Cometriq

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

cabozantinib

Предлага се от:

Ipsen Pharma

АТС код:

L01XE

INN (Международно Name):

cabozantinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Тироидни неоплазми

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни пациенти с прогресивен, невъзстановим локално напреднал или метастатичен медуларен тироиден карцином.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-03-21

Листовка

                49
Б. ЛИСТОВКА
50
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
COMETRIQ 20 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
COMETRIQ 80 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
кабозантиниб (cabozantinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява COMETRIQ и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете COMETRIQ
3.
Как да приемате COMETRIQ
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате COMETRIQ
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА COMETRIQ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Какво преставлява COMETRIQ
COMETRIQ е противораково лекарство, което
съдържа активното веществ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
COMETRIQ 20 mg твърди капсули
COMETRIQ 80 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една твърда капсула съдържа
кабозантиниб (
_S_
)-малат, еквивалентно на 20 mg или 80 mg
кабозантиниб (cabozantinib).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Твърдите капсули са сиви с отпечатан
надпис „XL184 20mg“ с черно мастило върху
тялото на
капсулата. Капсулата съдържа почти
бял до бял прах.
Твърдите капсули са оранжеви с
отпечатан надпис „XL184 80mg“ с черно
мастило върху тялото
на капсулата. Капсулата съдържа почти
бял до бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
COMETRIQ е показан за лечение на възрастни
пациенти с прогресивен,
нерезектабилен
локално авансирал или метастатичен
медуларен карцином на щитовидната
жлеза.
При пациенти, при които статусът
относно пренаредената при
трансфекция (RET) мутация не е
известен или е отрицателен, преди
вземане на индивидуализирано решение
за лечение трябва
да се вземе предвид, че ползата може да
е по-малка (вж. важната информация в
точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-10-2023
Листовка Листовка чешки 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-10-2023
Листовка Листовка датски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-10-2023
Листовка Листовка немски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-10-2023
Листовка Листовка естонски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-10-2023
Листовка Листовка гръцки 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-10-2023
Листовка Листовка английски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-10-2015
Листовка Листовка френски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-10-2023
Листовка Листовка италиански 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-10-2015
Листовка Листовка латвийски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-10-2015
Листовка Листовка литовски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-10-2023
Листовка Листовка унгарски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-10-2023
Листовка Листовка малтийски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-10-2015
Листовка Листовка полски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-10-2023
Листовка Листовка португалски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-10-2015
Листовка Листовка румънски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-10-2023
Листовка Листовка словашки 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-10-2023
Листовка Листовка словенски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-10-2015
Листовка Листовка фински 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-10-2023
Листовка Листовка шведски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-10-2023
Листовка Листовка норвежки 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-10-2023
Листовка Листовка исландски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-10-2023
Листовка Листовка хърватски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-10-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите