Bovilis BTV8

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ваксина срещу вируса на болестта син език, серотип 8 (инактивиран)

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI04AA02

INN (Международно Name):

bluetongue virus serotype 8

Терапевтична група:

Sheep; Cattle

Терапевтична област:

Инактивированные вирусни ваксини, вирусът блютанга, овце

Терапевтични показания:

Cattle To stimulate active immunity in sheep from 6 weeks of age against bluetongue virus serotype 8 to reduce viraemia Sheep To stimulate active immunity in sheep from 1 month of age against bluetongue virus serotype 8 to prevent viraemia,.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2010-09-06

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
17
ЛИСТОВКА ЗА :
BOVILIS BTV8 ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
ГОВЕДА И ОВЦЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Intervet International B.V
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The NETHERLANDS
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Bovilis BTV8 инжекционна суспензия за
говеда и овце.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Eдна доза (1ml) съдържа:
Активна субстанция: вирус на син език,
серотип 8: 500 антигенни единици*
(*индуциращ титър на
вируснеутрализиращите антитела при
пилета ≥ 5.0 log
2
)
Аджуванти: Aluminium hydroxide, saponin
Опалесцираща розова с ресуспендираща
утайка.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Овце
За стимулиране на активен имунитет
при овце срещу вируса на син език,
серотип 8 при овце
след 1-месечна възраст, за предпазване
от виремия*.
*(циклична стойност (Ct) >30 чрез
валидиране на rRT-PCR метода, доказващ
отсъствие на
инфекциозен вирус)
Говеда
За стимулиране на активен имунитет
срещу вируса на син език, серотип 8 при
говеда след 6
месечна възраст, за ограничаване на
виремията *.
* (за повече подробности, виж т.12)
Начало на имунит
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Bovilis BTV8 инжекционна суспензия за
говеда и овце
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (1 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Вирус на синия език, серотип 8 (преди
инактивация): 500 антигенни единици*.
(*индуциращ титър на
вируснеутрализиращите антитела при
пилета ≥ 5.0 log
2
)
EКСЦИПИЕНТИ:
Aluminium hydroxide (as 100%) 16.7 mg
Saponin 0.31 mg.
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Опалесцираща розова с ресуспендираща
утайка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда и овце.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Овце
За стимулиране на активен имунитет
при овце след 1 месечна възраст, срещу
вируса на син
език, серотип 8 за предпазване от
виремия*.
*(циклична стойност (Ct) >30 чрез
валидиране на rRT-PCR метода, доказващ
отсъствие на
инфекциозен вирус)
Говеда
За стимулиране на активен имунитет
срещу вируса на син език, серотип 8 при
говеда след 6
месечна възраст, за намаляване на
виремията*.
* (за по-веч
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-07-2022
Листовка Листовка чешки 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-07-2022
Листовка Листовка датски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-07-2022
Листовка Листовка немски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-07-2022
Листовка Листовка естонски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-07-2022
Листовка Листовка гръцки 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-07-2022
Листовка Листовка английски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-07-2022
Листовка Листовка френски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-07-2022
Листовка Листовка италиански 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-07-2022
Листовка Листовка латвийски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-07-2022
Листовка Листовка литовски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-07-2022
Листовка Листовка унгарски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-07-2022
Листовка Листовка малтийски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-07-2022
Листовка Листовка нидерландски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-07-2022
Листовка Листовка полски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-07-2022
Листовка Листовка португалски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-07-2022
Листовка Листовка румънски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-07-2022
Листовка Листовка словашки 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-07-2022
Листовка Листовка словенски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-07-2022
Листовка Листовка фински 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-07-2022
Листовка Листовка шведски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-07-2022
Листовка Листовка норвежки 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-07-2022
Листовка Листовка исландски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-07-2022
Листовка Листовка хърватски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-07-2022

Преглед на историята на документите