Tobodexin 3 mg/g + 1 mg/g eye ointment

Country: Բուլղարիա

language: բուլղարերեն

source: Изпълнителна агенция по лекарствата

buyitnow

download PIL (PIL)
25-05-2022
download SPC (SPC)
25-05-2022

active_ingredient:

Дексаметазон и противоинфекционные

MAH:

Антибиотик - Разград АД

ATC_code:

S01CA1

INN:

Dexamethasone and antiinfectives

dosage:

3 mg/g + 1 mg/g eye ointment

leaflet_short:

Tobodexin, 3 mg/g + 1 mg/g eye ointment - 5 g

authorization_date:

2015-10-06