Sirturo Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

sirturo

janssen-cilag international nv - bedaquilinfumarat - tuberkulos, multidrug-resistent - medel mot mykobakterier - sirturo är indicerat för användning som en del av en lämplig kombination av behandling för pulmonell multiresistent tuberkulos (mdr-tb) hos vuxna och ungdomar (12 år till mindre än 18 år och som väger minst 30 kg) när en effektiv vård regim för annars inte bestå på grund av resistens eller tolerans. hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.

Klonidin Paranova 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

klonidin paranova 150 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning

paranova läkemedel ab - klonidinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 150 mikrogram/ml - klonidinhydroklorid 150 mikrog aktiv substans

Klonidin Paranova 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

klonidin paranova 150 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning

paranova läkemedel ab - klonidinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 150 mikrogram/ml - klonidinhydroklorid 150 mikrog aktiv substans

Catapresan 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

catapresan 150 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning

glenwood gmbh pharmazeutiche erzeugnisse, - klonidinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 150 mikrogram/ml - klonidinhydroklorid 150 mikrog aktiv substans - klonidin

Catapresan 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

catapresan 150 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning

orifarm ab - klonidinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 150 mikrogram/ml - klonidinhydroklorid 150 mikrog aktiv substans - klonidin

Catapres 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

catapres 150 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning

abboxia ab - klonidinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 150 mikrogram/ml - klonidinhydroklorid 150 mikrog aktiv substans - klonidin

Catapres 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

catapres 150 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning

orifarm ab - klonidinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 150 mikrogram/ml - klonidinhydroklorid 150 mikrog aktiv substans - klonidin

Catapres 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

catapres 150 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning

orifarm ab - klonidinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 150 mikrogram/ml - klonidinhydroklorid 150 mikrog aktiv substans - klonidin

Catapres 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

catapres 150 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning

2care4 aps - klonidinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 150 mikrogram/ml - klonidinhydroklorid 150 mikrog aktiv substans - klonidin

Catapres 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

catapres 150 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning

medartuum ab - klonidinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 150 mikrogram/ml - klonidinhydroklorid 150 mikrog aktiv substans - klonidin