Chlortetracycline 20% W.S.P. (vet)

Egipat - engleski - EDA (Egyptian Drug Authority)

Kupi sada

Aktivni sastojci:
Chlortetracycline HCL 20 gm (eq. to 18.585 gm Chlortetracycline base) /100 gm
Dostupno od:
ADWIA, A.R.E.
Farmaceutski oblik:
Oral Powder
Proizveden od:
ADWIA, A.R.E.
Broj odobrenja:
1256/2009

Slični proizvodi

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Podijelite ove informacije