Cyltezo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

адалимумаб

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

L04AB04

INN (Международно Name):

adalimumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Hidradenitis Suppurativa; Arthritis, Psoriatic; Psoriasis; Crohn Disease; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Uveitis; Arthritis, Rheumatoid; Colitis, Ulcerative; Spondylitis, Ankylosing

Терапевтични показания:

Моля, направете справка в раздел 4. 1 от Кратката характеристика на продукта в документа с информация за продукта.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2017-11-10

Листовка

                73
Б. ЛИСТОВКА
74
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CYLTEZO 40 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
Адалимумаб (Adalimumab)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Вашият лекар ще Ви даде също Сигнална
карта на пациента, която съдържа важна
информация относно безопасността, с
която трябва да сте запознати, преди
да започнете
да прилагате Cyltezo и по време на
лечението със Cyltezo. Съхранявайте тази
сигнална
карта на пациента у себе си.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяван
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТA
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cyltezo 40 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Cyltezo 40 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Cyltezo 40 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка единична доза в предварително
напълнена спринцовка от 0,8 ml съдържа 40
mg
адалимумаб (adalimumab).
Cyltezo 40 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка единична доза в предварително
напълнена писалка от 0,8 ml съдържа 40 mg
адалимумаб
(adalimumab).
Адалимумаб е рекомбинантно човешко
моноклонално антитяло, произведено в
клетки от
яйчници на китайски хамстери.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция).
Бистър до леко опалесцентен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ Д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-11-2018
Листовка Листовка чешки 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-11-2018
Листовка Листовка датски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-11-2018
Листовка Листовка немски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-11-2018
Листовка Листовка естонски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-11-2018
Листовка Листовка гръцки 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-11-2018
Листовка Листовка английски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-11-2017
Листовка Листовка френски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-11-2018
Листовка Листовка италиански 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-11-2017
Листовка Листовка латвийски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-11-2017
Листовка Листовка литовски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-11-2018
Листовка Листовка унгарски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-11-2018
Листовка Листовка малтийски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-11-2017
Листовка Листовка нидерландски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-11-2017
Листовка Листовка полски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-11-2018
Листовка Листовка португалски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-11-2017
Листовка Листовка румънски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-11-2018
Листовка Листовка словашки 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-11-2018
Листовка Листовка словенски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-11-2017
Листовка Листовка фински 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-11-2018
Листовка Листовка шведски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-11-2018
Листовка Листовка норвежки 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-11-2018
Листовка Листовка исландски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-11-2018
Листовка Листовка хърватски 12-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-11-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите