Taurin Nguyên liệu làm thuốc Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

taurin nguyên liệu làm thuốc

công ty cổ phần hóa dược việt nam - taurin - nguyên liệu làm thuốc - 5kg; 10kg

Broncho-Vaxom Adults Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

broncho-vaxom adults viên nang cứng

ever neuro pharma gmbh - chất đông khô om-85 tiêu chuẩn (40mg) tương đương 7mg chất ly giải vi khuẩn đông khô của haemophilus influenzae; diplococcus pneumoniae; klebsialla pneumoniea and ozaenae;staphylococcus aureus, streptococcus pyogenes và viridans, neisseria catarrhalis - viên nang cứng - .

Clacef Bột pha tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

clacef bột pha tiêm

ever neuro pharma gmbh - cefotaxime (dưới dạng cefotaxime natri) - bột pha tiêm - 1g

Makrodex Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

makrodex viên nén bao phim

ever neuro pharma gmbh. - roxithromycin - viên nén bao phim - 150 mg

Powerkid plus Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

powerkid plus

công ty cổ phần dược phẩm cần giờ - taurin, lysin hcl, thiamin nitrat,riboflavin, pyridoxin hcl, nicotinamid, tricalci phosphat, calci gluconat, vitamin a -

Taufon Dung dịch nhỏ mắt Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

taufon dung dịch nhỏ mắt

federal state unitary enterprise "moscow endocrine plant" - taurine - dung dịch nhỏ mắt - 4%

Taufon 4% Dung dịch nhỏ mắt Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

taufon 4% dung dịch nhỏ mắt

the federal public unitary enterprisem "moscow endocrine plant" - taurine - dung dịch nhỏ mắt - 40mg/ml

Glyceryl Trinitrate- Hameln 1mg/ml Dung dịch tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

glyceryl trinitrate- hameln 1mg/ml dung dịch tiêm

công ty tnhh bình việt Đức - glyceryl trinitrat (dưới dạng glyceryl trinitrat trong glucose 1,96%: 510mg) - dung dịch tiêm - 10mg/10ml