Ciprofloxacin Abr 3 mg/ml eye and ear drops, solution

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Download 환자 정보 전단 (PIL)
02-02-2017
Download 제품 특성 요약 (SPC)
25-01-2017

유효 성분:

Ciprofloxacin

제공처:

Антибиотик - Разград АД

ATC 코드:

S01AX13

INN (국제 이름):

Ciprofloxacin

복용량:

3 mg/ml eye and ear drops, solution

제품 요약:

Ciprofloxacin ABR, 3 mg/ml eye and ear drops, solution - 5 ml

승인 날짜:

2015-04-22

이 제품과 관련된 검색 알림