Flevenol  500 mg film - coated tablets

Land: Bulgarien

Språk: bulgariska

Källa: Изпълнителна агенция по лекарствата

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)
01-07-2014
Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)
01-07-2014

Aktiva substanser:

Диосмин

Tillgänglig från:

Alvogen IPCo.S.ar.l.

ATC-kod:

C05CA3

INN (International namn):

Diosmin

Dos:

500 mg film - coated tablets

Produktsammanfattning:

Flevenol, 500 mg film - coated tablets x 30 x 60

Tillstånd datum:

2014-06-17

Sök varningar relaterade till denna produkt