Cometriq

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
06-10-2021
Активна съставка:
cabozantinib
Предлага се от:
Ipsen Pharma
АТС код:
L01XE
INN (Международно Name):
cabozantinib
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Тироидни неоплазми
Терапевтични показания:
Лечение на възрастни пациенти с прогресивен, невъзстановим локално напреднал или метастатичен медуларен тироиден карцином.
Каталог на резюме:
Revision: 23
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002640
Дата Оторизация:
2014-03-21
EMEA код:
EMEA/H/C/002640

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 06-10-2021
Листовка Листовка
чешки 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 06-10-2021
Листовка Листовка
датски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 06-10-2021
Листовка Листовка
немски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 06-10-2021
Листовка Листовка
естонски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 06-10-2021
Листовка Листовка
гръцки 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 06-10-2021
Листовка Листовка
английски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 06-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 08-10-2015
Листовка Листовка
френски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 06-10-2021
Листовка Листовка
италиански 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 06-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 08-10-2015
Листовка Листовка
латвийски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 06-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 08-10-2015
Листовка Листовка
литовски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 06-10-2021
Листовка Листовка
унгарски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 06-10-2021
Листовка Листовка
малтийски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 06-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 08-10-2015
Листовка Листовка
нидерландски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 06-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 08-10-2015
Листовка Листовка
полски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 06-10-2021
Листовка Листовка
португалски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 06-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 08-10-2015
Листовка Листовка
румънски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 06-10-2021
Листовка Листовка
словашки 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 06-10-2021
Листовка Листовка
словенски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 06-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 08-10-2015
Листовка Листовка
фински 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 06-10-2021
Листовка Листовка
шведски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 06-10-2021
Листовка Листовка
норвежки 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 06-10-2021
Листовка Листовка
исландски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 06-10-2021
Листовка Листовка
хърватски 06-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 06-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 08-10-2015

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

COMETRIQ 20 mg твърди капсули

COMETRIQ 80 mg твърди капсули

кабозантиниб (cabozantinib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява COMETRIQ и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете COMETRIQ

Как да приемате COMETRIQ

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате COMETRIQ

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява COMETRIQ и за какво се използва

Какво преставлява COMETRIQ

COMETRIQ е противораково лекарство, което съдържа активното вещество кабозантиниб (S)-

малат.

Това е лекарство, което се използва за лечение на медуларен рак на щитовидната жлеза - рядка

форма на рак на щитовидната жлеза, който не може да се отстрани по хирургичен път или се е

разпространил до други части на тялото.

Как действа COMETRIQ

COMETRIQ блокира действието на протеини, наречени рецепторни тирозинкинази, които

участват в растежа на клетките и развитието на нови кръвоносни съдове, които ги захранват.

Тези протеини може да са налични в големи количества в раковите клетки и чрез блокиране на

тяхното действие COMETRIQ може да забави скоростта на растеж на тумора и да подпомогне

прекъсването на кръвоснабдяването, от което се нуждаят раковите клетки.

COMETRIQ може да забави или спре растежа на медуларния рак на щитовидната жлеза. Той

може да помогне за свиване на туморите, свързани с този вид рак.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете COMETRIQ

Не приемайте COMETRIQ

-

ако сте алергични към кабозантиниб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете COMETRIQ, ако:

имате високо кръвно налягане

имате или сте имали аневризма (разширяване и отслабване на стена на кръвоносен съд)

или разкъсване на стена на кръвоносен съд

имате диария

имате скорошна анамнеза за изкашляне на кръв или значимо кървене

сте имали операция в рамките на последния месец (или имате планирани хирургични

процедури), включително дентални процедури

сте имали лъчетерапия през последните 3 месеца

имате възпалително заболяване на червата (например болест на Крон или улцерозен

колит или дивертикулит)

Ви е казано, че ракът Ви се е разпространил в дихателните пътища и хранопровода

имате скорошна анамнеза за кръвен съсирек в крака, удар или сърдечен инфаркт

приемате лекарства за контролиране на сърдечния ритъм, имате забавена сърдечна

честота, имате проблеми със сърцето или нивата на калция, калия или магнезия в кръвта

имате чернодробно или бъбречно заболяване.

Информирайте Вашия лекар, ако нещо от изброените се отнася за Вас.

Може да се

нуждаете от лечение за тези заболявания или Вашият лекар може да реши да промени дозата

COMETRIQ или да спре изцяло лечението. Вижте също точка 4 “

Възможни нежелани

реакции”

Също така, трябва да информирате Вашия зъболекар, че приемате COMETRIQ. От важно

значение е да спазвате добра устна хигиена по време на лечението с COMETRIQ.

Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на COMETRIQ при деца или юноши. Ефектите на COMETRIQ

при лица под 18 години не са известни.

Други лекарства и COMETRIQ

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други

лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Това е така, тъй като COMETRIQ

може да окаже влияние върху начина, по който действат някои други лекарства. Също така,

някои лекарства могат да повлияят начина, по който действа COMETRIQ. Това може да

означава, че Вашият лекар трябва да промени дозата(ите), които приемате.

-

Лекарства за лечение на гъбични инфекции, като итраконазол, кетоконазол и

позаконазол

-

Лекарства, използвани за лечение на бактериални инфекции (антибиотици), като

еритромицин, кларитромицин и рифампицин

-

Лекарства против алергия, като фексофенадин

-

Лекарства, използвани за лечение на стенокардия (болка в гърдите, резултат от

недостатъчно кръвоснабдяване на сърцето), като ранолазин

-

Лекарства, използвани за лечение на епилепсия или гърчове, като фенитоин,

карбамазепин и фенобарбитал

-

Билкови препарати, съдържащи жълт кантарион

(Hypericum perforatum),

използвани

понякога за лечение на депресия или свързани с депресия състояния, като безпокойство

-

Лекарства за разреждане на кръвта, като варфарин и дабигатран етексилат

-

Лекарства за лечение на високо кръвно налягане или други сърдечни заболявания, като

алискирен, амбризентан, дигоксин, талинолол и толваптан

-

Лекарства за диабет, като саксаглиптин и ситаглиптин

-

Лекарства за лечение на подагра, като колхицин

-

Лекарства за лечение на HIV или СПИН, като ритонавир, маравирок и емтрицитабин

-

Лекарства за лечение на вирусни инфекции, като ефавиренц

-

Лекарства за предотвратяване на отхвърлянето на транспланти (циклоспорин) и схеми

на лечение на база циклоспорин при ревматоиден артрит и псориазис

Перорални противозачатъчни средства

Ако приемате COMETRIQ, докато използвате перорални противозачатъчни средства, те може

да са неефективни. Трябва да използвате и бариерно противозачатъчно средство (напр.

презерватив или диафрагма), докато приемате COMETRIQ и за поне 4 месеца след завършване

на лечението.

COMETRIQ с храна

Избягвайте приемането на продукти, съдържащи грейпфрут, докато използвате това лекарство,

тъй като това може да увеличи нивата на COMETRIQ в кръвта Ви.

Бременност, кърмене и фертилитет

Избягвайте забременяване, докато приемате COMETRIQ.

Ако може да забременеете или

ако сте мъж и Вашата партньорка може да забременее, използвайте подходящи

противозачатъчни средства по време на лечението и поне 4 месеца след завършване на

лечението. Консултирайте се с Вашия лекар относно това кои противозачатъчни методи са най-

подходящи, докато приемате COMETRIQ. Вижте точка 2.

Информирайте Вашия лекар, ако забременеете или ако сте мъж и Вашата партньорка

забременее, докато получавате лечение с COMETRIQ.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ПРЕДИ да приемете COMETRIQ

, ако обмисляте или

планирате бременност или ако сте мъж и Вашата партньорка обмисля или планира бременност,

след като завърши Вашето лечение. Съществува вероятност фертилитетът Ви да бъде засегнат

от лечението с COMETRIQ.

Жени, които приемат COMETRIQ, не трябва да да кърмят по време на лечението и най-малко 4

месеца след завършване на лечението, тъй като кабозантиниб и/или неговите метаболите се

отделят в кърмата и може да се вредни за детето.

Шофиране и работа с машини

Бъдете особено внимателни, когато шофирате или работите с машини. Обърнете внимание, че

COMETRIQ може да причини умора или слабост.

COMETRIQ съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на капсула, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате COMETRIQ

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Трябва да продължите да приемате това лекарство, докато Вашият лекар реши да спре

лечението. Ако получите сериозни нежелани реакции, Вашият лекар може да реши да промени

дозата или да спре лечението по-рано, отколкото е първоначално планирано. Вашият лекар ще

прецени дали е необходимо коригиране на дозата, особено през първите осем седмици от

лечението с COMETRIQ.

COMETRIQ трябва да се приема веднъж дневно. В зависимост от дозата, която Ви е

предписана, броят на капсулите, които трябва да приемете, е следният:

140 mg (1 оранжева капсула от 80 mg и 3 сиви капсули от 20 mg)

100 mg (1 оранжева капсула от 80 mg и 1 сива капсула от 20 mg)

60 mg (3 сиви капсули от 20 mg)

Вашият лекар ще определи точната доза за Вас.

Капсулите се предоставят в блистерна карта, организирана по предписната доза. Във всяка

блистерна карта има достатъчно капсули за седем дни (една седмица). Капсулите се предлагат и

като опаковка за 28 дни, съдържаща достатъчно капсули за 28 дни, които са в 4 блистерни

карти с капсули за седем дни на всяка карта.

Всеки ден приемайте всичките капсули от реда. Повече информация за блистерните карти,

включително колко капсули ще приемате и колко капсули общо има във всяка блистерна карта,

е предоставена по-долу в точка 6. За да не забравяте дозите си, запишете датата, на която сте

приели първата доза, на празното място до капсулите. За да извадите капсулите за Вашата доза:

Натиснете навътре

езичето.

Отлепете хартиеното

покритие.

Извадете капсулата през

фолиото.

COMETRIQ

не

трябва да се приема с храна. Не трябва да приемате никаква храна поне 2 часа

преди приемане на COMETRIQ и в продължение на 1 час след приемане на лекарството.

Гълтайте капсулите една по една с вода. Не ги отваряйте.

Ако сте приели повече от необходимата доза COMETRIQ

Ако сте приели повече от необходимата доза COMETRIQ, за която сте получили указания,

веднага разговаряйте с Вашия лекар или отидете в болница, като вземете капсулите и тази

листовка.

Ако сте пропуснали да приемете COMETRIQ

Ако все още има 12 часа или повече преди часа на приемане на следващата Ви доза,

тогава приемете пропусната доза, веднага след като се сетите. Приемете следващата

доза в нормалното време.

Ако трябва да приемете следващата си доза след по-малко от 12 часа, тогава не

приемайте пропуснатата доза. Приемете следващата доза в нормалното време.

Ако сте спрели приема на COMETRIQ

Спирането на лечението може да спре действието на лекарството. Не спирайте лечението с

COMETRIQ, освен ако не сте го обсъдили с Вашия лекар. Ако имате някакви допълнителни

въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, Вашият лекар може

да Ви каже да приемате по-ниска доза COMETRIQ. Вашият лекар също така може да предпише

други лекарства за контрол на нежеланите реакции.

Веднага информирайте Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани

реакции – може да Ви е необходимо спешно медицинско лечение:

Симптоми, включително болка в корема, гадене, повръщане, запек или треска. Те може

да са признаци на стомашно-чревна перфорация - отвор, който се получава на стомаха

или червата, който може да е животозастрашаващ.

Подуване, болка в ръцете и краката или недостиг на въздух.

Рана, която не заздравява.

Повръщане или изкашляне на кръв, която може да е ярко червена или да изглежда като

утайка от кафе.

Болка в устата, зъбите и/или челюстта, подуване или язви в устата, скованост или

чувство на тежест в челюстта, или разклащане на зъб. Това могат да бъдат признаци за

костно увреждане на челюстта (остеонекроза).

Припадъци, главоболие, обърканост или затруднена концентрация. Те може да са

признаци на заболяване, наречено синдром на постериорна обратима енцефалопатия

(PRES). Случаите на PRES са нечести (засяга по-малко от 1 на 100 човека).

Тежка диария, която не се подобрява.

Другите нежелани реакции включват:

Много чести нежелани реакции

(може да засягат повече от 1 на 10 човека)

Разстроен стомах, включително диария, гадене, повръщане, запек, нарушено

храносмилане и болка в корема

Затруднено преглъщане

Мехури, болка в ръцете или стъпалата на краката, обрив или зачервяване на кожата,

суха кожа

Намален апетит, загуба на тегло, променен вкус

Умора, слабост, главоболие, замаяност

Промени в цвета на косата (изсветляване), косопад

Хипертония (повишаване на кръвното налягане)

Зачервяване, подуване или болка в устата или гърлото, затруднен говор, дрезгав глас

Промени в кръвните изследвания, използвани за проследяване на общото Ви

здравословно състояние и черния дроб, ниски нива на електролитите (като магнезий,

калций или калий)

Ниски нива на кръвните плочици

Ставна болна, мускулни спазми

Подути лимфни жлези

Болка в ръцете, дланите, краката или стъпалата

Чести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 10 човека)

Безпокойство, депресия, обърканост

Генерализирана болка, гръдна или мускулна болка, болка в ухото, шум в ушите

Слабост или намалена чувствителност в крайниците

Втрисане, треперене

Дехидратация

Възпаление на корема или панкреаса

Възпаление на устните и ъглите на устата

Възпаление на корените на космите, акне, мехури (в части на тялото, различни от

ръцете или краката)

Подуване на лицето и други части на тялото

Загуба или промяна на вкуса

Хипотония (понижаване на кръвното налягане)

Атриална фибрилация (учестено и неправилно биене на сърцето)

Изсветляване на кожата, люспи по кожата, необичайно бледа кожа

Необичаен растеж на коса

Хемороиди

Пневмония (инфекция на белите дробове)

Болка в устата, зъбите и/или челюстта, подуване или язви в устата, скованост или

чувство на тежест в челюстта, или разклащане на зъб

Намалена активност на щитовидната жлеза; симптомите може да включват: умора,

повишаване на теглото, запек, усещане за студ и суха кожа

Ниски нива на белите кръвни клетки

Намалени нива на фосфати в кръвта

Разкъсване или отвор или кървене в стомаха или червата, възпаление или разкъсване на

ануса, кървене в белите дробове или трахеята (дихателната тръба)

Необичайно свързване на тъканите в храносмилателната система; симптомите може да

включват силна или упорита болка в стомаха

Абнормно свързване на тъканите в трахеята (дихателната тръба), хранопровода или

белите дробове

Абсцес (събиране на гной с подуване и възпаление) в областта на корема или таза или в

зъбите/венците

Кръвни съсиреци в кръвоносните съдове и белите дробове

Мозъчен удар

Гъбични инфекции, които може да са по кожата, в устата или гениталиите

Рани, които трудно заздравяват

Белтък или кръв в урината, жлъчни камъни, болезнено уриниране

Замъглено зрение

Повишаване на нивото на билирубин в кръвта (което може да доведе до

жълтеница/оцветяване на кожата или очите в жълто)

Понижаване на нивата на белтъците в кръвта (албумин)

Абнормни тестове за бъбречна функция (повишени количества на креатинин в кръвта)

Повишени нива на серумен протеин, известен като липаза.

Нечести нежелани реакции

(могат да засегнат 1 на 100 човека)

Възпаление на хранопровода; симптомите може да включват киселини в стомаха, болка

в гърдите, гадене, промяна на вкуса, подуване, оригване и нарушено храносмилане

Инфекция и възпаление на белия дроб, колабиране на белия дроб

Кожни язви, кисти, червени петна по лицето или бедрата

Болка в лицето

Промени в резултатите от изследвания, които измерват съсирването на кръвта или

кръвните клетки

Загуба на координация на мускулите, увреждане на скелетните мускули

Загуба на концентрация, загуба на съзнание, промени в говора, делириум, необичайни

сънища

Гръдна болка, дължаща се на блокиране на артериите, учестена сърдечна дейност

Увреждане на черния дроб, бъбречна недостатъчност

Нарушен слух

Възпаление на окото, перде на окото

Спиране на менструацията, вагинално кървене

Заболяване, наречено синдром на постериорна обратима енцефалопатия (PRES), коeто

има симптоми, като припадъци, главоболие, обърканост или затруднено концентриране

С неизвестна честота (нежелани реакции с неизвестна честота)

Сърдечен инфаркт

Разширяване и отслабване на стена на кръвоносен съд или разкъсване на стена на

кръвоносен съд (аневризми и артериални дисекации)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате COMETRIQ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистерната карта след

„Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25ºC. Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Как съдържа COMETRIQ

Активното вещество е кабозантиниб (

S

)-малат.

Твърдите капсули COMETRIQ 20 mg съдържат кабозантиниб (S)-малат, еквивалентно на 20 mg

кабозантиниб.

Твърдите капсули COMETRIQ 80 mg съдържат кабозантиниб (S)-малат, еквивалентно на 80 mg

кабозантиниб.

Другите съставки са:

Капсулно съдържимо:

микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, натриев

нишестен глюколат, колоиден безводен силициев диоксид, стеаринова киселина

Състав на капсулата:

желатин и титанов диоксид (E171)

Капсулите от 20 mg съдържат също черен железен оксид (E172)

Капсулите от 80 mg съдържат също червен железен оксид (E172)

Печатно мастило:

шелак, черен железен оксид (E172) и пропиленгликол

Как изглежда COMETRIQ и какво съдържа опаковката

Твърдите капсули COMETRIQ 20 mg са сиви с отпечатан надпис „XL184 20mg“ от едната

страна.

Твърдите капсули COMETRIQ 80 mg са оранжеви с отпечатан надпис „XL184 80mg“ от едната

страна.

Твърдите капсули COMETRIQ са опаковани в блистерни карти, организирани по предписаната

доза Всяка блистерна карта съдържа достатъчно лекарство за 7 дни. Всеки ред на блистерната

карта съдържа дневната доза.

Блистерната карта с 60 mg дневна доза съдържа двадесет и една капсули от 20 mg като

7 дневни дози общо. Всяка дневна доза се намира на един ред и съдържа три капсули

от 20 mg:

три сиви 20 mg

Блистерната карта със 100 mg дневна доза съдържа седем капсули от 80 mg и седем

капсули от 20 mg като 7 дневни дози общо. Всяка дневна доза се намира на един ред и

съдържа една капсула от 80 mg и една капсула от 20 mg:

една оранжева 80 mg + една сива 20 mg

Блистерната карта със 140 mg дневна доза съдържа седем капсули от 80 mg и двадесет и

една капсули от 20 mg като 7 дози общо. Всяка дневна доза се намира на един ред и

съдържа една капсула от 80 mg и три капсули от 20 mg:

една оранжева 80 mg + три сиви 20 mg

Твърдите капсули COMETRIQ се предлагат и в опаковки за 28 дни:

84 капсули (4 блистерни карти с 21 x 20 mg) (доза 60 mg/ден)

56 капсули (4 блистерни карти с 7 x 20 mg и 7 x 80 mg) (доза 100 mg/ден)

112 капсули (4 блистерни карти с 21 x 20 mg и 7 x 80 mg) (доза 140 mg/ден)

Всяка опаковка за 28 дни съдържа достатъчно количество от лекарството за 28 дни.

Притежател на разрешението за употреба

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Франция

Производител

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstr. 1 und 2

73614 Schorndorf

Германия

Tjoapack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба.

= 60 mg

= 100 mg

= 140 mg

België/Belgique/Belgien,

Luxembourg/Luxemburg

Italia

Ipsen NV

Ipsen SpA

België /Belgique/Belgien

Tel: + 39 02 39 22 41

Tél/Tel: + 32 9 243 96 00

България

Latvija

PharmaSwiss EOOD

Ipsen Pharma representative office

Тел.: +359 2 8952 110

Tel: +371 67622233

Česká republika

Lietuva

Ipsen Pharma, s.r.o.

Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas

Tel: + 420 242 481 821

Tel. + 370 700 33305

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland

Magyarország

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

IPSEN Pharma Hungary Kft.

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

Tel.: +36-1 555 5930

Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

Deutschland, Österreich

Nederland

Ipsen Pharma GmbH

Ipsen Farmaceutica B.V.

Deutschland

Tel: + 31 (0) 23 554 1600

Tel.: +49 89 2620 432 89

Eesti

Polska

Centralpharma Communications OÜ

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Tel: +372 60 15 540

Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

Ελλάδα, Κύπρος, Malta

Portugal

Ipsen Μονοπρόσωπη EΠΕ

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.

Ελλάδα/Greece

Tel: + 351 21 412 3550

Τηλ: + 30 210 984 3324

España

România

Ipsen Pharma, S.A.

Ipsen Pharma România SRL

Tel: + 34 936 858 100

Tel: + 40 21 231 27 20

France

Slovenija

Ipsen Pharma

PharmaSwiss d.o.o.

Tél: + 33 1 58 33 50 00

Tel: + 386 1 236 47 00

Hrvatska

Slovenská republika

PharmaSwiss d.o.o.

Ipsen Pharma

Tel: +385 1 6311 833

Tel: + 420 242 481 821

Ireland, United Kingdom (Northern Ireland)

Ipsen Pharmaceuticals Limited

Tel: + 44 (0)1753 62 77 77

Дата на последно преразглеждане на листовката

Това лекарство е разрешено за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие“. Това

означава, че за лекарството се очакват допълнителни данни.

Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за

лекарството поне веднъж годишно и тази листовка съответно ще се актуализира.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

COMETRIQ 20 mg твърди капсули

COMETRIQ 80 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Една твърда капсула съдържа кабозантиниб (

S

)-малат, еквивалентно на 20 mg или 80 mg

кабозантиниб (cabozantinib).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула

Твърдите капсули са сиви с отпечатан надпис „XL184 20mg“ с черно мастило върху тялото на

капсулата. Капсулата съдържа почти бял до бял прах.

Твърдите капсули са оранжеви с отпечатан надпис „XL184 80mg“ с черно мастило върху тялото

на капсулата. Капсулата съдържа почти бял до бял прах.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

COMETRIQ е показан за лечение на възрастни пациенти с прогресивен, нерезектабилен

локално авансирал или метастатичен медуларен карцином на щитовидната жлеза.

При пациенти, при които статусът относно пренаредената при трансфекция (RET) мутация не е

известен или е отрицателен, преди вземане на индивидуализирано решение за лечение трябва

да се вземе предвид, че ползата може да е по-малка (вж. важната информация в точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с COMETRIQ трябва да се започва от лекар с опит в прилагането на противоракови

лекарствени продукти.

Дозировка

Капсулите COMETRIQ (кабозантиниб) и таблетките CABOMETYX (кабозантиниб) не са

биоеквивалентни и не трябва да се използват взаимозаменяемо (вж. точка 5.2).

Препоръчителната доза COMETRIQ е140 mg веднъж дневно, приемана като една 80 mg

оранжева капсула и три 20 mg сиви капсули. Лечението трябва да продължи, докато пациентът

вече не получава клинична полза от терапията или докато настъпи неприемлива токсичност.

Трябва да се очаква, че при по-голямата част от пациентите, лекувани с COMETRIQ, ще е

необходима една или повече корекции на дозата (намаляване и/или прекъсване) поради

токсичност. Следователно пациентите трябва да се наблюдават внимателно по време на

първите осем седмици от лечението (вж. точка 4.4).

Лечението на подозираните нежелани лекарствени реакции може да изисква временно

прекъсване и/или намаляване на дозата на терапията с COMETRIQ. В случай че е необходимо

намаляване на дозата, се препоръчва тя да се намали до 100 mg дневно, приемана като една

80 mg оранжева капсула и една 20 mg сива капсула, и след това 60 mg дневно, приемана като

три 20 mg сиви капсули.

Прекъсване на приема се препоръчва за овладяване на токсичност от 3-та или по-висока степен

по общите терминологични критерии за нежелани събития (CTCAE) или непоносима

токсичност от 2-ра степен.

Намаляване на дозата се препоръчва при събития, които, ако са персистиращи, могат да станат

сериозни или непоносими.

Тъй като повечето събития могат да настъпят рано в хода на лечението, лекарят трябва да

извършва внимателна оценка на пациента през първите осем седмици от лечението, за да се

определи дали са необходими модификации на дозата. Събитията, които обикновено са с ранна

поява, включват хипокалцемия, хипокалиемия, тромбоцитопения, хипертония, синдром на

палмарно-плантарна еритродизестезия (PPES) и стомашно-чревни (СЧ) събития (болка в

корема или устата, възпаление на лигавиците, запек, диария, повръщане).

Възможно е появата на някои сериозни нежелани реакции (като ГИ фистула) да зависи от

кумулативната доза и да се наблюдава през по-късен етап от лечението.

Ако пациентът пропусне доза, същата не трябва да се приема, ако до следващата доза има по-

малко от 12 часа.

Съпътстващи лекарствени продукти

Съпътстващи лекарствени продукти, които са силни инхибитори на CYP3A4, трябва да се

използват с повишено внимание, а продължителната употреба на съпътстващи лекарствени

продукти, които са силни индуктори на CYP3A4, трябва да се избягва (вж. точки 4.4 и 4.5).

Трябва да се обмисли избор на алтернативен съпътстващ лекарствен продукт без или с

минимален потенциал да индуцира или инхибира CYP3A4.

Пациенти в старческа възраст

Не се препоръчва специално коригиране на дозата на кабозантиниб при хора в старческа

възраст (≥ 65 години). Независимо от това, наблюдава се тенденция на повишена честота на

СНС при участници на възраст 75 години или повече.

Раса

Опитът с кабозантиниб при пациенти, които не са от бялата раса, е ограничен.

Бъбречно увреждане

Кабозантиниб трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с леко или умерено

бъбречно увреждане.

Не се препоръчва употребата на кабозантиниб при пациенти с тежко бъбречно увреждане, тъй

като при тази популация безопасността и ефикасността не са установени.

Чернодробно увреждане

При пациентите с леко или умерено чернодробно увреждане, препоръчителната доза на

кабозантиниб е 60 mg веднъж дневно. При такива пациенти се препоръчва внимателно

проследяване на цялостната безопасност (вж. точка 5.2), тъй като може да се наложи

коригиране на дозата или прекъсване на лечението. Не се препоръчва употребата на

кабозантиниб при пациенти с тежко чернодробно увреждане, тъй като при тази популация

безопасността и ефикасността не са установени.

Пациенти със сърдечно увреждане

Данните при пациенти със сърдечно увреждане са ограничени. Не могат да се дадат конкретни

препоръки относно дозата.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на кабозантиниб при деца на възраст <18 години все още не са

установени. Липсват данни.

Начин на приложение

COMETRIQ е за перорална употреба. Капсулите трябва да се поглъщат цели и не трябва да се

отварят. На пациентите трябва да се дадат указания да не приемат никаква храна поне 2 часа

преди и до 1 час след приема на COMETRIQ.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Намаляване на дозата и прекъсване на приложението се наблюдават съответно при 79% и 72%

от пациентите, лекувани с кабозантиниб, в основното клинично проучване. При 41% от

пациентите са необходими две намаления на дозата. Медианата на времето до първото

намаление на дозата е 43 дни, а до първото прекъсване на приложението – 33 дни. Поради това

се препоръчва внимателно наблюдение на пациентите по време на първите осем седмици от

лечението (вж. точка 4.2).

Хепатотоксичност

Отклонения в чернодробните функционални показатели (повишаване на аланин

аминотрансферазата (ALT), аспартат аминотрансферазата (AST) и билирубина) са наблюдавани

често при пациенти, лекувани с кабозантиниб. Препоръчва се провеждане на чернодробни

функционални изследвания (ALT, AST и билирубин) преди началото на приложението на

кабозантиниб и внимателно проследяване по време на лечението. При пациенти с влошаване на

чернодробни функционални показатели, за които се счита, че са свързани с лечението с

кабозантиниб (т.е. когато липсва очевидна алтернативна причина), дозата трябва да се намали

или лечението да се прекрати съгласно препоръките предоставени в точка 4.2.

Перфорации, фистули и интраабдоминални абсцеси

Наблюдавани са сериозни стомашно-чревни (СЧ) перфорации и фистули, понякога фатални,

както и интраабдоминални абсцеси при употреба на кабозантиниб. Трябва да се извърши

внимателна оценка на пациентите със скорошна лъчетерапия, тези, които имат възпалително

заболяване на червата (напр. болест на Crohn, улцерозен колит, перитонит или дивертикулит),

туморна инфилтрация на трахеята, бронхите или хранопровода, усложнения от предходна СЧ

операция (особено свързани със забавено или непълно оздравяване) или имат усложнение от

предходна лъчетерапия в областта на гръдната кухина (включително медиастинума), преди

започване на лечение с кабозантиниб и след това трябва внимателно да се наблюдават за

симптоми на перфорации и фистули. В случаи на поява на мукозит след започване на

лечението, съответно трябва да се изключи наличието на фистула извън стомашно-чревния

тракт. Приложението на кабозантиниб трябва се прекрати при пациенти, при които се появи СЧ

перфорация или фистула във или извън СЧ тракт.

Тромбемболични събития

Наблюдавани са събития на венозен тромбемболизъм, включително белодробен емболизъм и

събития на артериален тромбемболизъм, понякога летални, при употреба на кабозантиниб.

Кабозантиниб трябва да се използва с повишено внимание при пациенти, изложени на риск от

или с анамнеза за такива събития. Приложението на кабозантиниб трябва да се прекрати при

пациенти, при които настъпи остър инфаркт на миокарда или друго клинично значимо

артериално тромбемболично усложнение.

Кървене

Наблюдавано е тежко кървене, понякога летално, при употреба на кабозантиниб. При

пациентите с доказателства за засягане на трахеята или бронхите от тумора или анамнеза за

хемоптиза, преди започване на лечението с кабозантиниб трябва да се извърши внимателна

оценка. Кабозантиниб не трябва да се прилага при пациенти със сериозно кървене или

скорошна хемоптиза.

Аневризми и артериални дисекации

Използването на инхибитори на пътя на VEGF при пациенти със или без хипертония може да

подпомогне образуването на аневризми и/или артериални дисекации. Преди започването на

лечение с кабозантиниб, трябва внимателно да се прецени този риск при пациенти с рискови

фактори като хипертония или анамнеза за аневризма.

Стомашно-чревни (СЧ) нарушения

Диария, гадене/повръщане, намален апетит и стоматит/болка в устата са някои от най-често

съобщаваните нежелани реакции от страна на СЧ тракт (вж. точка 4.8). Трябва незабавно да се

предприемат медицински грижи, включително поддържаща терапия с антиеметици,

антидиарийни средства или антиациди, за да се предотврати дехидратация, електролитен

дисбаланс и загуба на тегло. Трябва да се обмисли прекъсване на прилагането или намаляване

на дозата, или трайно прекратяване на лечението с кабозантиниб в случай на продължителни

или повтарящи се значителни СЧ нежелани реакции (вж. точка 4.2).

Раневи усложнения

Наблюдавани са раневи усложнение при употребата на кабозантиниб. Лечението с

кабозантиниб трябва да бъде прекратено поне 28 дни преди планирана операция, включително

дентална операция или инвазивни дентални процедури, ако е възможно. Решението за

възобновяване на лечението с кабозантиниб след операция трябва да е основано на клинична

преценка за адекватното заздравяване на раната. Кабозантиниб трябва да се прекрати при

пациенти с усложнения на заздравяването на раната, изискващи медицинска интервенция.

Хипертония

Наблюдавана е хипертония при употреба на кабозантиниб. Всички пациенти трябва да се

следят внимателно за хипертония и да се лекуват според необходимостта със стандартна

антихипертензивна терапия. В случай на персистираща хипертония, въпреки употребата на

антихипертензивно средство, дозата на кабозантиниб трябва да се намали. Приложението на

кабозантиниб трябва да се прекрати, ако хипертонията е тежка и персистираща, без да се

повлиява от антихипертензивното лечение и намаляването на дозата на кабозантиниб. В

случай на хипертонична криза, приложението на кабозантиниб трябва да се спре.

Остеонекроза

Наблюдавани са събития на остеонекроза на челюстта (ОНЧ) при употребата на кабозантиниб.

Преди започване на лечение с кабозантиниб, както и периодично по време на лечението с

кабозантиниб, трябва да се извършва преглед на устата. На пациентите трябва да се дадат

указания относно поддържането на устната хигиена. Лечението с кабозантиниб трябва да се

спре поне 28 дни преди планираната дентална операция или инвазивни дентални процедури,

ако е възможно. Трябва да се обръща повишено внимание при пациенти, получаващи средства,

свързани с ОНЧ, като бифосфонати. Лечението с кабозантиниб трябва да се прекрати при

пациенти, които получат ОНЧ.

Синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия

Наблюдаван е синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия (PPES) при употреба на

кабозантиниб. Трябва да се обмисли прекъсване на лечението с кабозантиниб при тежък PPES.

Възобновяването на лечението с кабозантиниб трябва да се извърши с по-ниска доза при

отзвучаване на PPES до степен 1.

Протеинурия

Наблюдавана е протеинурия при употреба на кабозантиниб. По време на лечение с

кабозантиниб трябва да се извършва редовно проследяване на протеините в урината. Приемът

на кабозантиниб трябва да се прекрати при пациенти, при които се появи нефротичен синдром.

Синдром на постериорна обратима енцефалопатия

При употреба на кабозантиниб е наблюдаван синдром на постериорна обратима енцефалопатия

(PRES). Този синдром трябва да се вземе предвид при всеки пациент със симптоми, насочващи

към тази диагноза, включващи гърчове, главоболие, зрителни нарушения, обърканост или

променена психична функция. Лечението с кабозантиниб трябва да се прекрати при пациенти с

PRES.

Удължаване на QT интервала

Кабозантиниб трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с анамнеза за

удължаване на QT интервала, пациенти, които приемат антиаритмични средства, или пациенти

със съответно предшестващо сърдечно заболяване, брадикардия или нарушения на

електролитния баланс. При употребата на кабозантиниб трябва да се обмисли периодично

мониториране на ЕКГ и електролитите (серумен калций, калий и магнезий) по време на

лечението. Съпътстващото лечение със силни инхибитори на CYP3A4, които могат да увеличат

плазмените концентрации на кабозантиниб, трябва да се прилага с повишено внимание.

Индуктори и инхибитори на CYP3A4

Кабозантиниб е CYP3A4 субстрат. Едновременното приложение на кабозантиниб със силния

инхибитор на CYP3A4 кетоконазол води до увеличаване на плазмената експозиция на

кабозантиниб. Необходимо е повишено внимание при прилагането на кабозантиниб със

средства, които са силни инхибитори на CYP3A4. Едновременното приложение на

кабозантиниб със силния индуктор на CYP3A4 рифампицин води до намаляване на плазмената

експозиция на кабозантиниб. Поради това продължителното прилагане на средства, които са

силни индуктори на CYP3A4, с кабозантиниб трябва да се избягва. (вж. точки 4.2 и 4.5)

Субстрати на P-гликопротеина

Кабозантиниб е инхибитор (IC

= 7,0 μM), но не е субстрат на транспортната активност на

P-гликопротеина (P-gp) в двупосочна тестова система с използване на MDCK-MDR1 клетки.

Следователно, кабозантиниб може да притежава потенциал за увеличаване на плазмените

концентрации на едновременно приложени субстрати на P-gp. Участниците трябва да бъдат

предупредени относно приема на P-gp субстрат (напр. фексофенадин, алискирен, амбрисентан,

дабигатран етексилат, дигоксин, колхицин, маравирок, позаконазол, ранолазин, саксаглиптин,

ситаглиптин, талинолол, толваптан), докато получават кабозантиниб.

Инхибитори на MRP2

Прилагането на инхибитори на MRP2 може да доведе до повишаване на плазмените

концентрации на кабозантиниб. Поради това трябва да се обръща особено внимание при

едновременната употреба на MRP2 инхибитори (напр. циклоспорин, ефавиренц,

емтрицитабин).

Помощно вещество

Натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на капсула, т.е. може да

се каже, че практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ефекти на други лекарствени продукти върху кабозантиниб

Инхибитори и индуктори на CYP3A4

Прилагането на силния инхибитор на CYP3A4 кетоконазол (400 mg дневно за 27 дни) на здрави

доброволци намалява клирънса на кабозантиниб (с 29%) и увеличава плазмена експозиция при

единична доза кабозантиниб (AUC) с 38%. Поради това към едновременното приложение на

силни инхибитори на CYP3A4 (напр. ритонавир, итраконазол, еритромицин, кларитромицин,

сок от грейпфрут) с кабозантиниб трябва да се подхожда с повишено внимание.

Прилагането на силния индуктор на CYP3A4 рифампицин (600 mg дневно за 31 дни) на здрави

доброволци увеличава клирънса на кабозантиниб (4,3-кратно) и намалява плазмена експозиция

при единична доза кабозантиниб (AUC) със 77%. Продължителното едновременно приложение

на силни индуктори на CYP3A4 (напр. фенитоин, карбамазепин, рифампицин, фенобарбитал

или билкови препарати, съдържащи жълт кантарион

[Hypericum perforatum]

) с кабозантиниб

трябва да се избягва.

Средства, променящи стомашното pH

Едновременното приложение на инхибитора на протонната помпа (ИПП) езомепразол (40 mg

дневно в продължение на 6 дни) с единична доза кабозантиниб от 100 mg при здрави

доброволци не оказва клинично значим ефект върху плазмената експозиция на кабозантиниб

(AUC). Не е необходима корекция на дозата при едновременно приложение на средствата,

променящи стомашното pH (напр. ИПП, H2-рецепторни антагонисти и антиацидни средства), и

кабозантиниб.

Инхибитори на MRP2

In vitro

данните показват, че кабозантиниб е субстрат на MRP2. Поради това прилагането на

инхибитори на MRP2 може да доведе до повишаване на плазмените концентрации на

кабозантиниб.

Секвестранти на жлъчните киселини

Секвестрантите на жлъчните киселини, като холестирамин и холестагел, може да

взаимодействат с кабозантиниб и да повлияват абсорбцията (или реабсорбцията) и по този

начин да доведат до потенциално намалена експозиция (вж. точка 5.2). Клиничното значение на

тези потенциални взаимодействия не е известно.

Ефекти на кабозантиниб върху други лекарствени продукти

Ефектът на кабозантиниб върху фармакокинетиката на контрацептивните стероиди не е

проучван. Тъй като не може да се гарантира непроменен контрацептивен ефект, се препоръчва

допълнителен контрацептивен метод, като бариерен метод.

Поради високите нива на свързване на cabozantinib (точка 5.2) с плазмените протеини

при взаимодействие с варфарин е възможно изместването му от плазмените протеини.

В случай на такава комбинация, INR стойности трябва да се наблюдават.

Субстрати на P-гликопротеина

Кабозантиниб е инхибитор (IC

= 7,0 μM), но не е субстрат на транспортната активност на

P-гликопротеина (P-gp) в двупосочна тестова система с използване на MDCK-MDR1 клетки.

Следователно, кабозантиниб може да притежава потенциал за увеличаване на плазмените

концентрации на едновременно приложени субстрати на P-gp. Участниците трябва да бъдат

предупредени относно приема на P-gp субстрат (напр. фексофенадин, алискирен, амбрисентан,

дабигатран етексилат, дигоксин, колхицин, маравирок, позаконазол, ранолазин, саксаглиптин,

ситаглиптин, талинолол, толваптан), докато получават кабозантиниб.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/контрацепция при мъже и жени

На жените с детероден потенциал трябва да се даде съвет да избягват бременност, докато

приемат кабозантиниб. Партньорките на пациенти от мъжки пол, които приемат кабозантиниб,

също трябва да избягват бременност. Трябва да се използват ефективни методи на

контрацепция от пациентите от мъжки и женски пол, както и от техните партньори по време на

лечението и за най-малко 4 месеца след завършване на лечението. Тъй като пероралните

контрацептиви вероятно не могат да бъдат считани за „ефективни методи за контрацепция”, те

трябва да се използват заедно с друг метод, като бариерен метод (вж. точка 4.5).

Бременност

Не са провеждани проучвания с кабозантиниб при бременни жени. Проучванията при животни

показват ембриофетални и тератогенни ефекти (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора не

е известен. Кабозантиниб не трябва да се прилага по време на бременност, освен ако

клиничното състояние на жената изисква лечение с кабозантиниб.

Кърмене

Не е известно дали кабозантиниб и/или неговите метаболити се екскретират в кърмата. Поради

възможните вредни ефекти върху кърмачето, майките трябва да прекратят кърменето по време

на лечението с кабозантиниб, както и за най-малко 4 месеца след завършване на лечението.

Фертилитет

Няма данни относно фертилитета при хора. Въз основа на неклиничните данни за безопасност

фертилитетът при мъжете и жените може да се компрометира от лечението с кабозантиниб (вж.

точка 5.3). Както на мъжете, така и на жените трябва да се даде съвет да се консултират и да

обмислят запазване на фертилитета преди лечението.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Кабозантиниб повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции, като умора и слабост, се свързват с кабозантиниб. Поради това

трябва да се препоръча обръщане на особено внимание при шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила за безопасност

Най-честите сериозни нежелани лекарствени реакции, свързани с кабозантиниб, са пневмония,

възпаление на лигавиците, хипокалцемия, дисфагия, дехидратация, белодробен емболизъм и

хипертония. Най-честите нежелани реакции от която и да е степен (наблюдавани при поне 20%

пациентите) включват диария, PPES, намаляване на теглото, намален апетит, гадене, умора,

дизгеузия, промяна на цвета на косата, хипертония, стоматит, запек, повръщане, възпаление на

лигавиците, астения и дисфония.

Най-честите лабораторни отклонения са повишена аспартат аминотрансфераза (AST),

повишена аланин аминотрансфераза (ALT), повишена алкална фосфатаза (ALP), лимфопения,

хипокалциемия, неутропения, тромбоцитопения, хипофосфатемия, хипербилирубинемия,

хипомагнезиемия и хипокалемия.

Списък на нежеланите реакции в табличен вид

Нежеланите лекарствени реакции са изброени в Tаблица 1 по системо-органни класове и

категория честота по MedDRA. Честотите са базирани на всички степени и се дефинират като

много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100) ); с неизвестна

честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). В рамките на всяко групиране

по честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната

сериозност.

Таблица 1: Нежелани реакции, съобщени с кабозантиниб

Инфекции и инфестации

Чести

абсцес

(включително висцерален, кожа, зъб), пневмония, фоликулит, гъбична

инфекция (включително кожна, орална, генитална)

Нечести

аспергилом

Нарушения на ендокринната система

Чести

хипотироидизъм

Нарушения на метаболизма и храненето

Много чести

намален апетит, хипокалцемия

, хипокалиемия

, хипомагнезиемия

Чести

дехидратация

, хипоалбуминемия

, хипербилирубинемия

, хипофосфатемия

Психични нарушения

Чести

безпокойство, депресия, състояние на обърканост

Нечести

необичайни сънища, делириум

Нарушения на нервната система

Много чести

дизгеузия, главоболие, замаяност

Чести

цереброваскуларен инцидент

, периферна невропатия, парестезия, агеузия, тремор

Нечести

атаксия, нарушено внимание, хепатална енцефалопатия, загуба на съзнание,

нарушение на говора, синдром на постериорна обратима енцефалопатия

Нарушения на очите

Чести

замъглено зрение

Нечести

катаракта, конюнктивит

Нарушения на ухото и лабиринта

Чести

болка в ухото, тинитус

Нечести

хипоакузия

Сърдечни нарушения

Чести

атриална фибрилация

Нечести

ангина пекторис, суправентрикуларна тахикардия

С неизвестна

честота

инфаркт на миокарда

Съдови нарушения

Много чести

хипертония

Чести

хипотония

, дълбока венозна тромбоза

, венозна тромбоза

, артериална тромбоза

бледност, периферна студенина

С неизвестна

честота

аневризми и артериални дисекации

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Много чести

дисфония, орофарингеална болка

Чести

фистула извън стомашно-чревния тракт

(включително трахеална,

пневмомедиастинална, трахеоезофагеална), белодробен емболизъм

, кървене от

дихателните пътища

(включително белодробно, бронхиално, трахеално),

аспирационна пневмония

Нечести

ателектаза, фарингеален оток, пневмонит

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

диария

, гадене

, стоматит, запек, повръщане

, коремна болка

, диспепсия, дисфагия,

глосодиния

Чести

стомашно-чревна перфорация, стомашно-чревна фистула

, стомашно-чревно

кървене, панкреатит, хемороиди, анална фисура, възпаление на ануса, хеилит

Нечести

езофагит

Хепатобилиарни нарушения

Чести

холелитиаза

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много чести

синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия

, промяна на цвета на косата,

обрив, суха кожа, алопеция, еритем

Чести

хиперкератоза, акне, мехури, абнормен растеж на коса, ексфолиация на кожата,

хипопигментация на кожата

Нечести

кожни язви, телеангеиктазия

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Много чести

артралгия, мускулни спазми, болка в крайник

Чести

мускулно-скелетна болка в областта на гръдния кош, остеонекроза на челюстта

Нечести

рабдомиолиза

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Чести

протеинурия

, дизурия, хематурия

Нечести

остра бъбречна недостатъчност

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Нечести

аменорея, вагинално кървене

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Много чести

умора, възпаление на лигавиците, астения

Чести

нарушено заздравяване на рана

, втрисане, оток на лицето

Нечести

киста, лицева болка, локализиран оток

Изследвания

Много чести

понижено тегло, повишени серумни ALT, AST и ALP, повишен LDH в кръвта,

повишенTSH в кръвта

, тромбоцитопения

Чести

повишен креатин в кръвта, лимфопения

, неутропения

, повишена липаза

Нечести

съкратено активирано парциално тромбопластиново време, повишен брой на

еозинофилите

, увеличаване на тромбоцитите

Вижте точка 4.8 Описание на избрани нежелани реакции за повече информация.

Следните термини са комбинирани, за да се получи подходяща категоризация според честотата:

Понижени хематологични показатели: Лимфопения и намален брой на лимфоцитите; Неутропения и

намален брой на неутрофилите; Тромбоцитопения и намален брой на тромбоцитите.

Повишени хематологични параметри: Повишен брой на еозинофилите и еозинофилия; Повишен брой

на тромбоцитите и тромбоцитоза;

Понижени биохимични параметри: Хипоалбуминемия и намален албумин в кръвта; Хипокалциемия и

намален калций в кръвта; Хипокалиемия и намален калий в кръвта; Хипомагнезиемия и намален

магнезий в кръвта; Хипофосфатемия и намален фосфор в кръвта.

Повишени биохимични параметри: Хипербилирубинемия и повишен билирубин в кръвта;

Хипотироидизъм и увеличен тиреоид стимулиращ хормон в кръвта;

Коремна болка, коремен дискомфорт, болка в горната част на корема и болка в долната част на корема.

Хипертония и повишено кръвно налягане.

Хипотония и понижено кръвно налягане.

Описание на избрани нежелани реакции

Наблюдавана е стойност на тироид-стимулиращия хормон (TSH) над нормата след първата доза

при 57% от пациентите, приемащи кабозантиниб, спрямо 19% от пациентите, приемащи

плацебо (независимо от изходните стойности). Деветдесет и два процента от пациентите в

рамото с прием на кабозантиниб са с предходна тиреоидектомия, а 89% са приемали тироидни

хормони преди получаване на първата доза.

Повишение от изходното ниво на коригирания QT интервал по Fridericia (QTcF) от 10-15 ms на

ден 29 (но не на ден 1) след започване на лечението с кабозантиниб (с доза от 140 mg веднъж

дневно) е наблюдавано в контролирано клинично проучване при ракови пациенти (вж. точка

4.4). Този ефект не се свързва с промяна на морфологията на сърдечната вълна или нови

аритмии. При никой от лекуваните с кабозантиниб участници не е наблюдаван QTcF >500 ms.

За препоръки относно наблюдението и лечението на следните нежелани реакции, вижте точка

4.4: перфорации, фистули и интраабдоминални абсцеси; тромбоемболични събития; кървене;

аневризми и артериални дисекации; стомашно-чревни нарушения; раневи усложнения;

хипертония; остеонекроза; синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия; протеинурия;

синдром на постериорна обратима енцефалопатия.

Съобщаване на подозирани нежелани лекарствени реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

Прочетете целия документ

EMA/468342/2015

EMEA/H/C/002640

Резюме на EPAR за обществено ползване

Cometriq

cabozantinib

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Cometriq. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Cometriq.

За практическа информация относно употребата на Cometriq пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява и за какво се използва Cometriq?

Cometriq е лекарство за рак, което съдържа активното вещество кабозантиниб (cabozantinib).

Използва се за лечение на възрастни пациенти с медуларен карцином на щитовидната жлеза —

вид рак, произхождащ от клетките на щитовидната жлеза, които произвеждат хормона

калцитонин. Cometriq се използва, когато оперативното отстраняване е невъзможно и ракът е

прогресирал или се е разпространил в други части на тялото.

Ползите от Cometriq може да намалеят при пациенти, при които ракът няма мутация в ген,

наречен „пренареден при трансфекция“ (RET) ген, и това трябва да се има предвид при вземане

на решение дали да се започне лечение.

Тъй като броят на пациентите с медуларен карцином на щитовидната жлеза е малък, болестта се

счита за „рядка“ и Cometriq е определен като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при

редки болести) на 6 февруари 2009 г.

Как се използва Cometriq?

Cometriq се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се започва единствено от

лекар с опит в прилагането на лекарства за рак.

Cometriq се предлага под формата на капсули (20 и 80 mg). Препоръчителната доза е 140 mg

веднъж дневно, приемана като една капсула от 80 mg и три капсули от 20 mg. Пациентите не

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

трябва да приемат храна най-малко два часа преди и един час след приемане на дозата Cometriq.

Може да се наложи намаляване или временно прекъсване на дозата поради нежелани реакции,

особено през първите осем седмици от лечението. Лечението продължава, докато пациентът вече

не получава клиничните ползи от него или докато нежеланите реакции станат неприемливи.

Cometriq трябва да се прилага внимателно при пациенти, приемащи някои други лекарствени

продукти, които влияят на начина, по който лекарството се разгражда в организма. За повече

информация вижте листовката.

Как действа Cometriq?

Активното вещество в Cometriq, кабозантиниб, е инхибитор на тирозин киназите. Това означава,

че блокира действието на ензими, наречени тирозин кинази. Тези ензими могат да бъдат открити

в някои рецептори (напр. VEGF, MET и RET рецептори) в раковите клетки, където активират

няколко процеса, включително клетъчното делене и растежа на нови кръвоносни съдове за

кръвоснабдяване на рака. Като блокира активността на тези рецептори в раковите клетки,

лекарството ограничава растежа и разпространението на рака.

Какви ползи от Cometriq са установени в проучванията?

Показано е, че Cometriq е ефективен в едно основно проучване при 330 възрастни с медуларен

карцином на щитовидната жлеза, чието оперативно отстраняване е невъзможно, и ракът е

прогресирал или се е разпространил в други части на тялото. Cometriq е прилаган веднъж дневно

в начална доза от 140 mg (намалена при необходимост поради нежелани реакции) и е сравнен с

плацебо (сляпо лечение). Основната мярка за ефективност е преживяемостта без прогресия

(колко дълго живяват пациентите, преди заболяването да се влоши): при пациентите, на които е

приложен Cometriq, този период е 11,2 месеца в сравнение с 4,0 месеца за получаващите

плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Cometriq?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Cometriq (които е възможно да засегнат повече

от 2 на 10 души) са диария, синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия (синдром ръка-

крак, който включва обрив и изтръпване на дланите и ходилата), загуба на тегло, загуба на

апетит, гадене (позиви за повръщане), умора, нарушения на вкуса, промяна в цвета на косата,

хипертония (високо кръвно налягане), възпаление на лигавицата (влажна тъкан, която покрива

някои телесни кухини), включително стоматит (възпаление на лигавицата на устата), запек,

повръщане, слабост, както и промени в звученето на гласа. Най-честите отклонения в

резултатите от лабораторните изследвания на кръвта са повишени чернодробни ензими като

аспартат аминотрансфераза (AST), аланин аминотрансфераза (ALT) и алкална фосфатаза (ALP),

нисък брой бели кръвни клетки (неутропения или лимфопения), тромбоцитопения (нисък брой на

тромбоцитите в кръвта), хипокалциемия (ниски нива на калций в кръвта), хипофосфатемия

(ниски нива на фосфатите в кръвта), хипомагнезиемия (ниски нива на магнезия в кръвта),

хипокалемия (ниски нива на калий в кръвта) и хипербилирубинемия (повишено количество на

билирубин, продукт при разпадането на червените кръвни клетки).

Най-честите сериозни нежелани лекарствени реакции са пневмония, възпаление на лигавицата,

хипокалциемия (ниски нива на калций в кръвта), дисфагия (затруднено гълтане), дехидратация,

белодробна емболия (кръвни съсиреци в кръвоносните съдове, които снабдяват белите дробове)

Cometriq

EMA/468342/2015

Страница 2/3

и хипертония. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения,

съобщени при Cometriq, вижте листовката.

Защо Cometriq е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Cometriq са по-големи от рисковете, и препоръча Cometriq да бъде разрешен за

употреба в ЕС. Доказана е ползата на Cometriq при пациенти с напреднал стадий на медуларен

карцином на щитовидната жлеза, чието оперативно отстраняване е невъзможно, които имат

няколко други възможности за лечение. Нежеланите реакции са счетени за управляеми и

приемливи в сравнение с ограничените други налични възможности за лечение. Комитетът обаче

отбеляза, че при много от пациентите се е наложило намаляване на дозата, и препоръча фирмата

да проучи дали по-ниски начални дози не биха били ефективни, но с по-малко нежелани

реакции.

Cometriq е разрешен за употреба по т.нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че

се очакват допълнителни данни за лекарството, които фирмата се задължава да предостави.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация

и настоящото резюме съответно ще се актуализира.

Каква информация се очаква за Cometriq?

Тъй като Cometriq е разрешен по т.нар. схема „разрешаване под условие“, фирмата, която

предлага Cometriq, ще предостави информация от проучване, сравняващо безопасността и

ефикасността на различни дози Cometriq и неговата полза при пациенти без мутация в RET гена

или чиито рак има промени в друго семейство гени, наречени RAS.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Cometriq?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Cometriq се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Cometriq, включително подходящи предпазни

мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Cometriq:

На 21 март 2014 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Cometriq, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Cometriq може да се намери

на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. За повече информация относно лечението с Cometriq прочетете листовката

(също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Cometriq може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Дата на последно актуализиране на текста 07-2015.

Cometriq

EMA/468342/2015

Страница 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация