Bosulif

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бозутиниб (като монохидрат)

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

L01XE14

INN (Международно Name):

bosutinib

Терапевтична група:

Antineoplastic agents, Protein kinase inhibitors

Терапевтична област:

Левкемия, миелоид

Терапевтични показания:

Bosulif е показан за лечение на възрастни пациенти с идентифицирана за първи път хронична фаза (CP) на хромозомите-положителен Филаделфия хронична миелогенной левкемия (pH+ ХМЛ). СР, ускорена фаза (AP), и бластном (BP) pH+ ХМЛ, по-рано, на които един или повече инхибитори на тирозинкиназы(с) [tgc(И)] и за кого imatinib, nilotinib и dasatinib не се считат за подходящи възможности за лечение .

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-03-27

Листовка

                50
Б. ЛИСТОВКА
51
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BOSULIF 100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
BOSULIF 400 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
BOSULIF 500 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
босутиниб (bosutinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Bosulif и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Bosulif
3.
Как да приемате Bosulif
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Bosulif
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BOSULIF И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Bosulif съдържа активната съставка
босутиниб. Използва се за лечение на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Bosulif 100 mg филмирани таблетки
Bosulif 400 mg филмирани таблетки
Bosulif 500 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Bosulif 100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
босутиниб (bosutinib) (като монохидрат).
Bosulif 400 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
босутиниб (bosutinib) (като монохидрат).
Bosulif 500 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
босутиниб (bosutinib) (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Bosulif 100 mg филмирани таблетки
Жълти, овални (ширина: 5,6 mm; дължина: 10,7
mm), двойноизпъкнали филмирани
таблетки с
вдлъбнато релефно означение “Pfizer” от
едната страна и “100” от другата.
Bosulif 400 mg филмирани таблетки
Оранжеви, овални (ширина: 8,8 mm; дължина:
16,9 mm), двойноизпъкнали филмирани
таблетки
с вдлъбнато релефно означение “Pfizer”
от едната страна и “400” от другата.
Bosulif 500 mg филмирани таблетки
Червени, овални (ширина: 9,5 mm; дължина:
18,3 mm), двойноизпъкнали филмирани
таблетки с
вдлъбнато релефно означение “Pfizer” от
едната страна и “500
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-05-2023
Листовка Листовка чешки 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-05-2023
Листовка Листовка датски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-05-2023
Листовка Листовка немски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-05-2023
Листовка Листовка естонски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-05-2023
Листовка Листовка гръцки 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-05-2023
Листовка Листовка английски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-06-2022
Листовка Листовка френски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-05-2023
Листовка Листовка италиански 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-06-2022
Листовка Листовка латвийски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-06-2022
Листовка Листовка литовски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-05-2023
Листовка Листовка унгарски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-05-2023
Листовка Листовка малтийски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-06-2022
Листовка Листовка нидерландски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-06-2022
Листовка Листовка полски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-05-2023
Листовка Листовка португалски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-06-2022
Листовка Листовка румънски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-05-2023
Листовка Листовка словашки 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-05-2023
Листовка Листовка словенски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-06-2022
Листовка Листовка фински 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-05-2023
Листовка Листовка шведски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-05-2023
Листовка Листовка норвежки 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-05-2023
Листовка Листовка исландски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-05-2023
Листовка Листовка хърватски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите