Cortavance

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

хидрокортизон ацепонат

Предлага се от:

Virbac S.A.

АТС код:

QD07AC16

INN (Международно Name):

hydrocortisone aceponate

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Кортикостероиди, дерматологични препарати

Терапевтични показания:

За симптоматично лечение на възпалителни и сърбежни дерматози при кучета. For alleviation of clinical signs associated with atopic dermatitis in dogs.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-01-09

Листовка

                18
В. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
CORTAVANCE 0.584 MG/ML CUTANEOUS SPRAY SOLUTION FOR DOGS
КОРТАВАНС 0.584 MG/ML СПРЕЙ ЗА КОЖА,
РАЗТВОР ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Име
и
адрес
на
притежателя
на
лиценза
за
употреба
и
производител
отговорен
за
освобождаване на партидата:
VIRBAC
1
ère
avenue 2065 m LID
06516 Carros
FRANCE
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
КОРТАВАНС 0.584 mg/ml спрей за кожа,
разтвор за кучета
CORTAVANCE 0.584 mg/ml cutaneous spray solution for dogs
Hydrocortisone aceponate
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТА
Hydrocortisone aceponate
0,584 mg/ml
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Симптоматично лечение на дерматози
при кучета, проявяващи се с възпаление
и сърбеж.
Облекчаване на клиничните признаци
при кучета с атопичен дерматит.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага върху кожни язви.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Преходни
локални
реакции
в
мястото
на
приложение
(еритема
и/или
сърбеж)
могат да се наблюдават в много редки
случаи.
Честотата на неблагоприятните
реакции се определя чрез следната
класификация:
- много чес
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
CORTAVANCE 0.584 mg/ml cutaneous spray solution for dogs
КОРТАВАНС 0.584 mg/ml спрей за кожа,
разтвор за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Hydrocortisone aceponate 0,584 mg/ml
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Спрей за кожа, разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Симптоматично лечение на дерматози
при кучета, проявяващи се с възпаление
и сърбеж.
Облекчаване на клиничните признаци
при кучета с атопичен дерматит.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага върху кожни язви.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Няма.
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА
Специални предпазни мерки за
животните при употреба на продукта
Клиничните признаци, наблюдавани при
атопичен дерматит, като сърбеж и
възпаление на
кожата не са специфични за това
заболяван
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-09-2021
Листовка Листовка чешки 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-09-2021
Листовка Листовка датски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-09-2021
Листовка Листовка немски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-09-2021
Листовка Листовка естонски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-09-2021
Листовка Листовка гръцки 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-09-2021
Листовка Листовка английски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-09-2021
Листовка Листовка френски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-09-2021
Листовка Листовка италиански 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-09-2021
Листовка Листовка латвийски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-09-2021
Листовка Листовка литовски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-09-2021
Листовка Листовка унгарски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-09-2021
Листовка Листовка малтийски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-09-2021
Листовка Листовка нидерландски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-09-2021
Листовка Листовка полски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-09-2021
Листовка Листовка португалски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-09-2021
Листовка Листовка румънски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-09-2021
Листовка Листовка словашки 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-09-2021
Листовка Листовка словенски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-09-2021
Листовка Листовка фински 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-09-2021
Листовка Листовка шведски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-09-2021
Листовка Листовка норвежки 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-09-2021
Листовка Листовка исландски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-09-2021
Листовка Листовка хърватски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-09-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите