Chlortetracycline 20% W.S.P. (vet)

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Chlortetracycline HCL 20 gm (eq. to 18.585 gm Chlortetracycline base) /100 gm
Sẵn có từ:
ADWIA, A.R.E.
Dạng dược phẩm:
Oral Powder
Sản xuất bởi:
ADWIA, A.R.E.
Số ủy quyền:
1256/2009

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này