Dexametason Abcur 1 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dexametason abcur 1 mg tablett

abcur ab, - dexametason - tablett - 1 mg - dexametason 1 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - dexametason

Dexametason Abcur 4 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dexametason abcur 4 mg tablett

abcur ab, - dexametason - tablett - 4 mg - dexametason 4 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - dexametason

Dexametason 2care4 4 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dexametason 2care4 4 mg tablett

2care4 aps, - dexametason - tablett - 4 mg - dexametason 4 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Dexametason Ebb 4 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dexametason ebb 4 mg tablett

ebb medical ab - dexametason - tablett - 4 mg - dexametason 4 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Dexametason 2care4 4 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dexametason 2care4 4 mg tablett

2care4 aps, - dexametason - tablett - 4 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; dexametason 4 mg aktiv substans

Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml Oral lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dexametason rosemont 0,4 mg/ml oral lösning

rosemont pharmaceuticals ltd - dexametasonnatriumfosfat - oral lösning - 0,4 mg/ml - dexametasonnatriumfosfat 0,526 mg aktiv substans; bensoesyra hjälpämne; sorbitol hjälpämne; maltitol, flytande hjälpämne; propylenglykol hjälpämne - dexametason

Dexametason Rosemont 2 mg/ml Oral lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dexametason rosemont 2 mg/ml oral lösning

rosemont pharmaceuticals ltd - dexametasonnatriumfosfat - oral lösning - 2 mg/ml - dexametasonnatriumfosfat aktiv substans; propylenglykol hjälpämne; maltitol, flytande hjälpämne; bensoesyra hjälpämne; sorbitol hjälpämne - dexametason

Vorenvet vet. 1 mg/ml Injektionsvätska, suspension Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

vorenvet vet. 1 mg/ml injektionsvätska, suspension

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - dexametasonisonikotinat - injektionsvätska, suspension - 1 mg/ml - metylparahydroxibensoat hjälpämne; propylparahydroxibensoat hjälpämne; dexametasonisonikotinat 1 mg aktiv substans - dexametason - hund, häst, katt, nöt, svin

Tobrasone 3 mg/ml / 1 mg/ml Ögondroppar, suspension Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tobrasone 3 mg/ml / 1 mg/ml ögondroppar, suspension

novartis sverige ab - dexametason; tobramycin - Ögondroppar, suspension - 3 mg/ml / 1 mg/ml - dexametason 1 mg aktiv substans; tobramycin 3 mg aktiv substans; etanol, vattenfri hjälpämne; bensalkoniumklorid hjälpämne - dexametason och antiinfektiva medel

Tobradex 3 mg/ml / 1 mg/ml Ögondroppar, suspension Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tobradex 3 mg/ml / 1 mg/ml ögondroppar, suspension

orifarm ab - dexametason; tobramycin - Ögondroppar, suspension - 3 mg/ml / 1 mg/ml - dexametason 1 mg aktiv substans; tobramycin 3 mg aktiv substans; bensalkoniumklorid hjälpämne; etanol, vattenfri hjälpämne - dexametason och antiinfektiva medel