Elocon 0,1 % kutanopløsning

ประเทศ: เดนมาร์ก

ภาษา: เดนมาร์ก

แหล่งที่มา: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

Mometasonfuroat

มีจำหน่ายจาก:

Orifarm A/S

รหัส ATC:

D07AC13

INN (ชื่อสากล):

Mometasone furoate

ปริมาณ:

0,1 %

แบบฟอร์มเภสัชกรรม:

kutanopløsning

วันที่อนุญาต:

2009-09-16

สรุปลักษณะสินค้า

                20. SEPTEMBER 20173. JANUAR 2019
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ELOCON, KUTANOPLØSNING (ORIFARM)
0.
D.SP.NR.
8115
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Elocon.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Mometasonfuroat 1 mg/g.
Hjælpestoffer se pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Kutanopløsning (Orifarm).
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Dermatit, især allergisk og toksisk eksem, atopisk dermatit samt
psoriasis.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Voksne: Påsmøres i et tyndt lag 1 gang daglig. Kutanopløsningen
anvendes på meget
behårede hudområder. Cremen bør foretrækkes til behandling af
størsteparten af de
dermatologiske lidelser. Salven anvendes på meget tør, skællet og
sprukken hud.
4.3
KONTRAINDIKATIONER

Rosacea.

Perioral dermatit.

Acne vulgaris.

Hudatrofi.

Perianal og genitial kløe

Friktionsudslæt

Bakterieinfektion (f.eks. impetigo, pyoderma)

Virale infektioner (f.eks. herpes simplex, herpes zoster, varicella,
verruca vulgaris, condy-
loma acuminatum, molluscum contagiosum)

Parasit- og svampeinfektion (f.eks. cancida eller dermatofyter)

Skoldkopper

Tuberkulose

Syfilis
_dk_hum_45233_spc.doc_
_Side 1 af 7_

Vaccinationsreaktioner

Hudlidelser hos børn under et år herunder dermatit og bledermatit.

Elocon må ikke bruges på sår eller på hud der er ulcereret

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere
af hjælpestofferne, eller
andre kortikosteroider.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Hvis der opstår irritation eller sensibilisering efter anvendelse af
Elocon kutanopløsning,
bør behandlingen seponeres og anden passende behandling initieres.
Ved tilstedeværelse af en infektion, bør der administreres et
hensigtsmæssigt antifungalt
eller antibakterielt middel. Hvis der ikke umiddelbart ses tydeligt
respons, bør
kortikosteroidet seponeres, indtil infektionen er under kontrol.
Okklusiv forbinding bør undgås, hvis der er tegn på sekundær
infektion.
Stærkt virkende kortikosteroid bør 
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้