Torem 10 mg tablets

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
10-12-2018
下载 产品特点 (SPC)
10-12-2018

有效成分:

Torasemide

可用日期:

Meda Pharma GmbH & Co. KG

ATC代码:

C03CA4

INN(国际名称):

Torasemide

剂量:

10 mg tablets

產品總結:

Torem, 10 mg tablets x 28

授权日期:

2013-07-30

搜索与此产品相关的警报