Hronileucem 100 mg capsules, hard

Country: Bulgaria

Language: Bulgarian

Source: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Active ingredient:

Imatinib

Available from:

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,"

ATC code:

L01XE1

INN (International Name):

Imatinib

Dosage:

100 mg capsules, hard

Product summary:

Hronileucem, 100 mg capsules, hard x 120

Authorization date:

2015-01-21

Search alerts related to this product