Confidence BE urostomy bag with cover on both sides, standard

Krajina: Spojené kráľovstvo

Jazyk: angličtina

Zdroj: MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency)

Kúpte ho teraz

Dostupné z:

Salts Healthcare

Trieda:

No Controlled Drug Status

Typ predpisu:

Never Valid To Prescribe As A VMP

Prehľad produktov:

BNF: ; GTIN: 5035706087623

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom