Tobodexin 3 mg/g + 1 mg/g eye ointment

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
25-05-2022

Thành phần hoạt chất:

Дексаметазон и противоинфекционные

Sẵn có từ:

Антибиотик - Разград АД

Mã ATC:

S01CA1

INN (Tên quốc tế):

Dexamethasone and antiinfectives

Liều dùng:

3 mg/g + 1 mg/g eye ointment

Tóm tắt sản phẩm:

Tobodexin, 3 mg/g + 1 mg/g eye ointment - 5 g

Ngày ủy quyền:

2015-10-06