Desmurin 60 mikrogram Resoriblett, sublingual

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Aktiva substanser:
desmopressinacetat
Tillgänglig från:
2care4 ApS
ATC-kod:
H01BA02
INN (International namn):
desmopressin acetate
Dos:
60 mikrogram
Läkemedelsform:
Resoriblett, sublingual
Sammansättning:
mannitol Hjälpämne; desmopressinacetat 67 mikrog Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
52974
Tillstånd datum:
2016-07-06

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen