BTVPUR Alsap 8

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вируса на син език, серотип 8

Предлага се от:

Merial

АТС код:

QI02AA08

INN (Международно Name):

adjuvanted bluetongue virus vaccine

Терапевтична група:

Sheep; Cattle

Терапевтична област:

Имуномодулатори за ovidae, имуномодулатори по бичи

Терапевтични показания:

Активна имунизация на овце и говеда за предотвратяване на виремията * и за намаляване на клиничните признаци, причинени от вируса на син език, серотип 8. * (под нивото на откриване чрез валидирания метод на RT-PCR на 3. 14log10 РНК копия / ml, което показва, че не е предадено инфекциозно вирус). Началото на имунитета е доказано 3 седмици след основния ваксинационен курс. Продължителността на имунитета за едър рогат добитък и овце е 1 година след основния ваксинационен курс. Продължителност на имунитета все още не е напълно установена в едър рогат добитък и овцете, макар и междинни резултати от проведените изследвания показват, че продължителността на не по-малко от 6 месеца след курса на първична ваксинация на овцете.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-03-17

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
16
B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
17
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
BTVPUR ALSAP 8 ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon,
France
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата
:
MERIAL
Laboratory of Lyon Porte des Alpes
Rue de l’Aviation,
69800 Saint-Priest
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
BTVPUR AlSap 8 инжекционна суспензия
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА
(ИТЕ)
Всяка доза от 1 ml от ваксината съдържа:
Антиген (серотип 8) на вирус на
болестта „син език“
...........................................
≥
2.1 log10 pixels*
Алуминиев хидроксид
.................................................................................................................
2.7 mg
Сапонин
......................................................................................................................................
30 HU**
(*) антигенно съдържание (VP2 протеин)
чрез имунен анализ
(**) Хемолитични единици
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на овце и говеда с
цел предпазване от виремия* и за
намаляване на
клиничните признаци, причин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
BTVPUR AlSap 8, инжекционна суспензия.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml от ваксината съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Антиген (серотип 8) на вирус на
болестта „син език“
..........................................
≥
2.1 log10 pixels*
(*) Антигенно съдържание (VP2 протеин)
чрез имунен анализ
АДЖУВАНТИ:
Алуминиев хидроксид
.................................................................................................................
2.7 mg
Сапонин
......................................................................................................................................
30 HU**
(**) Хемолитични единици
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Овце и говеда.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на овце и говеда с
цел предпазване от виремия* и за
намаляване на
клиничните признаци, причинени от
вируса на „син език“ серотип 8.
* (под нивото на откриване чрез
вали
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-05-2018
Листовка Листовка чешки 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-05-2018
Листовка Листовка датски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-05-2018
Листовка Листовка немски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-05-2018
Листовка Листовка естонски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-05-2018
Листовка Листовка гръцки 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-05-2018
Листовка Листовка английски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-05-2018
Листовка Листовка френски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-05-2018
Листовка Листовка италиански 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-05-2018
Листовка Листовка латвийски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-05-2018
Листовка Листовка литовски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-05-2018
Листовка Листовка унгарски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-05-2018
Листовка Листовка малтийски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-05-2018
Листовка Листовка полски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-05-2018
Листовка Листовка португалски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-05-2018
Листовка Листовка румънски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-05-2018
Листовка Листовка словашки 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-05-2018
Листовка Листовка словенски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-05-2018
Листовка Листовка фински 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-05-2018
Листовка Листовка шведски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-05-2018
Листовка Листовка норвежки 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-05-2018
Листовка Листовка исландски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-05-2018
Листовка Листовка хърватски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите