Brintellix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Vortioxetine

Предлага се от:

H. Lundbeck A/S

АТС код:

N06AX26

INN (Международно Name):

vortioxetine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Депресивно разстройство, майор

Терапевтични показания:

Лечение на големи депресивни епизоди при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-12-18

Листовка

                79
Б. ЛИСТОВКА
80
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BRINTELLIX 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
вортиоксетин (vortioxetine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт.Това включва и всички
възможнинежелани реакции, неописани в
тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Brintellix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Brintellix
3.
Как да приемате Brintellix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Brintellix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BRINTELLIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Brintellix съдържа активното вещество
вортиоксетин. То принадлежи към група
лекарства,
наре
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Brintellix 5 mg филмирани таблетки
Brintellix 10 mg филмирани таблетки
Brintellix 15 mg филмирани таблетки
Brintellix 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Brintellix 5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
вортиоксетин хидробромид,
еквивалентен на 5 mg
вортиоксетин (vortioxetine).
Brintellix 10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
вортиоксетин хидробромид,
еквивалентен на 10 mg
вортиоксетин (vortioxetine).
Brintellix 15 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
вортиоксетин хидробромид,
еквивалентен на 15 mg
вортиоксетин (vortioxetine).
Brintellix 20 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
вортиоксетин хидробромид,
еквивалентен на 20 mg
вортиоксетин (vortioxetine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Brintellix 5 mg филмирани таблетки
Розова филмирана таблетка с форма на
бадем (5 x 8.4 mm), гравирана с „TL” от
едната страна и
„5” от другата страна.
Brintellix 10mg филмирани таблетки
Жълта филмирана таблетка с форма на
бадем (5 x 8.4 mm), гравирана с „TL” от
едната страна и
„10” от д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-01-2024
Листовка Листовка чешки 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-01-2024
Листовка Листовка датски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-01-2024
Листовка Листовка немски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-01-2024
Листовка Листовка естонски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-01-2024
Листовка Листовка гръцки 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-01-2024
Листовка Листовка английски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-01-2014
Листовка Листовка френски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-01-2024
Листовка Листовка италиански 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-01-2014
Листовка Листовка латвийски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-01-2014
Листовка Листовка литовски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-01-2024
Листовка Листовка унгарски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-01-2024
Листовка Листовка малтийски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-01-2014
Листовка Листовка нидерландски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-01-2014
Листовка Листовка полски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-01-2024
Листовка Листовка португалски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-01-2014
Листовка Листовка румънски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-01-2024
Листовка Листовка словашки 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-01-2024
Листовка Листовка словенски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-01-2014
Листовка Листовка фински 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-01-2024
Листовка Листовка шведски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-01-2024
Листовка Листовка норвежки 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-01-2024
Листовка Листовка исландски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-01-2024
Листовка Листовка хърватски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-01-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите