Zoledronic acid Teva Generics Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

zoledronic acid teva generics

teva generics b.v - zoledronsyramonohydrat - osteoporosis; osteitis deformans - bisfosfonater - behandling av osteoporosisin postmenopausala womenin vuxen menat ökad risk för fraktur, inklusive de med senare låg-trauma höftfraktur. behandling av osteoporos i samband med långvarig systemisk glukokortikoid therapyin postmenopausala womenin vuxen menat ökad risk för fraktur. behandling av pagets sjukdom i ben vuxna.

Ciprofloxacin Claris 2 mg/ml Infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ciprofloxacin claris 2 mg/ml infusionsvätska, lösning

claris lifesciences (uk) limited - ciprofloxacinlaktat - infusionsvätska, lösning - 2 mg/ml - glukosmonohydrat hjälpämne; ciprofloxacinlaktat 2,544 mg aktiv substans - ciprofloxacin

Donepezil Generics 10 mg Munsönderfallande tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

donepezil generics 10 mg munsönderfallande tablett

generics (uk) ltd - donepezilhydroklorid, vattenfri - munsönderfallande tablett - 10 mg - donepezilhydroklorid, vattenfri 10 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - donepezil

Donepezil Generics 5 mg Munsönderfallande tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

donepezil generics 5 mg munsönderfallande tablett

generics (uk) ltd - donepezilhydroklorid, vattenfri - munsönderfallande tablett - 5 mg - donepezilhydroklorid, vattenfri 5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - donepezil

Exemestane Generics 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

exemestane generics 25 mg filmdragerad tablett

generics (uk) ltd - exemestan - filmdragerad tablett - 25 mg - mannitol hjälpämne; exemestan 25 mg aktiv substans - exemestan

Karvedilol generics 12,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol generics 12,5 mg filmdragerad tablett

generics (uk) ltd - karvedilol - filmdragerad tablett - 12,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 12,5 mg aktiv substans - karvedilol

Karvedilol generics 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol generics 25 mg filmdragerad tablett

generics (uk) ltd - karvedilol - filmdragerad tablett - 25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 25 mg aktiv substans - karvedilol

Karvedilol generics 3,125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol generics 3,125 mg filmdragerad tablett

generics (uk) ltd - karvedilol - filmdragerad tablett - 3,125 mg - karvedilol 3,125 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol

Karvedilol generics 6,25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol generics 6,25 mg filmdragerad tablett

generics (uk) ltd - karvedilol - filmdragerad tablett - 6,25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 6,25 mg aktiv substans - karvedilol

Clopidogrel Generics 75 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

clopidogrel generics 75 mg filmdragerad tablett

generics (uk) ltd - klopidogrelhydrobromidmonohydrat - filmdragerad tablett - 75 mg - mannitol hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; klopidogrelhydrobromidmonohydrat 97,306 mg aktiv substans - klopidogrel