PeritoDIAL Glucose 3,86 % solution for peritoneal dialysis

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-02-2018
Thành phần hoạt chất:
Физиологичен разтвор
Sẵn có từ:
Биофарм инженеринг АД
Mã ATC:
B05DA0
INN (Tên quốc tế):
Isotonic solution
Liều dùng:
3,86 % solution for peritoneal dialysis
Tóm tắt sản phẩm:
PeritoDIAL Biopharm, 3,86 % solution for peritoneal dialysis - 2000 ml
Số ủy quyền:
20120403
Ngày ủy quyền:
2012-08-20

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này