Abilify

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

арипипразол

Предлага се от:

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

АТС код:

N05AX12

INN (Международно Name):

aripiprazole

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

Abilify е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на възраст 15 и повече години. Абилифай е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания при биполярном разстройство и за профилактика на нов маниакальный епизод при възрастни, които са имали предимно маниакальные епизоди и чиито маниакальные епизоди отговорили на лечение арипипразолом. Абилифай е показан за лечение до 12 седмици умерена и тежка мания епизоди на биполярно разстройство при юноши на възраст от 13 години и по-възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 49

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-06-04

Листовка

                119
Б. ЛИСТОВКА
120
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ABILIFY 5 MG ТАБЛЕТКИ
ABILIFY 10 MG ТАБЛЕТКИ
ABILIFY 15 MG ТАБЛЕТКИ
ABILIFY 30 MG ТАБЛЕТКИ
арипипразол (aripiprazole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ABILIFY и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете ABILIFY
3.
Как да приемате ABILIFY
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ABILIFY
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ABILIFY И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
ABILIFY съдържа активното вещество
арипипразол, което принадлеж
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ABILIFY 5 mg таблетки
ABILIFY 10 mg таблетки
ABILIFY 15 mg таблетки
ABILIFY 30 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ABILIFY 5
mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg арипипразол
(aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
63,65 mg лактоза (като монохидрат) в една
таблетка
ABILIFY 10
mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
59,07 mg лактоза (като монохидрат) в една
таблетка
ABILIFY 15
mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
54,15 mg лактоза (като монохидрат) в една
таблетка
ABILIFY 30
mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
177,22 mg лактоза (като монохидрат) в една
таблетка
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
ABILIFY 5
mg таблетки
Таблетките са сини с правоъгълна
форма, гравирани с надпис "A-007" и "5" от
едната страна.
ABILIFY 10
mg таблетки
Таблетките са розови с правоъгълна
форма, гравирани с надпис "A-008" и "10" от
едната
страна.
ABILIFY 15
mg таблетки
Таблетките са жълти с кръгла форма,
г
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-04-2022
Листовка Листовка чешки 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-04-2022
Листовка Листовка датски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-04-2022
Листовка Листовка немски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-04-2022
Листовка Листовка естонски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-04-2022
Листовка Листовка гръцки 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-04-2022
Листовка Листовка английски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-01-2017
Листовка Листовка френски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-04-2022
Листовка Листовка италиански 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-01-2017
Листовка Листовка латвийски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-01-2017
Листовка Листовка литовски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-04-2022
Листовка Листовка унгарски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-04-2022
Листовка Листовка малтийски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-01-2017
Листовка Листовка нидерландски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-01-2017
Листовка Листовка полски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-04-2022
Листовка Листовка португалски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-01-2017
Листовка Листовка румънски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-04-2022
Листовка Листовка словашки 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-04-2022
Листовка Листовка словенски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-01-2017
Листовка Листовка фински 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-04-2022
Листовка Листовка шведски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-04-2022
Листовка Листовка норвежки 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-04-2022
Листовка Листовка исландски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-04-2022
Листовка Листовка хърватски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-01-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите