Tobodexin 3 mg/g + 1 mg/g eye ointment

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
25-05-2022
Thành phần hoạt chất:
Дексаметазон и противоинфекционные
Sẵn có từ:
Антибиотик - Разград АД
Mã ATC:
S01CA1
INN (Tên quốc tế):
Dexamethasone and antiinfectives
Liều dùng:
3 mg/g + 1 mg/g eye ointment
Tóm tắt sản phẩm:
Tobodexin, 3 mg/g + 1 mg/g eye ointment - 5 g
Số ủy quyền:
20100606
Ngày ủy quyền:
2015-10-06

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này