Armisarte (previously Pemetrexed Actavis)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пеметрексед дицид монохидрат

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf

АТС код:

L01BA04

INN (Международно Name):

pemetrexed

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma

Терапевтични показания:

Злокачественный плеврален mesotheliomaPemetrexed в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Немелкоклеточного на белите дробове cancerPemetrexed в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Пеметрексед включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Пеметрексед включен като монотерапии за втора линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-01-18

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ARMISARTE 25 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
пеметрексед (pemetrexed)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНАТ ДА ВИ ПРИЛАГАТ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Armisarte и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Armisarte
3.
Как да използвате Armisarte
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Armisarte
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ARMISARTE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Armisarte е лекарствен продукт, използван
за лечение на рак. Той съдържа
активното вещество
пеметрексед. Пеметрексед принадлежи
към група лекарства, известни като
аналози на
фолиевата киселина, които нарушават
процесите в клетките, важн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Armisarte 25 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml концентрат съдържа 25 mg
пеметрексед (pemetrexed) (като пеметрексед
диацид).
Всеки флакон от 4 ml концентрат съдържа
100 mg пеметрексед (като пеметрексед
диацид).
Всеки флакон от 20 ml концентрат съдържа
500 mg пеметрексед (като пеметрексед
диацид).
Всеки флакон от 34 ml концентрат съдържа
850 mg пеметрексед (като пеметрексед
диацид).
Всеки флакон от 40 ml концентрат съдържа
1000 mg пеметрексед (като пеметрексед
диацид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат).
Концентратът е бистър, безцветен до
бледожълтеникав или жълтозеленикав
разтвор.
рН е между 7,0 и 8,0.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Малигнен плеврален мезотелиом
Пеметрексед в комбинация с цисплатин
е показан за лечение на неподлежащ на
резекция
малигнен плеврален мезотелиом при
пациенти, на които до момента не е
прилагана
химиотерапия.
Недребноклетъчен рак на белия дроб
Пеметрексед в комбинация с цисплатин
е пок
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-10-2023
Листовка Листовка чешки 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-10-2023
Листовка Листовка датски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-10-2023
Листовка Листовка немски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-10-2023
Листовка Листовка естонски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-10-2023
Листовка Листовка гръцки 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-10-2023
Листовка Листовка английски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-03-2016
Листовка Листовка френски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-10-2023
Листовка Листовка италиански 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-03-2016
Листовка Листовка латвийски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-03-2016
Листовка Листовка литовски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-10-2023
Листовка Листовка унгарски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-10-2023
Листовка Листовка малтийски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-03-2016
Листовка Листовка нидерландски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-03-2016
Листовка Листовка полски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-10-2023
Листовка Листовка португалски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-03-2016
Листовка Листовка румънски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-10-2023
Листовка Листовка словашки 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-10-2023
Листовка Листовка словенски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-03-2016
Листовка Листовка фински 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-10-2023
Листовка Листовка шведски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-10-2023
Листовка Листовка норвежки 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-10-2023
Листовка Листовка исландски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-10-2023
Листовка Листовка хърватски 17-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-03-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите