Ciprofloxacin Abr 3 mg/ml eye and ear drops, solution

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
02-02-2017

Thành phần hoạt chất:

Ciprofloxacin

Sẵn có từ:

Антибиотик - Разград АД

Mã ATC:

S01AX13

INN (Tên quốc tế):

Ciprofloxacin

Liều dùng:

3 mg/ml eye and ear drops, solution

Tóm tắt sản phẩm:

Ciprofloxacin ABR, 3 mg/ml eye and ear drops, solution - 5 ml

Ngày ủy quyền:

2015-04-22

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này