Ospexin 500 mg - film coated tablets

Land: Bulgarien

Språk: bulgariska

Källa: Изпълнителна агенция по лекарствата

Köp det nu

Ladda ner Bipacksedel (PIL)
22-07-2020
Ladda ner Produktens egenskaper (SPC)
22-07-2020

Aktiva substanser:

Цефалексина

Tillgänglig från:

Sandoz GmbH

ATC-kod:

J01DA1

INN (International namn):

Cefalexin

Dos:

500 mg - film coated tablets

Produktsammanfattning:

Ospexin, 500 mg film - coated tablets x 12 x 100 x 1000

Tillstånd datum:

2015-04-14