Abilify Maintena

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

арипипразол

Предлага се от:

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

АТС код:

N05AX12

INN (Международно Name):

aripiprazole

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

шизофрения

Терапевтични показания:

Поддържащо лечение на шизофрения при възрастни пациенти, стабилизирано с перорален арипипразол.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-11-14

Листовка

                72
Б. ЛИСТОВКА
73
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ABILIFY MAINTENA 300 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
ABILIFY MAINTENA 400 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
арипипразол (aripiprazole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции,неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Abilify Maintena и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде предписан Abilify Maintena
3.
Как се прилага Abilify Maintena
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Abilify Maintena
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ABILIFY MAINTENA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Abilify Maintena съдържа активното вещество
арипипразол и принадлежи към група
лекарства,
нар
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване в предварително
напълнена спринцовка
Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване в предварително
напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всеки флакон съдържа 300 mg арипипразол
(aripiprazole).
Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всеки флакон съдържа 400 mg арипипразол
(aripiprazole).
Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване в предварително
напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 300 mg арипипразол.
Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване в предварително
напълнена спринцовка
Всяка предварително на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-07-2023
Листовка Листовка чешки 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-07-2023
Листовка Листовка датски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-07-2023
Листовка Листовка немски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-07-2023
Листовка Листовка естонски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-07-2023
Листовка Листовка гръцки 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-07-2023
Листовка Листовка английски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-12-2020
Листовка Листовка френски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-07-2023
Листовка Листовка италиански 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-12-2020
Листовка Листовка латвийски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-12-2020
Листовка Листовка литовски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-07-2023
Листовка Листовка унгарски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-07-2023
Листовка Листовка малтийски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-12-2020
Листовка Листовка нидерландски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-12-2020
Листовка Листовка полски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-07-2023
Листовка Листовка португалски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-12-2020
Листовка Листовка румънски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-07-2023
Листовка Листовка словашки 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-07-2023
Листовка Листовка словенски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-12-2020
Листовка Листовка фински 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-07-2023
Листовка Листовка шведски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-07-2023
Листовка Листовка норвежки 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-07-2023
Листовка Листовка исландски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-07-2023
Листовка Листовка хърватски 20-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-12-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите