Concerta 18 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

concerta 18 mg depottablett

orifarm ab - metylfenidathydroklorid - depottablett - 18 mg - metylfenidathydroklorid 3,76 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne; metylfenidathydroklorid 4 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 10,24 mg aktiv substans - metylfenidat

Concerta 18 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

concerta 18 mg depottablett

medartuum ab - metylfenidathydroklorid - depottablett - 18 mg - metylfenidathydroklorid 10,24 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 3,76 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne; metylfenidathydroklorid 4 mg aktiv substans - metylfenidat

Concerta 18 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

concerta 18 mg depottablett

orifarm ab - metylfenidathydroklorid - depottablett - 18 mg - metylfenidathydroklorid 3,76 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne; metylfenidathydroklorid 4 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 10,24 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne - metylfenidat

Concerta 18 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

concerta 18 mg depottablett

orifarm ab - metylfenidathydroklorid - depottablett - 18 mg - metylfenidathydroklorid 3,76 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne; metylfenidathydroklorid 4 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 10,24 mg aktiv substans - metylfenidat

Methylphenidate Mylan 18 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methylphenidate mylan 18 mg depottablett

mylan ab - metylfenidathydroklorid - depottablett - 18 mg - metylfenidathydroklorid 3,78 mg aktiv substans; sockersfärer hjälpämne; metylfenidathydroklorid 14,22 mg aktiv substans - metylfenidat

Concerta 18 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

concerta 18 mg depottablett

medartuum ab - metylfenidathydroklorid - depottablett - 18 mg - metylfenidathydroklorid 4 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; metylfenidathydroklorid 3,76 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 10,24 mg aktiv substans - metylfenidat

Concerta 18 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

concerta 18 mg depottablett

orifarm ab - metylfenidathydroklorid - depottablett - 18 mg - metylfenidathydroklorid 4 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; metylfenidathydroklorid 3,76 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; metylfenidathydroklorid 10,24 mg aktiv substans - metylfenidat

Concerta 27 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

concerta 27 mg depottablett

janssen-cilag ab - metylfenidathydroklorid - depottablett - 27 mg - metylfenidathydroklorid 16,4 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 6 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 4,6 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne - metylfenidat

Concerta 27 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

concerta 27 mg depottablett

medartuum ab - metylfenidathydroklorid - depottablett - 27 mg - metylfenidathydroklorid 6 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 16,4 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; metylfenidathydroklorid 4,6 mg aktiv substans - metylfenidat

Concerta 27 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

concerta 27 mg depottablett

orifarm ab - metylfenidathydroklorid - depottablett - 27 mg - metylfenidathydroklorid 4,6 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 6 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; metylfenidathydroklorid 16,4 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne - metylfenidat