Altargo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ретапамулин

Предлага се от:

Glaxo Group Ltd

АТС код:

D06AX13

INN (Международно Name):

retapamulin

Терапевтична група:

Антибиотици и химиотерапевтици за дерматологично приложение

Терапевтична област:

Impetigo; Staphylococcal Skin Infections

Терапевтични показания:

Short term treatment of the following superficial skin infections: , impetigo;, infected small lacerations, abrasions or sutured wounds. См. раздели 4. 4 и 5. 1 важна информация за клинична активност retapamulin по отношение на различните видове staphylococcus. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-05-24

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ALTARGO 10 MG/G
МАЗ
Ретапамулин (Retapamulin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА
ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Altargo и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Altargo
3.
Как да използвате Altargo
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на Altargo
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ALTARGO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Altargo маз съдържа антибиотик, наречен
ретапамулин, койт
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Altargo 10 mg/g маз
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки грам маз съдържа 10 mg ретапамулин
(retapamulin) (1 % т./т.).
Помощно вещество с известно действие:
Всеки грам маз съдържа до 20 микрограма
бутилхидрокситолуен (E321).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Маз
Гладка маз с почти бял цвят.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Краткосрочно лечение на следните
повърхностни кожни инфекции при
възрастни, юноши,
кърмачета и деца (на възраст над 9
месеца) (вж. точка 5.1):
•
Импетиго
•
Инфектирани малки наранявания,
ожулвания или хирургично зашити рани.
Вижте точки 4.4 и 5.1 за важна информация
по отношение на клиничната активност
на
ретапамулин срещу различните типове
_Staphylococcus aureus._
Трябва да се имат предвид официалните
насоки за правилна употреба на
антибактериални
лекарствени продукти.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни (от_
_18 _
_до 65 години), юноши (от_
_ 12 _
_до 17 години), кърмачета_
_ _
_и деца (от девет _
_месеца до 11 години)_
_ _
Трябва да се при
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-03-2019
Листовка Листовка чешки 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-03-2019
Листовка Листовка датски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-03-2019
Листовка Листовка немски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-03-2019
Листовка Листовка естонски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-03-2019
Листовка Листовка гръцки 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-03-2019
Листовка Листовка английски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-03-2019
Листовка Листовка френски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-03-2019
Листовка Листовка италиански 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-03-2019
Листовка Листовка латвийски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-03-2019
Листовка Листовка литовски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-03-2019
Листовка Листовка унгарски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-03-2019
Листовка Листовка малтийски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-03-2019
Листовка Листовка нидерландски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-03-2019
Листовка Листовка полски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-03-2019
Листовка Листовка португалски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-03-2019
Листовка Листовка румънски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-03-2019
Листовка Листовка словашки 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-03-2019
Листовка Листовка словенски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-03-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-03-2019
Листовка Листовка фински 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-03-2019
Листовка Листовка шведски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-03-2019
Листовка Листовка норвежки 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-03-2019
Листовка Листовка исландски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-03-2019
Листовка Листовка хърватски 15-03-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-03-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите