Peritodial Glucose 3,86 % solution for peritoneal dialysis

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: Изпълнителна агенция по лекарствата

지금 구매하세요

환자 정보 전단 환자 정보 전단 (PIL)
28-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 (SPC)
08-03-2018

유효 성분:

Физиологичен разтвор

제공처:

Биофарм инженеринг АД

ATC 코드:

B05DA0

INN (International Name):

Isotonic solution

복용량:

3,86 % solution for peritoneal dialysis

제품 요약:

PeritoDIAL Biopharm, 3,86 % solution for peritoneal dialysis - 2000 ml

승인 날짜:

2012-08-20