Confidence BE urostomy bag with cover on both sides, standard

Страна: Великобритания

Език: английски

Източник: MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency)

Купи го сега

Предлага се от:

Salts Healthcare

Клас:

No Controlled Drug Status

Вид предписание :

Never Valid To Prescribe As A VMP

Каталог на резюме:

BNF: ; GTIN: 5035706087623

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт