Hronileucem 100 mg capsules, hard

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
09-10-2014

Thành phần hoạt chất:

Imatinib

Sẵn có từ:

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,"

Mã ATC:

L01XE1

INN (Tên quốc tế):

Imatinib

Liều dùng:

100 mg capsules, hard

Tóm tắt sản phẩm:

Hronileucem, 100 mg capsules, hard x 120

Ngày ủy quyền:

2015-01-21

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này