Methylphenidate Orion 54 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methylphenidate orion 54 mg depottablett

orion corporation - metylfenidathydroklorid - depottablett - 54 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; metylfenidathydroklorid 44,28 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 9,72 mg aktiv substans

Methylphenidate Orion 18 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methylphenidate orion 18 mg depottablett

orion corporation - metylfenidathydroklorid - depottablett - 18 mg - metylfenidathydroklorid 3,24 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 14,76 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Methylphenidate Alternova 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methylphenidate alternova 10 mg tablett

alternova a/s - metylfenidathydroklorid - tablett - 10 mg - metylfenidathydroklorid 10 mg aktiv substans - metylfenidat

Methylphenidate Sandoz 18 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methylphenidate sandoz 18 mg depottablett

sandoz a/s, - metylfenidathydroklorid - depottablett - 18 mg - butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; metylfenidathydroklorid 4 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 14 mg aktiv substans - metylfenidat

Methylphenidate Mylan 18 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methylphenidate mylan 18 mg depottablett

mylan ab - metylfenidathydroklorid - depottablett - 18 mg - metylfenidathydroklorid 3,78 mg aktiv substans; sockersfärer hjälpämne; metylfenidathydroklorid 14,22 mg aktiv substans - metylfenidat

Methylphenidate Alternova 20 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methylphenidate alternova 20 mg tablett

alternova a/s - metylfenidathydroklorid - tablett - 20 mg - metylfenidathydroklorid 20 mg aktiv substans - metylfenidat

Methylphenidate Sandoz 36 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methylphenidate sandoz 36 mg depottablett

sandoz a/s, - metylfenidathydroklorid - depottablett - 36 mg - metylfenidathydroklorid 28 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne - metylfenidat

Methylphenidate Mylan 36 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methylphenidate mylan 36 mg depottablett

mylan ab - metylfenidathydroklorid - depottablett - 36 mg - metylfenidathydroklorid 28,44 mg aktiv substans; sockersfärer hjälpämne; metylfenidathydroklorid 7,56 mg aktiv substans - metylfenidat

Methylphenidate 2care4 36 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methylphenidate 2care4 36 mg depottablett

2care4 aps, - metylfenidathydroklorid - depottablett - 36 mg - metylfenidathydroklorid 8 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 28 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne - metylfenidat

Methylphenidate 2care4 36 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

methylphenidate 2care4 36 mg depottablett

2care4 aps, - metylfenidathydroklorid - depottablett - 36 mg - metylfenidathydroklorid 28 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 8 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne - metylfenidat