Carvedilol Orion Pharma 12,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carvedilol orion pharma 12,5 mg filmdragerad tablett

orion corporation - karvedilol - filmdragerad tablett - 12,5 mg - karvedilol 12,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol

Carvedilol HEXAL 12,5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carvedilol hexal 12,5 mg tablett

hexal a/s, - karvedilol - tablett - 12,5 mg - karvedilol 12,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol

Carvedilol Aurobindo 12,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carvedilol aurobindo 12,5 mg filmdragerad tablett

aurobindo pharma (malta) limited - karvedilol - filmdragerad tablett - 12,5 mg - karvedilol 12,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; sackaros hjälpämne - karvedilol

Carvedilol Orion Pharma 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carvedilol orion pharma 25 mg filmdragerad tablett

orion corporation - karvedilol - filmdragerad tablett - 25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 25 mg aktiv substans - karvedilol

Carvedilol HEXAL 25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carvedilol hexal 25 mg tablett

hexal a/s, - karvedilol - tablett - 25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 25 mg aktiv substans - karvedilol

Carvedilol Aurobindo 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carvedilol aurobindo 25 mg filmdragerad tablett

aurobindo pharma (malta) limited - karvedilol - filmdragerad tablett - 25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 25 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne - karvedilol

Carvedilol HEXAL 3,125 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carvedilol hexal 3,125 mg tablett

hexal a/s, - karvedilol - tablett - 3,125 mg - karvedilol 3,125 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol

Carvedilol Orion Pharma 6,25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carvedilol orion pharma 6,25 mg filmdragerad tablett

orion corporation - karvedilol - filmdragerad tablett - 6,25 mg - karvedilol 6,25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol

Carvedilol HEXAL 6,25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carvedilol hexal 6,25 mg tablett

hexal a/s, - karvedilol - tablett - 6,25 mg - karvedilol 6,25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol

Carvedilol Aurobindo 6,25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carvedilol aurobindo 6,25 mg filmdragerad tablett

aurobindo pharma (malta) limited - karvedilol - filmdragerad tablett - 6,25 mg - sackaros hjälpämne; karvedilol 6,25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol