Pregabalin STADA Arzneimittel AG 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin stada arzneimittel ag 100 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - pregabalin - kapsel, hård - 100 mg - pregabalin 100 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin STADA Arzneimittel AG 150 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin stada arzneimittel ag 150 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - pregabalin - kapsel, hård - 150 mg - mannitol hjälpämne; pregabalin 150 mg aktiv substans - pregabalin

Pregabalin STADA Arzneimittel AG 200 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin stada arzneimittel ag 200 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - pregabalin - kapsel, hård - 200 mg - mannitol hjälpämne; pregabalin 200 mg aktiv substans - pregabalin

Pregabalin STADA Arzneimittel AG 25 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin stada arzneimittel ag 25 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - pregabalin - kapsel, hård - 25 mg - mannitol hjälpämne; pregabalin 25 mg aktiv substans - pregabalin

Pregabalin STADA Arzneimittel AG 300 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin stada arzneimittel ag 300 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - pregabalin - kapsel, hård - 300 mg - mannitol hjälpämne; pregabalin 300 mg aktiv substans - pregabalin

Pregabalin STADA Arzneimittel AG 50 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin stada arzneimittel ag 50 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - pregabalin - kapsel, hård - 50 mg - pregabalin 50 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin STADA Arzneimittel AG 75 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin stada arzneimittel ag 75 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - pregabalin - kapsel, hård - 75 mg - pregabalin 75 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - pregabalin

Epoetin Alfa Hexal Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

epoetin alfa hexal

hexal ag - epoetin alfa - anemia; kidney failure, chronic; cancer - antianemiska preparat - behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursvikt (crf) hos vuxna och pediatriska patienter:behandling av anemi associerad med kronisk njursvikt hos pediatriska och vuxna patienter i hemodialys samt vuxna patienter i peritonealdialys, behandling av allvarlig anemi av renal ursprung tillsammans med kliniska symtom hos vuxna patienter med njurinsufficiens ännu inte genomgår dialys. behandling av anemi och reducering av transfusion krav hos vuxna patienter som får kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom, och vid risk för transfusion enligt bedömning av patientens allmänna status (e. hjärt-status, pre-existerande anemi vid start av kemoterapi).

Movymia Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

movymia

stada arzneimittel ag - teriparatid - osteoporos - calciumhomeostas - movymia indikeras hos vuxna. behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor och hos män med ökad risk för fraktur. hos postmenopausala kvinnor, har en betydande minskning i incidensen av vertebrala och icke kotfrakturer men inte höftfrakturer visats. behandling av osteoporos i samband med ihållande systemisk glukokortikoid behandlingen för kvinnor och män med ökad risk för fraktur.

Filgrastim Hexal Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

filgrastim hexal

hexal ag - filgrastim - neutropenia; hematopoietic stem cell transplantation; cancer - immunstimulatorer, - minska varaktigheten av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos patienter som behandlats med etablerad cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom) och att minska varaktigheten av neutropeni hos patienter som genomgår myeloablativ terapi följt av benmärgstransplantation anses vara utsatta för ökad risk av förlängd svår neutropeni. säkerheten och effekten av filgrastim är lika hos vuxna och barn som får cytotoxisk kemoterapi. utnyttjande av perifert blod förstadier (pbpcs). hos barn och vuxna med svår kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni med ett absolut antal neutrofila granulocyter (anc) på ≤ 0. 5 x 109/l, och en historia av allvarliga eller återkommande infektioner, långsiktig förvaltning av filgrastim är indicerat för att öka antalet neutrofila granulocyter och minska förekomsten och varaktigheten av infektioner-relaterade evenemang. behandling av ihållande neutropeni (anc ≤ 0. 5 x 109/l), och en historia av allvarliga e