Oxycodone/Naloxone betapharm 40 mg/20 mg Depottablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Aktiva substanser:
naloxonhydrokloriddihydrat; oxikodonhydroklorid
Tillgänglig från:
betapharm Arzneimittel GmbH
ATC-kod:
N02AA55
INN (International namn):
naloxone hydrochloride dihydrate; oxycodone hydrochloride
Dos:
40 mg/20 mg
Läkemedelsform:
Depottablett
Sammansättning:
stearylalkohol Hjälpämne; naloxonhydrokloriddihydrat 22 mg Aktiv substans; oxikodonhydroklorid 40 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
52145
Tillstånd datum:
2016-06-22

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen