Bemfola

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фолитропин алфа

Предлага се от:

Gedeon Richter Plc.

АТС код:

G03GA05

INN (Международно Name):

follitropin alfa

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Ановулация

Терапевтични показания:

In adult women:anovulation (including polycystic ovarian disease, PCOD) in women who have been unresponsive to treatment with clomiphene citrate;stimulation of multifollicular development in patients undergoing superovulation for assisted reproductive technologies (ART) such as in vitro fertilisation (IVF), gamete intra-fallopian transfer (GIFT) and zygote intra-fallopian transfer (ZIFT);follitropin alfa in association with a luteinising hormone (LH) preparation is recommended for the stimulation of follicular development in women with severe LH and FSH deficiency. В клинични проучвания при тези пациенти са били идентифицирани ендогенен нивото на серумните нива на LH < 1. 2 IU / l. In adult men:follitropin alfa is indicated for the stimulation of spermatogenesis in men who have congenital or acquired hypogonadotrophic hypogonadism with concomitant human Chorionic Gonadotrophin (hCG) therapy.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-03-26

Листовка

                39
Б. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BEMFOLA 75 IU/0,125 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
ПИСАЛКА
BEMFOLA 150 IU/0,25 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
ПИСАЛКА
BEMFOLA 225 IU/0,375 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
ПИСАЛКА
BEMFOLA 300 IU/0,50 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
ПИСАЛКА
BEMFOLA 450 IU/0,75 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
ПИСАЛКА
фолитропин алфа (follitropin alfa)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва всички възможни неописани в
тази листовка нежелани реакции. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Bemfola и за какво се
използва
2.
Какво тря
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Bemfola 75 IU/0,125 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Bemfola 150 IU/0,25 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Bemfola 225 IU/0,375 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Bemfola 300 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Bemfola 450 IU/0,75 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от разтвора съдържа 600 IU
(еквивалентни на 44 микрограма)
фолитропин алфа
(follitropin alfa)*.
Bemfola 75 IU/0,125 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка:
Всяка предварително напълнена
писалка доставя 75 IU (еквивалентни на 5,5
микрограма) в
0,125 ml.
Bemfola 150 IU/0,25 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка:
Всяка предварително напълнена
писалка доставя 150 IU (еквивалентни на 11
микрограма) в
0,25 ml.
Bemfola 225 IU/0,375 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка;
Всяка предварително напълнена
писалка доставя 225 IU (еквивалентни на
16,5 микрограма) в
0,375 ml.
Bemfola 300 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка:
Всяка предварително напълнена

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-12-2022
Листовка Листовка чешки 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-12-2022
Листовка Листовка датски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-12-2022
Листовка Листовка немски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-12-2022
Листовка Листовка естонски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-12-2022
Листовка Листовка гръцки 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-12-2022
Листовка Листовка английски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-05-2014
Листовка Листовка френски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-12-2022
Листовка Листовка италиански 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-05-2014
Листовка Листовка латвийски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-05-2014
Листовка Листовка литовски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-12-2022
Листовка Листовка унгарски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-12-2022
Листовка Листовка малтийски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-05-2014
Листовка Листовка нидерландски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-05-2014
Листовка Листовка полски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-12-2022
Листовка Листовка португалски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-05-2014
Листовка Листовка румънски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-12-2022
Листовка Листовка словашки 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-12-2022
Листовка Листовка словенски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-05-2014
Листовка Листовка фински 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-12-2022
Листовка Листовка шведски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-12-2022
Листовка Листовка норвежки 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-12-2022
Листовка Листовка исландски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-12-2022
Листовка Листовка хърватски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-05-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите