Peritodial Glucose 3,86 % solution for peritoneal dialysis

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-02-2018

Thành phần hoạt chất:

Физиологичен разтвор

Sẵn có từ:

Биофарм инженеринг АД

Mã ATC:

B05DA0

INN (Tên quốc tế):

Isotonic solution

Liều dùng:

3,86 % solution for peritoneal dialysis

Tóm tắt sản phẩm:

PeritoDIAL Biopharm, 3,86 % solution for peritoneal dialysis - 2000 ml

Ngày ủy quyền:

2012-08-20