Oxycodone Depot Teva Sweden 5 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone depot teva sweden 5 mg depottablett

teva sweden ab - oxikodonhydroklorid - depottablett - 5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; oxikodonhydroklorid 5 mg aktiv substans

Oxycodone Depot Teva Sweden 20 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone depot teva sweden 20 mg depottablett

teva sweden ab - oxikodonhydroklorid - depottablett - 20 mg - oxikodonhydroklorid 20 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Oxycodone Depot Teva Sweden 40 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone depot teva sweden 40 mg depottablett

teva sweden ab - oxikodonhydroklorid - depottablett - 40 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; oxikodonhydroklorid 40 mg aktiv substans

Oxycodone Depot Teva Sweden 15 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone depot teva sweden 15 mg depottablett

teva sweden ab - oxikodonhydroklorid - depottablett - 15 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; oxikodonhydroklorid 15 mg aktiv substans

Oxycodone Depot Teva Sweden 10 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone depot teva sweden 10 mg depottablett

teva sweden ab - oxikodonhydroklorid - depottablett - 10 mg - oxikodonhydroklorid 10 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Oxycodone Depot Teva Sweden 30 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone depot teva sweden 30 mg depottablett

teva sweden ab - oxikodonhydroklorid - depottablett - 30 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; oxikodonhydroklorid 30 mg aktiv substans

Oxycodone Depot Teva Sweden 60 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone depot teva sweden 60 mg depottablett

teva sweden ab - oxikodonhydroklorid - depottablett - 60 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; oxikodonhydroklorid 60 mg aktiv substans

Oxycodone Depot Teva Sweden 80 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oxycodone depot teva sweden 80 mg depottablett

teva sweden ab - oxikodonhydroklorid - depottablett - 80 mg - oxikodonhydroklorid 80 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Gabapentin Teva Sweden 800 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin teva sweden 800 mg filmdragerad tablett

teva sweden ab - gabapentin - filmdragerad tablett - 800 mg - gabapentin 800 mg aktiv substans

Gabapentin Teva Sweden 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin teva sweden 600 mg filmdragerad tablett

teva sweden ab - gabapentin - filmdragerad tablett - 600 mg - gabapentin 600 mg aktiv substans