Brinavess

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Vernakalant хидрохлорид

Предлага се от:

Correvio

АТС код:

C01BG11

INN (Международно Name):

vernakalant hydrochloride

Терапевтична група:

Сърдечна терапия

Терапевтична област:

Атриална фибрилация

Терапевтични показания:

Бързо преобразуване на неотдавнашното начало на предсърдно мъждене в синусовый ритъм и за възрастни:за не-хирургични пациенти: фибрилляция мъждене .

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-09-01

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BRINAVESS 20 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
вернакалантов хидрохлорид
(vernakalant hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява BRINAVESS и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате BRINAVESS
3.
Как да използвате BRINAVESS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате BRINAVESS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BRINAVESS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
BRINAVESS съдържа активното вещество
вернакалантов хидрохлорид. BRINAVESS
действа
като потиска Вашата неритмична или
ускорена сърдечна дейност и
възстановява нормалната
сърдечна дейност.
При възрастни се използва при
ускорена, неритмична сърдечна
дейност, нар
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BRINAVESS 20 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от концентрата съдържа 20 mg
вернакалантов хидрохлорид (
_vernakalant _
_hydrochloride_
), еквивалентни на 18,1 mg вернакалант(
_vernakalant_
).
Всеки флакон от 10 ml съдържа 200 mg
вернакалантов хидрохлорид,
еквивалентни на 181 mg
вернакалант.
Всеки флакон от 25 ml съдържа 500 mg
вернакалантов хидрохлорид,
еквивалентни на 452,5 mg
вернакалант.
След разреждане концентрацията на
разтвора е 4 mg/ml вернакалантов
хидрохлорид.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон от 200 mg съдържа
приблизително 1,4 mmol (32 mg) натрий.
Всеки флакон от 500 mg съдържа
приблизително 3,5 mmol (80 mg) натрий.
Всеки ml от разредения разтвор съдържа
приблизително 3,5 mg натрий (9 mg/ml (0,9 %)
инжекционен разтвор на натриев
хлорид), 0,64 mg натрий (5 % инжекционен
разтвор на
глюкоза) или 3,2 mg натрий (инжекционен
разтвор на Рингер-лактат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър и безцветен до бледожълт
разтвор с pH приблизително 5,5.
Осмолалите
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-02-2024
Листовка Листовка чешки 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-02-2024
Листовка Листовка датски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-02-2024
Листовка Листовка немски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-02-2024
Листовка Листовка естонски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-02-2024
Листовка Листовка гръцки 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-02-2024
Листовка Листовка английски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-11-2019
Листовка Листовка френски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-02-2024
Листовка Листовка италиански 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-11-2019
Листовка Листовка латвийски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-11-2019
Листовка Листовка литовски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-02-2024
Листовка Листовка унгарски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-02-2024
Листовка Листовка малтийски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-11-2019
Листовка Листовка нидерландски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-11-2019
Листовка Листовка полски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-02-2024
Листовка Листовка португалски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-11-2019
Листовка Листовка румънски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-02-2024
Листовка Листовка словашки 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-02-2024
Листовка Листовка словенски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-11-2019
Листовка Листовка фински 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-02-2024
Листовка Листовка шведски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-02-2024
Листовка Листовка норвежки 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-02-2024
Листовка Листовка исландски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-02-2024
Листовка Листовка хърватски 20-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-11-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите