Carprodyl vet. 120 mg Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carprodyl vet. 120 mg tuggtablett

ceva santé animale, - karprofen - tuggtablett - 120 mg - karprofen 120 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - carprofen - hund

Carprodyl vet. 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carprodyl vet. 50 mg tablett

ceva santé animale, - karprofen - tablett - 50 mg - karprofen 50 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - carprofen - hund

Carprodyl 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carprodyl 50 mg tablett

ceva animal health ab - karprofen - tablett - 50 mg - karprofen 50 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - carprofen - hund

Norocarp 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

norocarp 50 mg tablett

norbrook laboratories (ireland) limited - karprofen - tablett - 50 mg - karprofen 50 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne - carprofen - hund

Rimadyl vet. 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rimadyl vet. 100 mg tablett

zoetis finland oy - karprofen - tablett - 100 mg - karprofen 100 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - carprofen - hund

Rimadyl vet. 20 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rimadyl vet. 20 mg tablett

zoetis finland oy - karprofen - tablett - 20 mg - karprofen 20 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - carprofen - hund

Rimadyl vet. 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rimadyl vet. 50 mg tablett

zoetis finland oy - karprofen - tablett - 50 mg - karprofen 50 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - carprofen - hund

Rimadyl vet. 50 mg Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rimadyl vet. 50 mg tuggtablett

zoetis animal health aps, - karprofen - tuggtablett - 50 mg - karprofen 50 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; sackaros hjälpämne; glukos, flytande hjälpämne - carprofen - hund

Carprosan vet. 50 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carprosan vet. 50 mg/ml injektionsvätska, lösning

le vet b.v. - karprofen - injektionsvätska, lösning - 50 mg/ml - karprofen 50 mg aktiv substans; etanol, vattenfri hjälpämne - carprofen - nöt

Carprodyl 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

carprodyl 100 mg tablett

ceva santé animale, - karprofen - tablett - 100 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karprofen 100 mg aktiv substans - carprofen - hund