Karvedilol Wörwag Pharma 12,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol wörwag pharma 12,5 mg filmdragerad tablett

wörwag pharma gmbh & co. kg - karvedilol - filmdragerad tablett - 12,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 12,5 mg aktiv substans - karvedilol

Karvedilol Wörwag Pharma 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol wörwag pharma 25 mg filmdragerad tablett

wörwag pharma gmbh & co. kg - karvedilol - filmdragerad tablett - 25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 25 mg aktiv substans - karvedilol

Karvedilol Wörwag Pharma 3,125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol wörwag pharma 3,125 mg filmdragerad tablett

wörwag pharma gmbh & co. kg - karvedilol - filmdragerad tablett - 3,125 mg - karvedilol 3,125 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol

Karvedilol Wörwag Pharma 6,25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol wörwag pharma 6,25 mg filmdragerad tablett

wörwag pharma gmbh & co. kg - karvedilol - filmdragerad tablett - 6,25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 6,25 mg aktiv substans - karvedilol

Amlodipin Wörwag 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amlodipin wörwag 10 mg tablett

wörwag pharma gmbh & co. kg - amlodipinmaleat - tablett - 10 mg - amlodipinmaleat 12,8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - amlodipin

Amlodipin Wörwag 5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amlodipin wörwag 5 mg tablett

wörwag pharma gmbh & co. kg - amlodipinmaleat - tablett - 5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; amlodipinmaleat 6,4 mg aktiv substans - amlodipin

Karvedilol Wörwag 12,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol wörwag 12,5 mg filmdragerad tablett

wörwag pharma gmbh & co. kg - karvedilol - filmdragerad tablett - 12,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 12,5 mg aktiv substans - karvedilol

Karvedilol Wörwag 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol wörwag 25 mg filmdragerad tablett

wörwag pharma gmbh & co. kg - karvedilol - filmdragerad tablett - 25 mg - karvedilol 25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol

Karvedilol Wörwag 3,125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol wörwag 3,125 mg filmdragerad tablett

wörwag pharma gmbh & co. kg - karvedilol - filmdragerad tablett - 3,125 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 3,125 mg aktiv substans - karvedilol

Karvedilol Wörwag 6,25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol wörwag 6,25 mg filmdragerad tablett

wörwag pharma gmbh & co. kg - karvedilol - filmdragerad tablett - 6,25 mg - karvedilol 6,25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol