Tyrez 2.5 mg film - coated tablets

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
27-11-2023
下载 产品特点 (SPC)
27-11-2023

可用日期:

Alkaloid-INT d.o.o.

ATC代码:

C07AB7

剂量:

2.5 mg film - coated tablets

產品總結:

Tyrez, 2,5 mg film-coated tablets x 30;

授权日期:

2015-08-10

搜索与此产品相关的警报