Clopidogrel Teva Pharma (previously Clopidogrel HCS)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel (as hydrochloride)

Предлага се от:

Teva B.V. 

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Myocardial Infarction; Peripheral Vascular Diseases; Stroke

Терапевтични показания:

Клопидогрел е показан:за възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно мъждене при пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-09-21

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CLOPIDOGREL TEVA PHARMA 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел
_(Clopidogrel)_
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лека
рство е предписано лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други хора. То
може да им навреди, независимо от това,
че признаците на тяхното заболяване
са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel Teva Pharma и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Clopidogrel Teva Pharma
3.
Как да приемате Clopidogrel Teva Pharma
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel Teva Pharma
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL TEVA PHARMA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1
.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel Teva Pharma 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (като хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Розова, кръгла и леко изпъкнала
филмирана таблетка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_ _
_Предпазване от атеротромботични
инциденти_
Клопидогрел е показан при:
-
Възрастни пациенти с анамнеза за
миокарден инфаркт (от няколко дни до 35
дни),
исхемичен инс
улт (от 7-мия ден до 6-тия месец) или
установено периферно артериално
заболяване.

Възрастни пациенти с остър коронарен
синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST -сегмента (нестабилна стенокардия
или миокарден инфаркт без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър м
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-02-2016
Листовка Листовка чешки 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-02-2016
Листовка Листовка датски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-02-2016
Листовка Листовка немски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-02-2016
Листовка Листовка естонски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-02-2016
Листовка Листовка гръцки 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-02-2016
Листовка Листовка английски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-02-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-04-2016
Листовка Листовка френски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-02-2016
Листовка Листовка италиански 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-02-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-04-2016
Листовка Листовка латвийски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-02-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-04-2016
Листовка Листовка литовски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-02-2016
Листовка Листовка унгарски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-02-2016
Листовка Листовка малтийски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-02-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-04-2016
Листовка Листовка нидерландски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-02-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-04-2016
Листовка Листовка полски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-02-2016
Листовка Листовка португалски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-02-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-04-2016
Листовка Листовка румънски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-02-2016
Листовка Листовка словашки 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-02-2016
Листовка Листовка словенски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-02-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-04-2016
Листовка Листовка фински 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-02-2016
Листовка Листовка шведски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-02-2016
Листовка Листовка норвежки 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-02-2016
Листовка Листовка исландски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-02-2016
Листовка Листовка хърватски 26-02-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-02-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-04-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите