Bupropion Pharmachim 150 mg Tablett med modifierad frisättning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bupropion pharmachim 150 mg tablett med modifierad frisättning

pharmachim ab - bupropionhydroklorid - tablett med modifierad frisättning - 150 mg - propylenglykol hjälpämne; bupropionhydroklorid 150 mg aktiv substans - bupropion

Bupropion Pharmachim 300 mg Tablett med modifierad frisättning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bupropion pharmachim 300 mg tablett med modifierad frisättning

pharmachim ab - bupropionhydroklorid - tablett med modifierad frisättning - 300 mg - bupropionhydroklorid 300 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - bupropion

Escitalopram Pharmachim 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

escitalopram pharmachim 10 mg filmdragerad tablett

pharmachim ab - escitalopramoxalat - filmdragerad tablett - 10 mg - escitalopramoxalat 12,77 mg aktiv substans - escitalopram

Leuprorelin Pharmachim 5 mg Implantat Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

leuprorelin pharmachim 5 mg implantat

pharmachim ab - leuprorelinacetat - implantat - 5 mg - leuprorelinacetat 5,25 mg aktiv substans - leuprorelin

Sildenafil Pharmachim 100 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sildenafil pharmachim 100 mg filmdragerad tablett

pharmachim ab - sildenafilcitrat - filmdragerad tablett - 100 mg - sildenafilcitrat 140,45 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - sildenafil

Sildenafil Pharmachim 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sildenafil pharmachim 25 mg filmdragerad tablett

pharmachim ab - sildenafilcitrat - filmdragerad tablett - 25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; sildenafilcitrat 35,112 mg aktiv substans - sildenafil

Sildenafil Pharmachim 50 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sildenafil pharmachim 50 mg filmdragerad tablett

pharmachim ab - sildenafilcitrat - filmdragerad tablett - 50 mg - sildenafilcitrat 70,225 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - sildenafil

Zovirax 3 % Ögonsalva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

zovirax 3 % ögonsalva

pharmachim ab - aciklovir - Ögonsalva - 3 % - aciklovir 30 mg aktiv substans - acyklovir

Strattera 40 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

strattera 40 mg kapsel, hård

pharmachim ab - atomoxetinhydroklorid - kapsel, hård - 40 mg - atomoxetinhydroklorid 45,71 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne - atomoxetin

Strattera 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

strattera 80 mg kapsel, hård

pharmachim ab - atomoxetinhydroklorid - kapsel, hård - 80 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; atomoxetinhydroklorid 91,42 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - atomoxetin