Torem 10 mg tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
10-12-2018

Thành phần hoạt chất:

Torasemide

Sẵn có từ:

Meda Pharma GmbH & Co. KG

Mã ATC:

C03CA4

INN (Tên quốc tế):

Torasemide

Liều dùng:

10 mg tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Torem, 10 mg tablets x 28

Ngày ủy quyền:

2013-07-30

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này