цистеамин
понижава
натрупването на цистин в някои клетки
(напр. левкоцити, мускулни и
чернодробни клетки) при
пациенти с нефропатична цистиноза и,
когато лечението е започнато рано,
забавя развитието на
бъбречна недостатъчност.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с CYSTAGON трябва да се започва
под наблюдение на лекар с опит в
лечението на
цистинозата.
Целта на лечението е да се поддържат
нивата на цистин в левкоцитите под 1 nmol
хемицистин/mg
белтък. Следователно нивата на цистин
в левкоцитите трябва да се следят, за
да се коригира дозата.
Нивата в левкоцитите трябва да се
определят 5 до 6 часа след доз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-11-2021
Листовка Листовка чешки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-11-2021
Листовка Листовка датски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-11-2021
Листовка Листовка немски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-11-2021
Листовка Листовка естонски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-11-2021
Листовка Листовка гръцки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-11-2021
Листовка Листовка английски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-06-2015
Листовка Листовка френски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-11-2021
Листовка Листовка италиански 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-06-2015
Листовка Листовка латвийски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-06-2015
Листовка Листовка литовски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-11-2021
Листовка Листовка унгарски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-11-2021
Листовка Листовка малтийски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-06-2015
Листовка Листовка полски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-11-2021
Листовка Листовка португалски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-06-2015
Листовка Листовка румънски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-11-2021
Листовка Листовка словашки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-11-2021
Листовка Листовка словенски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-06-2015
Листовка Листовка фински 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-11-2021
Листовка Листовка шведски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-11-2021
Листовка Листовка норвежки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-11-2021
Листовка Листовка исландски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-11-2021
Листовка Листовка хърватски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-06-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите